آشنایی با موضوع

جغرافیای دیرینه یا دیرین‌جغرافیا Palaeogeography مطالعه تاریخی موضوعات جغرافیا به‌ویژه چشم‌اندازهای طبیعی است. جغرافیای دیرینه مطالعه محیط‌های انسانی یا فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. اگر تمرکز جغرافیای دیرینه به‌طور ویژه بر مطالعه زمین‌چهره‌ها باشد، از اصطلاح زمین‌ریخت‌شناسی دیرینه (پالئوژئومورفولوژی) ‌استفاده می‌شود. به طور کلی می توان مطالعه ی جغرافیای کره ی زمین و به ویژه وضعیت خشکیهای کره ی زمین در روزگاران گذشته را موضوع پالئوژئوگرافی نامید. یکی از اساسی ترین سوالاتی که در مباحث مربوط به مطالعه ی جغرافیای گذشته ی زمین مطرح می شود، آن است که آیا خشکیهای کره ی زمین در گذشته مانند امروزبوده است و اگر چنین نیست،‌ روند تحولات آن چگونه بوده است. دیرین‌جغرافیا اطلاعات موردنیاز جهت مطالعه علمی موضوعات گسترده‌ای را فراهم می‌کند. مثلاً تحلیل دیرین‌جغرافیایی حوضه‌های رسوبی نقش مهمی در زمین‌شناسی نفت ایفا می‌کند، زیرا شواهد محیط‌های ژئومورفولوژی قدیمی سطح زمین، در آثار چینه‌شناختی حفظ شده‌اند. دیرین‌جغرافیادانان همچنین محیط‌های رسوبی مرتبط با سنگواره‌ها به‌عنوان نشانه‌ها و شواهدی از توسعه فرگشتی گونه‌های منقرض‌شده را مطالعه می‌کنند. شواهد دیرین‌جغرافیایی در توسعه نظریه رانش قاره‌ای و نیز نظریه زمین‌ساخت صفحه‌ای نقش دارد و اطلاعاتی درباره شکل و موقعیت عرض جغرافیایی ابرقاره‌هایی مانند پانگه‌آ و اقیانوس‌های قدیمی مانند پانتالاسا فراهم می‌کند و بنابراین بازسازی قاره‌ها و اقیانوس‌های پیشاتاریخی را امکان‌پذیر می‌سازد.
در این صفحه تعداد 318 مقاله تخصصی درباره جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Holocene; Paleogeography; South America; Amazonia; Paleosol; Human-environment interactions; Rivers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Quaternary; Landslide; Geomorphology; Relative dating; Glacier foreland; Glacial lake; Patagonian Ice Sheet; Paleogeography; South America;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Pleistocene; Quaternary; Glaciation; Paleoclimatology; Paleogeography; Europe; Micropaleontology; Biological invasions; Otolith; Biogeography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Plate tectonics; Continental drift; Geophysics; Geodynamics; Paleogeography; Lithosphere;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Provenance; Pliocene; Colombia; Paleogeography; Guajira Peninsula; Detrital geochronology; Heavy minerals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Sauropod tracks; Late Jurassic; Shanxi Province; Brontopodus; Paleogeography; Paleoenvironment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Tibet; North Lhasa terrane; Paleogeography; Geochemistry and isotope; Petrogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Wrangel Island; Chukotka; Carboniferous; Carbonates; Oxygen (δ13O) and carbon (δ18C) isotopes; REE; Paleogeography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; New Guinea; inundation history; mantle flow; dynamic topography; paleogeography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; organic matter; hydrocarbon biomarkers; paleogeography; log interpreatation; Callovian-Lower Berriasian deposits; West Siberian Basin; Yenisei-Khatanga regional trough;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Dengying Formation; Source rock; Dolomite; Intraplatform basin; Paleogeography; Sichuan Basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Paratethys; Middle Miocene; Biostratigraphy; Magnetostratigraphy; Extinction; Paleogeography; Chokrakian; Karaganian; Konkian; Sarmatian; Marine gateways; Straits; Black Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Middle to late Permian subsurface reef complex; Southern Tunisia; 2-D seismic reflection; Paleogeography; Shelf carbonate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; southern Tibet; Triassic; Greater India; paleogeography; Neo-Tethyan margins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Paleozoic; Paleomagnetism; Paleogeography; Arctida; New Siberian Islands; South Anyui suture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Early Mesozoic basins; Whole-rock geochemistry; Detrital zircon U–Pb geochronology; Paleogeography; Geodynamics; South China Block
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; De Long Islands; New Siberian Islands; Arctic; Early Paleozoic; Paleogeography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Detrital zircons; U–Pb ages; Devonian; Provenance; Paleogeography; SW Gondwana
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Last Glacial Maximum; Human population size; Human biogeography; Paleogeography; Sea level change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Ostracods; Senegal; Paleocene; West African; Trans-Saharan and North African basins; Paleogeography; Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM)Ostracodes; Paléocène; Bassins ouest-africains; Transsahariens et nord-africains; Paléogéographie; Maximum Thermiqu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Titanosauriformes; Rebbachisauridae; Albian; Tunisia; Sauropod diversity; Paleogeography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Tectonics; Paleogeography; Sino-Korean Craton; Gondwana; Ordovician; Geochronology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Tempestites; Paleogeography; Sedimentary; Qaidam Basin; Qinghai-Tibet Plateau; Uplift
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جغرافیای دیرینه، دیرین‌جغرافیا، پالئوژئوگرافی; Cretaceous; Western Interior Sea; Polar Sea; Paleogeography; Anoxic oceanic events; Foraminifera