آشنایی با موضوع

آگروفارستری (جنگل ورزی) با نام لاتین Agroforestry به تلفیق عملیاتی از قبیل کشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه ای و مرتعه ای، دامداری و غیره در عرصه معین گفته می شود. به عبارتی دیگر آگروفارستاری یعنی تلفیق مدیریت کشاورزی و پرورش درخت. سیستم آگروفارستری (جنگل-زراعی) سیستم و روش پایدار کشاورزی یا پرماکالچر است که با استفاده از کشت تلفیقی درخت با گیاه زراعی موجب افزایش کلی در عملکرد یک واحد زمین می شود. برنامه‌های اگروفارستری، به تعبیری جدایی اساسی ‌از روش‌های مرسوم و کلاسیک جنگلداری محسوب می‌شود و گویا دستگاه‌های اداری و اجرایی موجود، کارایی لازم را برای رسیدن به اهداف آن ندارند. برخوردهای تخصصی و صنفی محدودی که بین کارشناسان و دانشمندان و دست اندرکاران رشته‌های جنگلداری، کشاورزی، دامپروری و مرتعداری به وجود می‌آید، مانعی در راه توسعه اگروفارستری است که باید با همکاری علمی واقدام عملی، برطرف شود. مزایای سیستم آگروفارستری: ۱- مزایای محیطی: ‌ مهمترین فواید بوم شناختی (اکولوژیکی) آگروفارستری عبارتند از: کاهش فشار روی جنگل، گردش بهتر مواد غذایی خاک از طریق درختان با ریشه های عمیق، حفاظت بهتر از سیستم های اکولوژیکی، کاهش روان آب سطحی، کاهش آب شویی مواد غذایی و فرسایش خاک از طریق ریشه و ساقه درختان، تعدیل میکروکلیما (پائین آوردن دمای سطح خاک و کاهش تبخیر رطوبت خاک از طریق افزایش مداوم مواد آلی حاصل از تجزیه ها). ۲- مزایای اقتصادی: افزایش و حفظ بازده غذایی، سوختی، علوفه ای و کودی، (بر عکس سیستم های تک کشتی) کاهش خطر از بین رفتن کل محصول افزایش، افزایش سطوح درآمد مزرعه به خاطر باروری بالا و پایدار. ۳- مزایای اجتماعی: بهبود استاندارد ها در زندگی روستایی به خاطر درآمد بالاتر و شغل مشخص، افزایش بهداشت و مواد غذایی به خاطر افزایش کیفیت و تنوع تولیدات غذایی، بهبود و پایداری جوامع ساکن در مناطق مرتفع از طریق عدم نیاز به تغییر مکان فعالیت های کشاورزی (فعالیت نوبتی در مزارع ). از طرفی دیگر سیستم هایی که خوب طراحی شده باشند می توانند باعث کاهش یکسری از هزینه ها شوند و محصولات علفی که در این گونه فعالیت کاشته می شوند درآمد کوتاه مدت را فراهم آورده و این در حالی است که محصولات چوبی به صورت همزمان در همان سیستم رشد می کند. بهبود کیفیت آب و وضع غذایی و زیستگاه برای ماهیان از دیگر فواید سیستم آگروفارستری است. طبقه بندی سیستم های آگروفارستری: سیستم های آگروفارستری می توانند بر اساس معیار های زیر گروه بندی گردند: ساختار: بررسی ترکیب اجزاء، شامل ترکیب فضایی جزء چوبی، اشکوب بندی عمودی اجزای ترکیب و ترتیب زمینی اجزای مختلف می باشد. وظیفه یا عمل سیستم: این معیار بر اساس وظیفه یا نقش کلی سیستم و به طور عمده نقش درختان(نقش تولیدی، محافظتی و … ) مشخص می گردد. اقتصادی-اجتماعی: توجه به سطح مدیریت نهاده ها و یا شدت و مقیاس مدیریت و اهداف تجاری می باشد. اساس اکولوژیک: توجه به شرایط محیطی، با این فرض که سیستم های معین می توانند برای شرایط اکولوژیک معینی مناسب تر باشند. مکانیسم های اصلاح خاک در آگروفارستری: کشت گونه های سازگار و مرغوب چند ساله درختی در اراضی زراعی، موجب اصلاح حاصلخیزی خاک می شود. افزایش مواد آلی خاک موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مطلوب درمحدوده فعالیت ریشه گیاهان می شود. توسعه و تکامل خصوصیات فیزیکی خاک (ظرفیت نگهداری آب، قابلیت آبگذری و…) تاثیر درختان بر خصوصیات هیدرولوژیکی از یک سایت کوچک به اراضی زراعی و در سطوح ناحیه ای توسعه می یابد (شواهد نشان می دهد که وجود درختان بر خصوصیات هیدرولوژیک حوزه های آبخیز تاثیرات مطلوبی می گذارد) همچنین درختان در حفظ خاک، کنترل فرسایش و … اثرات مفید دارند.
در این صفحه تعداد 437 مقاله تخصصی درباره آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Fertilizer microdosing; Flood-recession cropping; Relative elevation; Residual moisture; Riparian;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Old cadastral maps; Land tenure; Land change; Patch contrast; Franciscan Cadastre; Agroforestry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Theobroma cacao; Cocoa swollen shoot virus disease; Agroforestry; High-light stress; Soil fertility; Yield;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Electrical resistivity tomography; Soil moisture; Tree-crop-soil interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Ecological engineering; Intercropping; Nutritional functional diversity; Termites;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Income diversification; Multifunctional landscape; Sustainable intensification; Trade-off analysis; Yield penalty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; LiDAR; Silvopasture; Land-sharing; Panama; Trees outside forests; Trees on farms; Agroforestry; Agricultural carbon; Allometric model; Tropical trees;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Adaptation; Agroforestry; Autonomy; Coffea Arabica; Environmental shock; Forest conservation; Hemileia vastatrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Shifting cultivation; Crop-fallow time ratios; Land use-cover change; Agroforestry; Agriculture intensification; Africa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Land-use change; Land-use intensification; Oil palm; Rainforest; Rubber; Southeast Asia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; OVC; orphaned or vulnerable children; NOVC; non-orphaned or vulnerable children; Lunch programs; Agroforestry; Children; Western Kenya; Community development; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Land-use change; Rainforest deforestation; Phosphorus fractions and stocks; Carbon-to-phosphorus ratio; Hedley fractionation; Erosion consequences; Agroforestry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Carbon sequestration; Cocoa yield; Soil fertility; Sustainable agriculture; Theobroma cacao; Ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Homegarden; Land-use management; Tropical agriculture; Mixed methods; Agroforestry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Aggregation; Biodiversity; Phospholipid fatty acid (PLFA); Soil nutrient content; Theobroma cacao;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Shelterbelts; Carbon dioxide; Methane; Nitrous oxide; Greenhouse gases; Hybrid poplar; Caragana; Cropped fields; Agroforestry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Microclimate; Soil fertility; Crop phenology; Crop morphology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگروفارستری، دارکشت‌ورزی، جنگل ورزی; Agroforestry; Carbon sequestration; Coffee yields; Disservices; Incomes; Pests and diseases; Soil fertility; Trade-offs;