آشنایی با موضوع

آژانس دارویی اروپا European Medicines Agency به اختصار EMA یک سازمان از اتحادیه اروپا برای ارزیابی محصولات دارویی است که از سال 1995 در لندن کار خود را آغاز نموده است. پیش از سال 2004، این نهاد به عنوان آژانس اروپا برای ارزیابی محصولات دارویی یا آژانس ارزیابی داروهای اروپا شناخته شده می شد. خدمات این آژانس در راستای اهداف توسعه پایدار جهانی به قرار زیر می باشد: 1- ارائه توسعه امور تسهیلات دارویی، حمایت دسترسی به داروهای نادر و نیز حمایت علمی و تخصصی دارویی و درمان پیشرفته بیماریهای نادر 2- بازاریابی و ارزیابی علمی وضعیت داروها از طریق کمیته تخصصی علمی 3- بررسی امنیت داروها به ویژه به لحاظ منسوخ بودن کاربرد و نیز تأثیر در روند بیماریهای نادر 4- ارائه گزارشات سالیانه توسعه داروهای نادر در سراسر جهان به ویژه اروپا. پارتنر های این آژانس دارویی شامل: سازمان بهداشت جهانیWHO، شورای نظارت بر کیفیت درمان و داروی اروپاEDQM، شورای بین المللی نظارت بر ثبت داروهای انسانیICH، انجمن بین المللی مقررات داروییICMRA، انجمن بین المللی برنامه ریزی داروهای ژنریک IGDRP، فروم بین المللی نظام داروییIPRF می باشند.
در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره آژانس دارویی اروپا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آژانس دارویی اروپا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ERA; environmental risk assessment; EMA; European Medicines Agency; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development; EU; European Union; API; active pharmaceutical ingredient; GMO; genetically modified organism; VMP; veterinary medicinal prod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Vildagliptin; Drug-induced liver injury; Hypersensitivity; Covalent binding; Nucleophilic trapping agents; ALG; alogliptin; ANG; anagliptin; CRP; C-reactive protein; CYP; cytochrome P450; DILI; drug-induced liver injury; DLST; drug-induced lymphocyte stim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Biotherapeutics; Gene and cell therapy; Pharmacokinetics; Non-clinical safety; Immunogenicity; Cross-reactive species; ATMP; advanced therapy medicinal products; CAR; chimeric antigen receptor; CD; cluster of differentiation; CMC; chemistry manufacturing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; NIR; Near-infrared; EMA; European Medicines Agency; GMP; Good Manufacturing Practice; ICH; International Council for Harmonization; API; Active Pharmaceutical Ingredients; NapSo; Naproxen Sodium; PLS; Partial Least Square; Cellulose; Microcrystalline Cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; 2D-LC; Two Dimensional Liquid Chromatography; ADC; Antibody Drug Conjugate; AEX; Anion Exchange Chromatography; BEH; Bridged Ethylene Hybrid (hybrid silica); BSA; Bovine Serum Albumin; BsAb; Bispecific Antibody; CQA; Critical Quality Attribute; EMA; Europ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ADD; animal daily dose; ADDD; animal defined daily dose; AMR; antimicrobial resistance; CASP; critical appraisal skills programme; DADD; defined animal daily dosage; DDD; defined daily dose; DDDA; daily doses animal; DDDvet; defined daily dose; DCDvet; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; NSCLC; Non-Small Cell Lung Carcinoma; SCLC; Small Cell Lung Carcinoma; AC; Adenocarcinoma; LCT; Lung Carcinoid Tumor; LCC; Large Cell Carcinoma; CTC; Circulating Tumor Cells; UICC; The Union for International Cancer Control; CT; Computer-based Tomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; 5-FU; 5-fluorouracil; AF; atrial fibrillation; ALK; anaplastic lymphoma kinase; APD; action potential duration; APL; acute promyelocytic leukemia; BCR-ABL; breakpoint cluster region-Abelson; BTK; Bruton tyrosine kinase; CD20; cluster of differentiation 20
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ACN; acetonitrile; AD; antidepressant; AP; antipsychotic; CAL; calibration; R2; coefficient of determination; CV; coefficient of variation; CE; collision energy; cpd; compound of interest; CI; confidence interval; dMRM; dynamic multiple reaction mode; ESI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; European regulation model; HMP; EU monograph; TUR; WEU-MA; ESCOP; European Scientific Cooperative on Phytotherapy; WHO; World Health Organization; EU; European Union; HMPs; herbal medicinal products; WEU-MAs; marketing authorizations; TURs; traditional us
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; DOAC; direct oral anticoagulant; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; IS; internal standard; SPE; solid phase extraction; (UP)LC/MS/MS; (ultra-performance) liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry; QC; qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ABD3; albumin-binding domain 3; ACN; acetonitrile; AUC; area under the curve; BA; bioavailability; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CHO; Chinese hamster ovary; DIEA; diisopropyl ethylene diamine; Cmax; peak plasma concentration; CLp; plasma clearance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; HS; Human serum; FBS; Fetal bovine serum; HPV; Human papillomavirus; DT; Doubling time; STR; Short Tandem