آشنایی با موضوع

پلیستوسن یکی از دورهای زمین‌شناسی است که از ۲٫۵ میلیون سال پیش تا ۱۰ هزار سال پیش را پوشش می‌دهد. پلیستوسن میانه Middle Pleistocene که اشکوب آیونین (Ionian) نیز نامیده می‌شود، یک عصر یا اشکوب از دور یا ردیف پلیستوسن به‌شمار می‌رود که بازه زمانی از ۷۸۱ تا ۱۲۶ هزار سال پیش را در بر می‌گیرد و پس از اشکوب کالابرین و پیش از تارانشین جای می‌گیرد. دانشمندان آمریکایی در تحقیقاتی با بررسی منطقه "نقطه اوج" واقع در سایت پلیستوسن میانه در جنوب آفریقا ابزارآلاتی را کشف کردند که نشان می دهد انسان های اولیه در 164 هزار سال قبل دریا را به عنوان یک منبع غذایی کشف کرده اند. این تحقیقات نشان می‌دهد که انسان های ذی شعور از توانایی های سمبلیک و تکنولوژیکی پیچیده ای برای تهیه غذا از دریا برخوردار بودند. در حقیقت این دوره 70 هزار سال قبل از زمانی است که تاکنون تصور می شد انسان از منابع غذایی دریایی استفاده می کرده است.
در این صفحه تعداد 248 مقاله تخصصی درباره پلیستوسن میانه، آیونین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیستوسن میانه، آیونین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Middle Pleistocene; Bolomor Cave; Subsistence strategies; Hunting; Multiple predation; Scavenging; Small prey; SpainPléistocène moyen; Grotte du Bolomor; Stratégies de subsistance; Chasse; Prédation multiple; Charognage; Petites proies; Espagne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Experimental process; Faunal record; Overlapping marks; Subsistence strategies; Gran Dolina; Bolomor Cave; Lower Pleistocene; Middle Pleistocene; SpainExpérimentation; Registre faunistique; Superposition de traces; Stratégies de subsistance; Gran Dolina;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Isernia la Pineta; Industrie lithique; Paléolithique inférieur; Pléistocène moyen; Archéosurface; Débitage opportunisteIsernia La Pineta; Lithic industry; Lower Paleolithic; Middle Pleistocene; Archeosurface; Opportunistic débitage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; geological history; Quaternary; Middle Pleistocene; Elsterian; Holsteinian; Oostermeer Interglacial; Eemian; Noordbergum; Neede; Belvédère; aminostratigraphy; oxygen isotopes; correlation; North Sea Basin; The Netherlands
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Palynologie; Paléoenvironnement; Paléoclimatologie; Pléistocène inférieur; Pléistocène moyen; Préhistoire; France méditerranéenne; Italie; Palynology; Palaeoenvironment; Palaeoclimatology; Early Pleistocene; Middle Pleistocene; Prehistory; Frenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Pléistocène moyen; Faune chaude; Pléistocène supérieur; Augmentation du nombre d'espèces; Chasse sélective; Subsistance; Middle Pleistocene; Upper Pleistocene; Increase of number of species; Selective hunting; Subsistence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیستوسن میانه، آیونین; Caune de l'Arago; Péninsule italienne; Grands mammifères; Pléistocène moyen; Biochronologie; Paléoécologie; SimilitudeCaune de l'Arago; Italian peninsula; Large Mammals; Middle Pleistocene; Biochronology; Palaeoecology; Similarity