آشنایی با موضوع

رادیوایمونواسی Radioimmunoassay یا به اختصار RIA نوعی روش آزمایش درون‌کشتگاهی است که برای اندازه‌گیری میزان آنتی ژن ها به کمک پادتن‌ها استفاده می شود. رادیو ایمونواسی نوعی تجزیه بطریق رقیق کردن ایزوتوپی (IDA)، جزو استوکیومتری است که در آن عنصر مورد تجریه نشاندار و غیر نشاندار برای پیوند با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. RIA به طور گسترده در آزمایشگاه های پزشکی برای تعیین هورمون ها، داروها، ویروس ها و دیگر گونه های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. شروع RIA به سالهای 1950، با بررسی S. Berson و R. Yalow بر روی متابولیسم انسولین B1I در مریض های دیابتی بر می‌گردد. Berson و Yalow دریافتند که مریض‌های دیابتی موادی در سرم خون دارند که با انسولین پیوند می دهند. آنها مشاهده کردند که انسولین نشاندار و غیرنشاندار با این ماده پیوند دهنده رقابت کرده، و این مقدار انسولین غیرنشاندار موجود، مقادیر انسولین نشاندار را که پیوند داده متاثر می‌کند. آنها در این مطالعه توانایی روش، جهت ارزیابی انسولین را دریافتند. RIA از آن زمان تا کنون پیشرفت های گسترده‌ای را در روش های پزشکی با کاربردهای وسیع برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم بسیاری از بیو مولکول های مهم نموده است.

در این صفحه تعداد 296 مقاله تخصصی درباره رادیوایمونواسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رادیوایمونواسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Testosterone; Alkaline Phosphatase; asfotase alfa; Juvenile hypophosphatasia; ALP; Alkaline phosphatase; HPP; Hypophosphatasia; LC-MS/MS; Liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry; RIA; Radioimmunoassay; SHBG; Sex hormone binding globuli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Insulin; C-peptide; IGF-1; Body composition; 1-RM; 1 Repetition Maximum; ADT; Androgen Deprivation Therapy; AUC; Area Under the Curve; BMI; Body Mass Index; CRP; C-reactive Protein; CVD; Cardiovascular Disease; DBP; Diastolic Blood Pressure; FFM; Fat Free
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CRF; corticotrophin releasing factor; EIA; enzyme immunoassay; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GLUT-4; glucose transporter type 4; GPR39; G-protein cou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Testosterone; Immunoassay; Radioimmunoassay; Chemiluminescence; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; CI; confidence interval; CLIA; chemiluminescence immunoassay; CV; coefficient of variation; FIB; Fertility and Infertility Branch; LAAC-CRR; Li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AK; arginine kinase; BAT; basophil activation test; BCT; bronchial challenge test; CAP; ImmunoCAP; DBPCFC; double-blind placebo controlled food challenge; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FAST; fluoroallergosorbent test; GAPDH; glyceraldehyde 3-p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Autonomic nervous system; Sympathectomy; Endocrine pancreas; Insulin release; Metabolism; Alpha-2 adrenergic receptor; 4-DAMP; 4-diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide; ACh; acetylcholine; α2AR; alpha-2 adrenergic receptor; ADRA2A; alpha-2 adrener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AUC; Areas under the curve; T2D; Type 2 diabetes; BMI; Body mass index; BSA; Bovine serum albumin; CI; Confidence intervals; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; FMI; Fat mass index; FPG; Fasting plasma glucose; KLF7; Krueppel-like factor 7; KRB; Krebs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ACTH; adrenocorticotropic hormone; AE; aerobic exercise; AGs; adrenal glands; AS; adrenal sensitivity; AT; aerobic training; BW; body weight; CORT; corticosterone; CRF; corticotropin-releasing factor; ELISA; Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay; EPM; elevat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ALK PHOS; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase (serum glutamate-pyruvate transaminase (SGPT)); AST; aspartate aminotransferase (serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT)); BUN; blood urea nitrogen; CA; calcium; CI; confidence interval;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Depressive disorder; Inflammation; ECT; Immune; Cortisol; ACTH; Adrenocorticotropic hormone; AVP; arginine vasopressin; BDI; Beck Depression Inventory; BL-BT; Bilateral-Bitemporal; BP; Bipolar Disorders; CMI