Repeat; poly-HEMA; poly-(2-hydroxyethyl methacrylate); SD; Standard deviation; FDA; Food and drug administration; EMA; European Medicines Agency; GCC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Family medicine; Phytomedicine; Phytotherapy; Traditional herbal medicines; Medical education; AIDS; acquired immunodeficiency syndrome; CAM; complementary and alternative medicine; EAS; European advisory services; EC; European commission; EMA; European m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; fHb; free hemoglobin; EMA; European Medicines Agency; HEBI-Fit; Hemoglobin Bilirubin Fit; QC; Quality control; CV; Coefficient of variation; LLOQ; Lower limit of quantification; ULOQ; Upper limit of quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; AF; activation functions; BZA; bazedoxifene; CE; conjugated estrogens; E2; 17β-estradiol; E3; estriol; E4; estetrol; EDC; estrogen dendrimer conjugate; EE; ethinylestradiol; EMA; European Medicines Agency; ER; estrogen receptor; FDA; Food and Drug Admini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ANDA; Abbreviated New Drug Application; API; Active Pharmaceutical Ingredient; BA; Bioavailability; BE; Bioequivalence; BCS; Biopharmaceutics Classification System; CES; Clinical Endpoint Studies; CRS; Confocal Raman Spectroscopy; DMK; Dermatopharmacokine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; API; active pharmaceutical ingredient; BD; bulk density; CGMPs; current good manufacturing practices; CI; Carr Index; CQAs; critical quality attributes; DoE; design of experiments; EMA; European medicines agency; FDA; food and drug administration; GKF; ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Asp-N; endoproteinase AspN; BLA; biologics license application; CDR; complementarity determining region; CFR; Code of Federal Regulations; CGF; carboxyl group footprinting; cGMP; current good manufacturing practice; CHO; Chinese hamster ovary; CID; collis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Excipients; Proteins; Antibodies; Formulation; Lyophilisation; High concentration; European Medicines Agency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ADA; anti-drug antibodies; CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use; DIN; Drug Identification Number; ECCO; European Crohn's and Colitis Organisation; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; INN; International Nonp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ALK1; activin receptor-like kinase1; ANG/Ang; angiopoietin; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BM; bone marrow; BMDCs; bone marrow derived cells; BMP; bone morphogenetic protein; Bv8; bombina variagata peptide 8; CAFs; cancer/carcinoma associated fibrob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Agence européenne du médicament; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé; centre régional de pharmacovigilance; effet indésirable; iatrogénie; pharmacovigilance; adverse effects; European medicines agency; French natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ADD; attention deficit disorder; ADHD; Attention deficit hyperactivity syndrome; AEDs; antiepileptic drugs; b/p; blood-to-plasma ratio; CBZ; carbamazepine; CI; confidence interval; DBS; dried blood spots; EMA; European Medicines Agency; HCT; hematocrit; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; IL-12; interleukin 12; GET; gene electrotransfer; CMV; cytomegalovirus; EMA; European medicines agency; ORT; operator-repressor titration; SVEC4-10; murine endothelial cells; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; L929; murine fibroblasts; LPB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Yessotoxin; Immune system; Leukocyte; Cytokine; Spleen; Apoptosis; CRM; certified reference material; DAB+; diaminobenzidine; DMSO; dimethyl sulfoxide; DPX; di-n-butyl phthalate in xylene; EMA; European Medicines Agency; HCT; haematocrit; H&E; haematoxyli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; 5-FU; 5-fluorouracil; CEA; carcinoembryonic antigen; CYP3A4; cytochrome 3A4; DPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; ECOG; Eastern Cooperative Oncology Group; EGFR; epidermal growth factor receptor; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Adminis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; 3-O-MD; 3-O-methyldopa; CV; coefficient of variation; DA; dopamine; DHBA; 3,4-dihydroxybenzylamine; E; epinephrine; ECD; electrochemical detection; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; FLD; fluorescent detection; HVA; homovan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; CBC; Complete blood count; EMA; European Medicines Agency; FDA; US Food and Drug Administration; IL; Interleukin; JIA; Juvenile idiopathic arthritis; LFT; Liver function testing; MAS; Macrophage activation syndrome; SLE; Systemic lupus erythematosus; SQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; clinical trials as topic; health; health care economics and organization; insurance; reimbursement; CMS; Centers for Medicare and Medicaid Services; CED; Coverage with Evidence Development; CVCT; CardioVascular Clinical Trialists; EMA; European Medicines
