آشنایی با موضوع

نقطه ذوب Melting point به دمایی که در آن، ماده به‌طور کامل از حالت جامد به مایع (یا بالعکس) تبدیل می‌شود، دمای ذوب (یا دمای انجماد) می‌گویند. دمای ذوب/انجماد در نمودارهای فازی به‌عنوان نقطه ذوب/نقطه انجماد مطرح می‌شود. تمامی نقاطی که روی خط میان فاز مایع و جامد قرار دارند، همگی بیانگر نقطه انجماد/ذوب هستند. معروف‌ترین نقطه ذوب/نقطه انجماد مربوط به آب است. نقطه ذوب و انجماد همیشه برای مواد خالص در نظر گرفته می‌شود. ناخالصی و فشار روی نقطه ذوب/انجماد تأثیر می‌گذارد. درحین ذوب‌شدن/منجمدشدن، دمای جسم ثابت می‌ماند. وجود ناخالصی سبب کاهش نقطه ذوب می‌گردد. نقاط ذوب عناصر از 453/5 - درجه فارنهایت ( 269/7 - درجه سانتی گراد) برای هلیم تا 6740/6 درجه فارنهایت ( 3727 درجه سانتی گراد) برای کربن (گرافیت) متغیر است. ترکیبات شیمیایی نیز دارای نقاط ذوب اختصاصی می باشند. اما برخی ترکیبات قبل از آن که به دمای لازم برسند، تجزیه می شوند. ماده ای که در حال ذوب است تا زمانی که همه ی اجزای آن از حالت جامد خارج شوند، در همان دما (نقطه ی ذوب خود) باقی می ماند. به طور مثال اگر یخ در یک لیوان ذوب شود، هم یخ و هم آب در دمای 32 درجه ی فارنهایت (صفر درجه ی سانتی گراد) تا زمانی که همه ی یخ ذوب شود باقی می ماند. به محض این که فقط آب در لیوان باشد، دما می تواند شروع به افزایش کند. عامل فشار بر روی نقطه ی ذوب اثر دارد. بیشتر مواد هنگامی که ذوب می شوند منبسط می شوند. افزایش فشار ذوب شدن این مواد را کند می کند. برای چنین موادی افزایش فشار موجب بالا رفتن نقطه ی ذوب می شود. تعداد کمی از مواد مثل یخ هنگامی که ذوب می شوند منقبض می شوند. افزایش فشار موجب آسان تر شدن ذوب این ماده می شود و بنابراین نقطه ی ذوب را کاهش می دهد. تفسیر میکروسکوپیِ ذوب‌شدن: در یک جسم جامد، مولکول‌های تشکیل‌دهنده آن در جای خود نوسان می‌کنند، ولی هنوز حالت کریستالی خود را حفظ کرده‌اند. اگر به جسم سخت گرما داده شود، این نوسان‌ها بیشتر می‌شوند، تا زمانی که ساختار کریستالی از هم می‌پاشد و جسم مایع می‌شود. نقطه ذوب متجانس: موادی که دارای نقطه ذوب متجانس هستند، در یک دمای خاص ذوب یا منجمد می‌شوند و تا پایان استحاله دمای آنها ثابت باقی می‌ماند. نقطه ذوب نامتجانس: مواد دارای نقطه ذوب نامتجانس در یک محدوده دماییِ مشخص ذوب یا منجمد می‌شوند و در این محدوده با پایین‌رفتن دما مقدار فازِ جامد بیشتر شده و از مقدار فاز مایع کاسته می‌شود.