test; serotonin uptake inhibitor clomipramine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; RJ; royal jelly; HPA; hypothalamicpituitary-adrenal; CNS; central nervous system; TBARS assay; thiobarbituric acid reactive substances; FRAP assay; ferric reducing antioxidant power; RIA; radioimmunoassay; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Quality and safety of agro-food; Nuclear technique; Stable isotope analysis; Radioimmunoassay; Stable isotope dilution; Recent developments; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Dyn A; dynorphin A; Dyn B; dynorphin B; CTF; C-terminal fragment; FANS; fluorescence-activated nuclei sorting; LER; leucine-enkephalin-arginine; NLS; nuclear localization signal; PDYN; prodynorphin; PENK; proenkephalin; RIA; radioimmunoassay; SP; signal p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; BW; body weight; CL; corpus luteum; DI; diestrous index; E2; estradiol; E3; estriol; EDTA; ethylenediaminetetracetic acid; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EI; excess iodine; FFC; former fol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Short-Chain Fatty Acids; Prebiotics; Microbial Obesity; Metabolic Control; BMI; body mass index; CID; clinical investigation day; FFA; free fatty acid; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GOS; galacto-oligosaccharides; HITChip; Human Intestinal Tract Chip; IL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; BMD; bone mineral density; BMI; body mass index; CV; co-efficient of variation; DXA; Dual-energy X-ray Absorptiometry; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IRMA; immunoradiometric; IQR; interquartile range; RANK; receptor activator of nuclear factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; EIA, enzymatic immunoassay; HA, histamine; LC–HRMS, liquid chromatography high resolution mass spectrometry; RIA, radioimmunoassayEnzymatic immunoassay; Histamine; Mass spectrometry; Radioimmunoassay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AADC; aromatic acid decarboxylase; Amg; amygdala; CCK; cholecystokinin; CX; occipital cortex; d/vHiFo; dorsal/ventral hippocampal formation; DRN; dorsal raphe nucleus; ERC; entorhinal cortex; Gal R1-3; galanin receptor subtype 1-3; Hyp; hypothalamus; IS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; DβH; dopamine-β-hydroxylase; E2; estradiol; ER; estrogen receptors; GFP; green fluorescent protein; ir; immunoreactive; LC; locus coeruleus; ORX; orchidectomized; OVX; ovariectomized; RIA; radioimmunoassay; SDB; sleep-disordered breathing; TH; tyrosine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; CPM; counts per minute; CV; coefficient of variation; DPBS; dulbecco's phosphate-buffered saline; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; KO; knock out; mRNA; messenger ribonucleic acid; RIA; radioimmunoassay; qPCR; quantitative real-time polymerase chai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; TPP; therapeutic protein product; ADA; anti-drug antibody; mAb; monoclonal antibody; RA; rheumatoid arthritis; MS; multiple sclerosis; IBD; inflammatory bowel disease; NAb; neutralizing ADA; non-NAb; non-neutralizing ADA; PK; pharmacokinetics; PRCA; pure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; CSF; cerebrospinal fluid; CPZ; chlorpromazine; PANSS; the Positive and Negative Syndrome Scale; PFC; prefrontal cortex; RIA; radioimmunoassay; WCST; Wisconsin Card Sorting Test; Schizophrenia; Orexin; Neurocognition; Antipsychotics; Weight gain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AOI; area of interest; CSF; cerebrospinal fluid; Dpi; day post-infection; HAT; Human African trypanosomiasis; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LD; light/dark; LH; lateral hypothalamus; LPS; lipopolysaccharide; MCH; melanin-concentrating hormone; OX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Morphine; Conditioned place preference; CRF1R; Catecholamine; Orexins; VTA; NAc; NTS-A2; LC; Corticosterone; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; CeA; central nucleus of the amygdala; CPP; conditioned place preference; CP; CP-154,526; CRF; corticotr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Dio1; deiodinase type 1 enzyme; Dio2; deiodinase type 2 enzyme;; DAB; diaminobenzidine