آشنایی با موضوع

هم (heme) ترکیبی پروتوپورفیرین هستش که از حلقه پیرول تشکیل شده. این حلقه ها بوسیله چهار گروه α-متیلن بهم متصل شده اند. به دلیل وجود پیوندهای دوگانه یک در میان و جذب نور مرئی به رنگ قرمز دیده می شود هم حاوی سه نوع زنجیره جانبی هست و به جز میوگلوبین و هموگلوبین در سایر ساختارهای پروتئینی چون سیتوکروم ها و کلروفیل، تریپتوفان پیرولاز و کاتالاز……وجود دارد! هِم (به فرانسوی: Hème) یک کوفاکتور شامل یک اتم آهن (++Fe) است. این اتم در مرکز هِم امکان پذیرش یک گاز دواتمی مانند اکسیژن را می‌دهد که در سیستم اکسیژن‌رسانی در بدن انسان نقش دارد. این اتم در مرکز یک حلقه بزرگ ارگانیک بنام پورفیرین قرار دارد. تمام پورفیرین‌ها دارای این اتم نیستند اما بیشتر متالوپروتئین‌ها که دارای پورفیرین هستند آنرا به عنوان عضو زیرمجموعه پروستتیک خود دارا هستند. هِم‌ها در کل به سه نوع اصلی تقسیم‌بندی شده‌اند: هم آ هم آ تفاوت اصلی این هم‌ها با هم بی در زنجیره کناری متیل در حالت 8 آنها اکسید آلدئید است و زنجیر کناری وینیل در حالت 3 با ترپنوئید جایگزین شده‌است. سیتوکروم اکسیداز سی یکی از نمونه پروتئین‌هایی است که دارای هِم آ است. هِم آ همانند هم بی هیچ پیوند کووالانسی با آپوپروتئین ندارد. هم بی نوع معمول هم است که در هموگلوبین و میوگلوبین نمونه‌هایی از پروتئین یافت می‌شود که دارای هم بی هستند. هم بی با کاتیون آهن خود یک پیوند داتیو با آپوپروتئین داشته و بین ایندو هیچ‌گونه پیوند کووالانسی برقرار نیست. هم سی این نوع هم برخلاف دو نوع دیگر از راه دو زنجیره کناری وینیل خود از راه پیوند کووالانسی به پروتئین پیوسته‌اند. سیتوکروم سی نمونه‌ای از پروتئین دارای هِم سی است. کوفاکتورهایی که از یک مولکول ترکیب آلی یافته‌اند. اینگونه کوفاکتورها را کوآنزیم (Coenzyme) می‌نامند. پیوند کوآنزیم با قسمت پروتئینی آنزیم اغلب از نوع پیوندهای ضعیف و کم انرژِی است. بطوری که در اثر عمل دیالیز، کوآنزیم از مولکول آنزیم جدا می‌گردد. ولی در بعضی موارد، کوآنزیم به کمک پیوندهای کووالان به مولکول پروتئینی آنزیم اتصالی یابد، مانند ریشه هم ( Heme) در سیتوکرومها اینگونه کوآنزیم را ریشه پروستتیکنیز می‌نامند. بیشتر کوآنزیم‌ها از مشتقات ویتامینهای محلول در آب هستند.
در این صفحه تعداد 602 مقاله تخصصی درباره هم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; Heme; Heme uptake; Heme utilization; Heme-regulated proteins; Bacteria; AhpC; peroxiredoxin reductase; Chr; corynebacterium heme-response system; CO; carbon monoxide; CydAB; cytochrome bd; Dps; DNA-protective protein; FeoB; ferrous iron transport protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; 5-Aminolevulinate synthase; Pyridoxal phosphate; Heme; Molten globule; Protein unfolding; ALAS; 5-aminolevulinate synthase; mALAS2; murine erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase; PLP; pyridoxal 5′-phosphate; ANS; 8-anilino-1-naphtalenesulfonic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; HPLC, high performance liquid chromatography; HRP, horse radish peroxidase; Tris, Trisaminomethane, or 2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol; SDS, sodium dodecyl sulfateHuman erythrocytes; Enzymatic analysis; Luminescence; Hemoglobin instability; Heme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; bCcO; bovine Cytochrome c Oxidase; [[CcOOxD]H,t min]Rd; treatment order of the enzyme, the oxidized (Ox) was treated in deuterated buffer (D) for at least 8 h, the buffer was exchanged for a protonated buffer (H) and incubated for t minutes before reduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; A1M; Alpha-1-microglobulin; BSA; Bovine serum albumin; cMyBPC; Cardiac myosin binding protein C; CPK; Creatinine phosphokinase; DMF; Dimethylformamide; DTDP; 2,2'-Dithiodipyridine; DTT; Dithiothreitol; ECL; Enhanced chemiluminescence; EGTA; Ethylene gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; ISC, iron sulfur cluster assembly; CIA, cytosolic sulfur cluster assembly; Grx, glutaredoxin; MCF, mitochondrial solute carrier familyMitochondria; Mitoferrin; Fe/S clusters; Heme; Iron homeostasis; Gene regulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; 3-NT; 3-Nitrotyrosine; AAP; 4-Aminoantipyrine; DNP; Dinitrophenol; DNPH; 2,4-Dinitrophenylhydrazine; DTNB; 5,5′-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); Hb; Hemoglobin; HRP; Horseradish peroxidase; HSA; Human serum albumin; HSA-T; HSA treated with iodine to mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; ISC; iron-sulfur clusters; FRDA; Friedreich ataxia; NFS1/Nfs1; human/yeast cysteine desulfurase; ISD11/Isd11; human/yeast NFS1-/Nfs1-binding protein; ISCU/Isu1; human/yeast scaffold protein; MPP; mitochondrial processing peptidase; Friedreich ataxia; Fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هم ; NOR; nitric oxide reductase; HCO; heme copper oxidase; cNOR; cytochrome c dependent NOR; IPTG; isopropyl-1-thio-β-d-galactopyranoside; DDM; dodecyl-β-d-maltoside; AAS; atomic absorption spectroscopy; PMS; phenazine methosulfate; qNOR; quinol-dependent N