آشنایی با موضوع

اکولوژی علمی است که به بررسی و شناسایی "بیوسفر" (زیست کره) می پردازد. اکولوژی شهری راهنمای شهرسازان است که سمت و سوی حرکت شهر با برنامه های محیط زیست همسو و منطبق بر آن باشد. علم اکولوژی شهری Urban ecology که تحقیقات در باب آن بحث مهم و روبه رشدی است، شامل مطالعه تعاملات پیچیده میان انسانها و ساختمان هایشان با ارگانیسم های دیگر ساکن در شهر است. دانشمندانی که اکولوژی به هم ریخته شهرها را مطالعه می کنند در واقع هدف اصلیشان یافتن بهترین راه حل برای تلفیق طبیعت درون شهر است. بین سالهای 1890 تا 1925 پاتریک گدس بیش از همه در مورد مفاهیم اکولوژی شهری به تحقیق و نظریه پردازی پرداخته است. در این دوره نظریات مربوط به هماهنگی و وابستگی بین "شهر و ناحیه" در شهر و استفاده از زمین های شهری مورد توجه قرار گرفت. اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهر اکولوژیکی عبارتند از: 1- حداقل دخالت در محیط طبیعی 2- حداکثر تنوع ( از نظر کاربری زمین و فعالیت‌ها ) 3- حتی المقدور به‌عنوان یک نظام بسته 4- تعادل بهینه بین جمعیت و منابع. اکولوژی شهری پیش شرطی است که شهرها بتوانند محیطی متناسب بـرای زنـدگی شـهروندان خـود عرضـه ن ماینـد و پیشرفت های تکنولوژی فقط همراه با اکولوژی میتواند در خدمت شهر قرار گیرد. و این هم امروزه در شهرهای بزرگ و ثروتمند دنیا که قادر به تأمین هزینه های آن هستند پس از آزمایش های متعدد به مرحله عمل در آمده است. شهر اکولوژیک: شهری است پایدار که می تواند به ساکنین یک زندگی معنی دار بدهد. بدون اینکه پایگاه اکولوژیکی که بر روی آن اتکا دارد را تخریب کند. این دید در بازسازی بافت های موجود شهری، توسعه های جدید در اطراف شهرها و شهرهای جدید باید به کار گرفته شود.

در این صفحه تعداد 228 مقاله تخصصی درباره اکولوژی شهری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکولوژی شهری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکولوژی شهری; Algeria; Urbanization; Bird communities; Bird abundance; Greenspaces; Urban ecology; Algérie; Urbanisation; Communauté aviaire; Densité aviaire; Espaces verts; Écologie urbaine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکولوژی شهری; Stormwater biofilters; Rain gardens; Vesicular arbuscular mycorrhiza; Water sensitive urban design; Green infrastructure; Urban ecology;