tetrahydrochloride; E; estradiol; HRP; horseradish peroxidase; IHC; immunohistochemistry; IFC; immunofluorescence; MA; middle-aged adults; NIS; sodium-iodide symporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ADA; American Diabetes Association; AFABP; adipocyte fatty acid-binding protein; BMI; body mass index; EIA; enzyme immunoassays; GDM; gestational diabetes mellitus; IADPSG; International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups; IL-6; interl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; BMI; body mass index; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; fT3; free triiodothyronine; fT4; free thyroxine; GHS-R; growth hormone - secretagogue receptor; NIS; sodium/iodide symporter; RIA; radioimmunoassay; TSH; thyrotropin; Ghrelin; Hyperthyroidism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; RAS; recirculating aquaculture systems; 17,20β-P; 17,20β-dihydroxypregn-4-en-3-one; TA-N; Total Ammonia-Nitrogen; TFA; trifluoroacetic acid; RIA; radioimmunoassay; TLC; thin-layer chromatography; CV; coefficient of variation; Steroids in water; Fish; Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ATS; American Thoracic Society; ANOVA; one way analysis of variance; AUC; area under the diurnal variation curves; CI; confidence interval; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; FEV1; forced expiratory volume in 1 s; FVC; forced vital capacity; GO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; BAP; bone-specific alkaline phosphatase; BCE; bone collagen equivalents; BSP; bone sialoprotein; CLIA; chemoluminescence immunoassay; CREA; urinary creatinine; CTX; carboxy-terminal cross-linking telopeptide of type I collagen; DPD; deoxypyridinoline (lys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AA; arachidonic acid; AD; Alzheimer disease; AdA; adrenic acid; ALA; α-linolenic acid; AMPP; N-(4-aminomethylphenyl)pyridinium; APCI; atmospheric pressure chemical ionization; aSAH; aneurysmal subarachnoid hemorrhage; BHT; butylated hydroxytoluene; BSTFA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; 2D-DIGE; Two-dimensional differential gel electrophoresis; 2D-GE; Two-dimensional gel electrophoresis; ALS; Acid-labile sub-unit; CERA; Continuous erythropoietin-receptor activators; EASIA; Enzyme-amplified sensitivity immunoassay; ELISA; Enzyme-linked im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; CgA; chromogranin A; CgB; chromogranin B; SgII; secretogranin II; SEM; standard error of mean; ECG; electrocardiogram; BMI; body mass index; METs; metabolic equivalents; VO2 max; maximal oxygen uptake; RIA; radioimmunoassay; HPLC; high-performance liquid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenocortical; PBS; phosphate-buffered saline; RIA; radioimmunoassay; Cortisol; Stress; Hair; Saliva; Feces; Beef cattle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; A; androsterone; amu; atomic units; CIR; carbon isotopic ratio; C.V.%; coefficient of variance; DUB; dysfunctional uterine bleeding; E1; estrone; E2; 17β-estradiol; E3; estriol; Etio; etiocholanolone; eV; electron volt; GC-C-IRMS; gas chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; BT; β-tubulin; CYP; cytochrome P450 monooxygenase enzymes; EF; elongation factor; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehudrogenase; GR; glucocorticoid receptor; HSP; hea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; ANP; atrial natriuretic peptide; BP; blood pressure; BNP; B-type natriuretic peptide; CV; cardiovascular; CVD; cardiovascular disease; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; EIA; enzyme immunoassay; HS; high salt; IUGR; intrauterine growth restriction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; BCS; body condition score; BHB; β-hydroxybutyrate; BW; body weight; DHA; daily herbage allowance; dpp; days postpartum; DM; dry matter; IGF-I; insulin like growth factor I; NEB; negative energy balance; NEFA; non-esterified fatty acids; P4; progesterone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رادیوایمونواسی; Ab; antibody; BW; body weight; CTRL; control; D; day; EXP; experimental; FL; feeding level; MER; maintenance energy requirement; NEFA; non-esterified fatty acid; OV-UN; overfed then underfed; RIA; radioimmunoassay; UN-OV; underfed then overfed; Adiposity;