در این صفحه تعداد 181 مقاله تخصصی درباره نقطه ذوب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نقطه ذوب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; PC; polycarbonate; ODA; octadecylamine; IR; infrared; ATR; attenuated total reflection; mp; melting point; BPA; bisphenol-A; DODU; 1,3-Dioctadecylurea; ODA-U; Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene) bis(octadecylcarbamate); TOD-B; 1,3,5-Trioctadecylbiuret; FT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; 1-D; one-dimensional; AAO; anodic aluminum oxide; AFM; atomic force microscopy; AIBN; 2,2′-azobis-(isobutyronitrile); APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BCP; diblock copolymers; DS; dielectric spectroscopy; DSC; differential scanning calorimetry; FTIR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; CA; caprylic acid; mAb; monoclonal antibody; Ig; immunoglobulin; HCP; host cell protein; CHO; Chinese hamster ovary; LC; light chain; HC; heavy chain; MCBS; multi-component buffer system; TCID50; 50% tissue culture infectious dose; MuLV; murine leukemia v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; XRD; X-ray diffractometer; SEM; scanning electron microscope; EDS; Energy-dispersive X-ray spectroscopy; DI water; deionized water; Tm; melting point; Mechanochemical synthesis; Metal iodate; Solid-state; Superfine powders; Solvent-free;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ATBC; acetyl-tri-n-butyl citrate; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; ABS-g-GMA; acrylonitrile butadiene styrene-g- glycidyl methacrylate; NBR; acrylonitrile-butadiene rubber; SP.A; adipic anhydride-plasticized soy protein; AP; amylopectin; K; Boltzmann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ADME-Tox; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; AUC; area under the curve; BnSH; benzyl mercaptan; Xantphos; 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene; CYP2C19; hepatic cytochrome P450 2C19; CYP3A4; hepatic cytochrome P450 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ADME-Tox; absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity; CYP2C19; hepatic cytochrome P450 2C19; CYP3A4; hepatic cytochrome P450 3A4; DSC; differential scanning calorimetry; DIBAL-H; diisobutylaluminium hydride; DME; 1,2-dimethoxyethane; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; AD; Alzheimer's disease; ROS; reactive oxygen species; AChE; acetylcholinesterase; DHPMs; dihydropyrimidinones; GPx; glutathione peroxidase; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; NMR; nuclear magnetic resonance; IR; infrared spectroscopy; HMRS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; Protein misfolding; Amyloid aggregation inhibitors; Drug discovery; Aromatic compounds; Indolyl methanes; HEWL; hen egg white lysozyme; ThT; Thioflavin T; MTT; 3-(4, 5- dimethylthiazol)-2, 5- diphenyltetraazolium bromide reduction test; CR; congo red; AFM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; DPPC; 1,2- dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DSC; differential scanning calorimetry; DLS; dynamic light scattering; CMC; critical micelle concentration; MP; melting point; Membrane perturbation; Liposome; Permeability enhancing effect; Fatty acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ∆Hf; heat of formation; AFVs; armour fighting vehicles; AP; ammonium nitrate; APFSDS; armour piercing fin stabilised discarding sabot; ATEC; acetyl triethyl citrate; C/M ratio; charge to mass ratio; CAB; cellulose acetate butyrate; CL-20; 2,4,6,8,10,12-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; AMPK; AMP-activated protein kinase; DISC; death-inducing signaling complex; DMSO; dimethyl sulfoxide; mp; melting point; MTS; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium); NMR; nuclear magnetic resonance; ppm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; AOCS; American Oil Chemists' Society; ASTM; American Society for Testing and Materials; AV; acid value; CEN; European Committee for Standardization; CFPP; cold filter plugging point; CME; canola oil methyl esters; CP; cloud point; FA; fatty acid; FAME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; BR; brassinosteroid; BL; brassinolide; GA; gibberellin; Brz; brassinazole; DMF; dimethylformamide; mp; melting point; rt; room temperature; Brassinosteroid biosynthesis inhibitor; Plant hormone; Azole derivatives;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; Multi-targeting; Neurodegenerative diseases; Histamine H3 receptor antagonist; Monoamine oxidase inhibitor; Neurotransmitter dysregulation; Parkinson's disease; AChE; acetylcholinesterase; anal. calc.; elementary analysis calculated; BuChE; butyrylcholine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; Ardisiacrispin B; Cell cycle distribution; Cytotoxicity; Ferroptosis; Mitochondrial membrane potential; Saponin; ABC; ATP-binding cassette; BCRP; breast cancer resistance protein; DCF; dichlorofluoresceine; DMSO; dimethylsulfoxide; EGFR; epidermal growth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ΔCp; heat capacity change; Cr; crystal; Q; cubic liquid crystal; DTA; differential thermal analysis; DSC; differential scanning calorimetry; ΔHc; enthalpy change at Tc; ΔHtr; enthalpy change at Ttr; HLB; hydrophilic/hydrophobic balance; LC; liquid crys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; Carbamazepine (2554); Cinnarizine (1547484); Darunavir (Ethanolate: 23725083); Fenofibrate (3339); Griseofulvin (441140); Indomethacin (3715); Itraconazole (55283); Ketoconazole (456201); Naproxen (156391); Nifedipine (4485); Ritonavir (392622); Diazepam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; calcd; calculated; CH2Cl2; dichloromethane; CNS; central nervous system; DMSO; dimethyl sulfoxide; [3H]DTG; [3H]ditolylguanidine; DTTA; di-p-toluoyl tartaric acid; EBP; emopamil binding protein; ee; enantiomeric excess; EOB; end of bombardment; EtOH; etha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ATP; adenosine 5′-triphosphate; C1; methylene; C2; ethylene; C3; propylene; CDK; cyclin-dependent kinase; Cys; cysteine residue; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; EI; electron impact; Epox/5-Br-Ind; 5-bromoindirubin 3′-(O-oxiran-2-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه ذوب; ARC; accelerating rate calorimeter; CCPS; Center for Chemical Process Safety; Kolorsafe; Spilfyter® Kolorsafe® Acid Neutralizer; M; metal; mp; melting point; RH; ambient relative humidity; sWheat; sWheat Scoop®; TEA; triethanolamine; TEAN; triethanolam