آشنایی با موضوع

عدد رینولدز کمیتی بدون یکا است که در مکانیک شاره‌ها نسبت نیروی لختی به نیروی گرانروی را نشان می‌دهد. عدد رینولدز، یک عدد بی بعد است که نسبت نیروهای اینرسی به ویسکوزیته را بیان کرده و درجه ی اهمیت نسبی این دو نیرو را به صورت کمی بیان می کند. این عدد در زمان آنالیز ابعادی مسائل دینامیک سیال، به طور مکرر استفاده شده و می تواند به منظور بررسی تشابه دینامیکی بین جریان های مختلف استفاده شود. این عدد همچنین به منظور دسته بندی رژیم های مختلف جریان مثل آرام یا آشفته، به کار می رود. جریان آرام در اعداد رینولدز پایین اتفاق می افتد که در آنها لزجت سیال به نیروهای اینرسی غالب است. جریان آشفته در اعداد رینولدز بالا اتفاق می افتد که در آنها نیروهای اینرسی به نیروهای ناشی از لزجت، غالب هستند. نکته ی قابل توجه در بررسی عدد رینولدز، انتخاب طول مشخصه است. این انتخاب باید به نحوی باشد که بتواند مقیاس مناسبی برای بررسی دینامیک جریان باشد. به عنوان مثال در بررسی جریان آب در لوله، دو بعد طولی وجود دارد: 1- طول لوله 2- قطر لوله. اگر طول مشخصه را برابر با طول لوله در نظر بگیریم، برای طول های مختلف لوله، اعداد رینولدز متفاوتی بدست می آیند که بیان گر تغییر جریان در طول لوله می باشد. در صورتی که واضح است پروفیل جریان آب در لوله، پس از عبور از ناحیه ی گذرای ورودی، ثابت شده و در طول لوله تغییر نمی کند. لذا مقیاس مناسب قطر لوله بوده و طول آن مقیاس مناسبی نیست. یکی از کاربردهای مهم عدد رینولدز، تعیین آرام یا آشفته بودن جریان است. اگر عدد رینولدز از مقدار خاصی کم‌تر باشد جریان آرام و اگر بیش‌تر باشد آشفته‌است. این مقدار خاص، عدد رینولدز بحرانی نام دارد. عدد رینولدز بحرانی برای جریان‌های مختلف به صورت تجربی اندازه‌گیری می‌شود. برای مثال، عدد رینولدز بحرانی برای جریان داخل یک لوله ۲۳۰۰ است. یکی دیگر از کاربردهای عدد رینولدز، تعیین کوچک‌ترین طول مشخصه در یک جریان آشفته‌است. در جریان آشفته، طول مشخصه به معنی فاصله‌ای است که بین متغیرهای جریان مثل سرعت یا فشار همبستگی وجود دارد. اما چون این همبستگی‌ها هم‌بسامد نیستند، یک جریان آشفته طول‌های مشخصه متفاوتی خواهد داشت. طول‌های مشخصه بزرگ متناظر با بسامدهای پایین و طول‌های مشخصه کوچک متناظر با بسامدهای بالا هستند. در کاربردهای مهندسی از عدد رینولدز به عنوان یک پارامتر تشابهی هم استفاده می‌شود. برای مثال، وقتی یک مدل کوچک از یک هواپیما در تونل باد مورد آزمایش قرار می‌گیرد، برای این که نتایچ تونل باد قابل تعمیم به شرایط واقعی باشد، عدد رینولدز مدل و هواپیمای واقعی باید برابر باشد. در صنعت خودرو نیز به همین صورت است، مهندسان طراح با ساخت مدل های اولیه از خودروهای خود سعی می کنند میزان مقاومت هوا را هنگام حرکت بررسی کنند. این کار در تونل های باد انجام می پذیرد و برای محاسبه آن نیاز مبرمی به عدد رینولدز داریم.
در این صفحه تعداد 434 مقاله تخصصی درباره عدد رینولدز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عدد رینولدز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; An; membrane area needed (m2); Aref; membrane area of the referenced municipal MBR installation (m2); CA; energy consumption for compressing the air of full-scale MBR installation (kWh/m3); CIP; energy consumption for unit operations related to membrane a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; Bridge stay cable; Helical fillets; Inclined circular cylinder; Cable instability; Surface pressures; Sectional loads; Quasi-steady theory; Reynolds number;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; nanoparticles; mixing; protein delivery; peptide delivery; formulation; particle size; polymeric drug carrier; FNP; Flash NanoPrecipitation; CIJ; confined impinging jets; MIVM; Multi-Inlet Vortex mixer; NP(s); nanoparticle(s); BCP; block copolymer; PS-PEG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; Turbulent flow chromatography; Supercritical fluid chromatography; Open tubular columns; Reynolds number; General Golay HETP equation; Mass transfer resistance in the mobile phase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; A; forward osmosis/membrane distillation systems with brine discharge to sea at relatively lower salt contents but higher than that in sea; B; forward osmosis/membrane distillation systems with water discharge at sea salinity level (with no brine); COD; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; B.C.; boundary conditions; CFR; coronary flow reserve; CMP; common mode pressure; FFR; fractional flow reserve; FSI; fluid-structure interaction; ρ; density [kg/m3]; µ; fluid dynamic viscosity [Pa s]; ϑ; Poisson ratio; B; solid bulk modulus of elast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; Nanoemulsion; Self-assembly; Heat transfer; Minichannels; Convection; NIST; National Institute of Standards and Technology; NCNR; NIST Center for Neutron Research; PAO; polyalphaolefin; SANS; small angle neutron scattering; Nu; Nusselt number; Re; Reynold
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; Energy extraction; Non-dimensional lateral power; Energy extraction efficiency; Reynolds number; Two-dimensional undulating motion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدد رینولدز; Microchannel heat sink; Passive cooling method; Heat transfer enhancement; Surface roughness; Reynolds number; Nanofluids;