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Anticancer drugs; Predicted environmental concentrations; Pharmacies; Risk assessment; River; DF; dilution factor; EMA; European Medicines Agency; NOEC; no-effect concentration; PEC; of predicted environmental concentrations; RQ; risk quotient; WWTP; wast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Community-acquired pneumonia; Invasive pneumococcal disease; Pneumococcal conjugate vaccine; Streptococcus pneumoniae; ABC; Active Bacterial Core surveillance; ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices; BAC; bacteremic; CAP; community acquired pn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; EU; European Union; FDA; Food and Drug Administration; EMA; European Medicines agency; HEK; human embryonic kidney; shRNA; short hairpin RNA; siRNA; small interference RNA; α-gal; galactose-α1,3-galactose; Neu5Gc; N-glycolylneuraminic acid; IgG; Immunog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Allergy; asthma; IgE; omalizumab; pediatric; AA; Allergic asthma; AE; Adverse event; EMA; European Medicines Agency; EXCELS; Epidemiologic Study of Xolair (omalizumab): Evaluating Clinical Effectiveness and Long-term Safety in Patients with Moderate-to-Se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; A1526; tariff of medicines of the city of Albacete of 1526; AHPAB; Provincial Archive of Albacete (Spain); CE; Christian era; DEP; Dependent; EMA; European Medicines Agency; ETHN; Medical Ethnobotany; GTR; General time reversible nucleotide substitution m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Safety biomarkers; Regulatory qualification; Evidentiary standards; Drug development; FDA; US Food and Drug Administration; EMA; European Medicines Agency; PMDA; Pharmaceuticals and Medical Devices Agency of Japan; FNIH; Foundation for the National Instit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ANN; artificial neural networks; API; active pharmaceutical Ingredient; CFD; computational fluid dynamics; CMA; critical material attribute; CQA; critical quality attribute; CPP; critical process parameter; DEM; discrete element Method; DoDE; design of dy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Biosimilar; Survey; Pharmacists; General practitioners; Medical specialists; Physicians; Awareness; Attitudes; BSG; British Society of Gastroenterology; EC; European Commission; EMA; European Medicines Agency; EPAR; European Public Assessment Report; Fime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; API; active pharmaceutical ingredient; BE; bioequivalence; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DDS; drug delivery system; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EMA; European Medicines Agency; FDA; U.S. Food & Drug Administration; FITC; fluoresce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; ACC; American College of Cardiology; acLDL; acetylated-low density lipoprotein; AHA; American Heart Association; ALL; acute lymphoblastic leukemia; ANG1; angiopoietin 1; ATMP; Advanced Therapy Medicinal Product; BM; bone marrow; BMSC; bone marrow-derived
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; TLS; tumour lysis syndrome; UA; uric acid; pKa; acid dissociation constant; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; min; minutes; h; hour; RT; room temperature; LOD; limit of detection; PCCC; PreciControl ClinChem; Km; Michaelis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; API; active pharmaceutical ingredient; APGI; Association de Pharmacie Galénique Industrielle; BCS; biopharmaceutical classification system; EFPIA; European Federation of Pharmaceutical Industry Association; EMA; European Medicines Agency; FaSSIF; fasted
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; clinical operation; European Medicines Agency; Japan Ministry of Health; Labour, and Welfare; pediatric drug development; regulatory framework; US Food and Drug Administration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; APC; antigen-presenting cells; BcR; B cell receptor; EMA; European Medicines Agency; Fc; crystallizable fragment; FcγR; receptor for IgG Fc portion; FcRn; neonatal Fc receptor; FVIIa; activated factor VII; FVIII; factor VIII; GLP-1; glucagon-like peptide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Type 2 diabetes mellitus; Antidiabetic drugs; Cardiovascular safety; Cardiovascular disease; Cardiovascular outcome trials; A1C; glycated A1c hemoglobin; ACEi; angiotensin converting enzyme inhibitor; ACS; acute coronary syndrome; AHA; American heart asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آژانس دارویی اروپا; Functional Gastrointestinal Disorders; Controlled Trial; Patient-Reported Outcome Measure; Intention to Treat; BSFS; Bristol Stool Form Scale; CONSORT; Consolidated Standards for Reporting Trials; EMA; European Medicines Agency; FDA; US Food and Drug Admi