آشنایی با موضوع

هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها به صورت طبیعی در بدن از نورونهای هیپوتالاموس ترشح می‌شود و ساختاری پپتیدی دارد. ترشح هورمون هورمون آزادکننده گنادوتروپین یا هورمون آزاد کننده هورمون لوتئینه کننده (LHRH) ضرباندار است (یعنی افزایش و کاهش یابنده در طول شبانه روز). هورمون ها آزاد کننده گنادوتروپین که آغاز کننده ی مرکزی آبشار هورمونی دستگاه تولید مثل هستند برای اولین بار از هیپوتالاموس پستانداران بدست آمد. هورمون آزادکننده گنادوتروپین در نورون های هیپوتالاموس، توسط فرایند آنزیمی از یک پلی پپتید اولیه بدست آمده و به صورت متناوب در چرخه پروتال وارد شده و باعث بیوسنتز و ترشح هورمون لوتینزینگ (LH) و هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH) می گردد. دوز های کمی از هورمون آزادکننده گنادوتروپین به صورت متناوب در رگ های پروتال حمل می شوند و این معادل همان مقداری است که در مرد ها و زن ها باعث باروری می گردد؛ همچنین این مقدار در مان بیمارانی که بلوغ جنسی آنها به تعویق افتاده است می شود. بر طبق قرار داد دوز های بال از هورمون آزادکننده گنادوتروپین یا آگونیست ها باعث غیر ر حساس شدن گنادوتروپین و ممانعت از عملکرد تخمدان ها و بیضه ها می گردد. نظریه غیر حساس شدن کاربرد زیادی در درمان طیف وسیعی از بیماری ها داشته است. آنتاگونیست های هورمون آزادکننده گنادوتروپین همچنین سیستم تولید مثلی را از طریق رقابت با هورمون آزادکننده گنادوتروپین های درون زاد مهار می کنند، گرچه دوزهای لازم برای غیر حساس شدن بالاتر است نسبت به دوزهای آگونیست ها و آنها کمتر مورد استعمال هستند. بعلاوه در جهت کاربرد آنها در درمان بیماری ها، آنالوگ های آنها برای از سر گیری باروری در جنس نر و ماده جایگزین هورمون های استروئیدی می شوند. توالی اسید آمینه های 14 نوع از هورمون آزادکننده گنادوتروپین های بدست آمده از گونه های پروتوکورداتا و مهره داران مشخص شده است که در حدود 500 میلیون سال تکامل این توالی ها حفظ شده اند. یک ثبات حیرت انگیز در طول پپتید (10 آمینو اسید) در انتهای آمینی و انتهای کربوکسیلی وجود دارد، مشخص شده است که این ویژگی برای اتصال و فعالیت گیرنده ها بسیار مهم می باشد. این از اطلاعات ساختاری و فعالیت هزاران آنالوگی که بیشتر در یک پایه تجربی توسعه یافته است، بدست آمده است. قطعاً وجه‌تمایز بازدارنده‌ها مسیر تکاملى (هورمون آزادکننده گنادوتروپین) ساختمان باقیمانده‌هاى عملاً مهم را همسانساخته و یک در جه قابل ملاحضه در تولید آنتاگونیست و آگونیست ها را باعث شده است.
در این صفحه تعداد 441 مقاله تخصصی درباره هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; SI; soybean isoflavone; StAR; steroidogenic acute regulatory; P450scc; cholesterol side chain cleavage enzyme; 3β-HSD; 3β-hydroxysteroid dehydrogenase; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; FSH; follicle stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; T;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; AR; androgen receptor; BTB; blood-testis barrier; DHEAS; dehydroepiandrosterone sulfate; E1; estrone; E2; estradiol; E3; estriol; E1S; estrone-3-sulfate; ER; estrogen receptor; FF; follicular fluid; GC; gas chromatography; GnRH; gonadotropin releasing hor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; human pluripotent stem cells; induced pluripotent stem cells; human embryonic stem cells; gonadotropin-releasing hormone; GnRH; puberty; hypogonadotropic hypogonadism; Kallmann syndrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; bw; body weight; DAI; daidzein; FSH; follicle-stimulating hormone; GEN; genistein; GLY; glycitein; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; HPG; hypothalamic-pituitary-gonadal; IDD; isoflavone depleted diet; IRD; isoflavone rich diet; ISO; isoflavones; LH; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; dLAN; dim light at night; DNFB; 2,4-dinitro-1-flourobenzene; DTH; delayed-type hypersensitivity; Eya3; Eyes absent 3; GnIH; gonadotropin-inhibiting hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; LD; long days; PT; pars tuberalis; LPS; lipopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; acanthosis nigricans; acne; anovulation; hirsutism; hyperandrogenism; insulin resistance; polycystic ovary syndrome; BMI; body mass index; DHEA; dehydroepiandrosterone; DHEAS; dehydroepiandrosterone sulfate; FSH; follicle-stimulating hormone; GnRH; gonado
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; DHEA; dehydroeipandrosterone; FSH; follicle stimulating hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; HSD; hydroxysteroid dehydrogenase; LH; luteinizing hormone; P4; progesterone; Stress; Reproduction; HPA-axis; HPG-axis; Poultry; β-Imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; ART; assisted reproductive techniques; AMH; antimullarian hormone; FSH; follicle stimulating hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; LH; luteinizing hormone; Age-related fertility; Reproductive senescence; Oocyte quality; Follicular depletion; FSH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; Cystic lung disease; Loss of heterozygosity; Multiple lung nodules; PEComa; Pneumothorax; Pulmonary metastasis; CAPUs; clinically aggressive PEComas of the uterine corpus; CT; computed tomography; ESS; endometrial stromal sarcoma; GnRH; gonadotropin-relea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; D1; diestrus 1; E2; 17β-estradiol; EP1; prostaglandin E receptor 1; EP2; prostaglandin E receptor 2; EP4; prostaglandin E receptor 4; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; mEPSC; miniature excitatory postsynaptic current; OVX; ovariectomized; PGE2; prost
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌; GnRH; PKCα; PKCβII; PKCδ; PKCε; MAPKs; p38; Gonadotropes; αT3-1 and LβT2 cells; CaMK; calmodulin-dependent protein kinase; DAG; diacylglycerol; ERK; extracellular-signal-regulated kinases; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; GnRHR; gonadotropin-re