آشنایی با موضوع

آدنین یک باز نوکلئوتیدی و از مشتقات پورین است. در DNA با باز تیمین و در RNA با باز یوراسیل پیوند بر قرار می‌کند؛ هم چنین از راه نیتروژن شماره ۹ خود به کربن شماره ۱ قند متصل می‌شود. در محیط اسیدی این بازدر نیتروژن شماره یک پروتون دارمی شود؛ این ویژگی کمک می‌کند تا در دماهای بالا پیوند میان قند و باز شکسته شود. نام آیوپاک و علمی آن، 9 اچ – پیورین – 6 – آمین است اما با نام 6 – آمینو پیورین نیز شناخته می‌شود. این مولکول دارای ساختار هترو سیکلیک با حلقه‌ی ایمیدازول متصل به حلقه‌ی پریمیدین است. آدنین حضور گروه‌های آمینی اضافی را در ششمین کربن نشان می‌دهد و به عنوان مولکول هسته در تعدادی از کمک آنزیم‌ها، عمل می‌کند. آدنین با مولکول قند پنتوز جفت می‌شود و پیوند برقرار می‌کند تا نوکلئوزید و آدنوزین را تشکیل دهد. قند پنتوز در مولکول RNA ریبوز است و در مولکول DNA ریبوز بدون اکسیژن و یا دی اکسی ریبوز است. در مولکول DNA آدنین با تیامین پیوند برقرار می‌کند اما در مولکول RNA با اوراسیل پیوند برقرار می‌کند. فرم نوکلئوزید این مولکول برای عملکرد درست و مناسب فرآیندهای سلولی، با انواعی از زیست مولکول‌ها، فعل و انفعال برقرار می‌کند. آدنین به کمک دو پیوند هیدروژنی با تیامین (در مولکول DNA) و با مولکول‌های اوراسیل (در RNA) پیوند برقرار می‌کند در نتیجه به پایداری ساختار اسید نوکلئیک کمک می‌کند. آن قبلاً جزو گروه ویتامین‌های ب کمپلکس بود اما حالا جزو آنها نیست چون ویتامین حقیقی نیست. اما جفت‌هایی با ویتامین‌های دیگر مثل نیاسین و اسید فولیک تشکیل می‌دهد تا کمک فاکتورها و کمک آنزیم‌هایی را شکل دهد که مسیر متابولیسم را منظم کنند.
در این صفحه تعداد 434 مقاله تخصصی درباره آدنین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آدنین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridyl; A; adenine; AMP; 5′- adenosine monophosphate; BAP; bis(arginyl)porphyrin; bpy; 2,2′-bipyridyl; C; cytosine; cpdppz(CH2)nNH2; N-(12-cyano-12,13-dihydro-11H-cyclopenta[b]dipyrido[3,2-h:2′,3′-j]- phenazine-12-carbonyl)-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; adenine; A549; adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells; AKR1C3; Aldo_Keto Reductase; BaP; Benzo(a)pyrene; C; cytosine; CI; Confidence interval; CO; carbon monoxide; CXCL 13; motif chemokine ligand 13; CYP1B1; cytochrome P450 1B1; DKK2; Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; 3,5-dsb; 3,5-disulfobenzoate; Ac; acetone; ad; adenine; AF; acriflavine; bdc; 1,4-benzenedicarboxylate; bp4mo; N-oxide-4,4′-bipyridine; bpdc; 4,4′-biphenyldicarboxylate; bpe; 4,4′-bis(4-pyridyl)ethane; bpee; 4,4′-bipyridyl-ethylene; bpp; 1,3-bis(4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; Adenine; Adenine receptor; Macrophage; LPS; Anti-inflammation; AC; adenyl cyclase; AdeR; adenine receptor; IL; interleukin; TNF; tumor necrosis factor; LPS; lipopolysaccharide; PKA; protein kinase A; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; adenine; AcO; acetate; Atox1; antioxidant protein 1; BEOV; bis(ethyl-maltolato)oxovanadium(IV); bipy; bipyridine; bipydmb; 6-(1,1-dimethylbenzyl)-2,20-bipyridine); BMOV; bis(maltolato)oxovanadium(IV); cbdca; 1,1-cyclobutanedicarboxylate; CE; capillary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; adenine; Asc; ascorbate; Cys; cysteine; DTT; dithiothreitol; E.coli,; Escherichia coli; GSH; reduced glutathione; GSSG; glutathione disulfide; Gpx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; G; guanine; LCMS; liquid chromatography-mass spectrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; Adenine; Arg-R; Arginine; C; Cytosine; G; Guanine; Gly-G; Glycine; IL10; Gene coding for interleukin-10; IL-10; Interleukin-10; PCR; Polymerase chain reaction; PD; Periodontal disease; T; Thymine; Periodontal disease; Dog; Animal model; Genetic variati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; Prodigiosin; Aptamer; Brain cancer cells; Glutamate receptor; TDD; Targeted drug delivery; apts; Aptamers; NDDT; Novel drug delivery tool; Selex; Systematic Evaluation of Ligands by Exponential Enrichment; G; Guanine; A; Adenine; ΔINME; Delta intermolecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدنین; A; adenine; BMI; body mass index; CT; computed tomography; CI; confidence interval; CRP; C-reactive protein; DVT; deep vein thrombosis; DNA; deoxyribonucleic acid; FTO; fat mass and obesity-associated gene; FVL; factor V Leiden; HR; hazard ratio; kIU; kil