آشنایی با موضوع

الکل دهیدروژنازها (ADHs) جزو خانواده اکسیدوردکتازها هستند که می‌توانند الکل را به آلدهید تبدیل کنند. واحدهای ساختمانی موجود در الکل دهیدروژناز در دو گروه اصلی جایگاه کاتالیستی و جایگاه اتصال برای کوآنزیم قرار می‌گیرند. اتم روی ( Zn ) به بخش کاتالیستی متصل شده و دومین اتم +2 Zn در ساختمان پروتئین نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 2 Zn+ بر بنزیل الکل دهیدروژناز (BADH) در گونه‌ای از رودوکوکوس است. الکل به‌واسطهٔ گردش خون کبدى از دستگاه گوارش به کبد انتقال مى‌یابد. فعالیت آنزیم الکل دهیدروژناز که اساساً در کبد وجود دارد، باعث پاک شدن الکل از بدن مى‌شود. در کبد، الکل دهیدروژناز الکل را به استالدئید تبدیل مى‌کند. سپس تحت اثر آلدئید دهیدروژناز، استالدئید به اسید استیک یا استات تبدیل مى‌گردد. حدود ۷۵% الکل جذب شده به شکل استات وارد گردش خون مى‌شود. سپس استات داخل سیکل کربس (یا اسید سیتریک) به دى اکسید کربن و آب تبدیل مى‌شود. یک راه دیگر براى متابولیسم، فعال شدن استات به شکل استیل کوآنزیم A و تبدیل به اسیدهاى چرب، اجسام کتونی، اسیدهاى آمینه و استروئیدها مى‌باشد. آنزیم الکل دهیدروژناز قابلیتهای زیادی دارد که آن را گزینه مناسبی برای مطالعات بیوکاتالیتیک می کند. این آنزیم کاربرد زیادی در صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی دارد. دو آنزیم الکل دهیدروژناز مختلف که از لحاظ ساختار، کوفاکتور و منبع تولید با هم تفاوت دارند، جهت بررسی مقایسه ای برای استفاده در صنعت انتخاب شد. آنزیم الکل دهیدروژناز کینوهموپروتئینی متصل به غشا از باکتری Gluconobacter oxydans PTCC 1051 استخراج شد و آنزیم الکل دهیدروژناز مخمری از شرکت Roche خریداری شد. تأثیر دما و pH که مهمترین پارامترهای آنزیمولوژی صنعتی می باشند بر پایداری و فعالیت دو آنزیم بررسی شد و ثابت میکائیلیس آنها تعیین شد. نتایج نشان داد که آنزیم باکتریایی در pH های اسیدی پایداری و فعالیت بیشتری دارد، حال آنکه فعالیت و پایداری آنزیم مخمری در شرایط قلیایی بیشتر است. بررسی تأثیر دما بر فعالیت و پایداری آنزیمها نشان داد که با وجود تأثیر مشابه دما بر فعالیت دو آنزیم، آنزیم باکتریایی پایداری گرمایی بیشتری دارد. مقادیر Kmنیز به ترتیب 0/37 و 20/95میلی مولار برای آنزیمهای باکتری و مخمری محاسبه شد. این تفاوت نشانگر تمایل بیشتر آنزیم باکتریایی برای انجام واکنش اکسیداسیون اتانول است. با در نظر گرفتن تفاوت دو آنزیم در نوع کوفاکتور و پایداری و فعالیت آنها تحت شرایط مختلف محیطی و اهمیت این موارد در کاربردهای صنعتی متنوع این نوع آنزیمها، می توان نتیجه گرفت که هر چند آنزیم باکتریایی از لحاظ عملکردی و ویژگیهای مولکولی، آنزیم کاراتری است، ولی کوفاکتور گران قیمت آن و روند مشکل تولید آن، استفاده از آن را محدود کرده است.
در این صفحه تعداد 771 مقاله تخصصی درباره الکل دهیدروژناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکل دهیدروژناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Grafted cucumber; Transcriptome; Flavor quality; Sugar; α-Linolenic acid metabolism; G1; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto figleaf gourd (Cucurbita ficifolia) rootstock; G2; fruit obtained from cucumber seedlings grafted onto 'Weishen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Carbon fibres; Alcohol dehydrogenase; Saccharomyces cerevisiae; Bioelectrocatalysis; Cooperative biofuel cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; COX; cyclooxygenase; CYP; cytochrome P450; EC; endocannabinoid; ECL; endocannabinoid-like compound; FAAH; fatty acid amide hydrolase; LOX; lipoxygenase; NOS; nitric oxide synthase; NSAID; non-steroidal anti-inflammatory drug; l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Genebank; Longevity; Proteomics; Storability; Wheat; AcCoA; Acetyl-CoA; ADH1D; Alcohol dehydrogenase; ALDH; Aldehyde dehydrogenase; APX; Ascorbate peroxidase; AsA; Ascorbate reduced form; CAT; Catalase; DDAPs; down-regulated differential abundance prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; High-throughput; Hepatotoxicity; Organotypic culture models; Multi-cellular; Chemical mixtures; ADH; Alcohol dehydrogenase; APAP; acetaminophen; CS; collagen sandwich; CYP; cytochrome P450; EtOH; ethanol; GSH; glutathione; HFC; 7-hydroxy-4-(trifluoromethy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ACC; aminocyclopropane; ADH; alcohol dehydrogenase; AlaAT; alanine aminotransferase; AG; anaerobic germination; AGP; anaerobic germination potential; ALDH; aldehyde dehydrogenase; AOX; alternative oxidase; DEG; differentially expressed genes; FDR; false d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ALT; alanine transaminase; AST; aspartate transaminase; ADH; alcohol dehydrogenase; CYP2E1; cytochrome P450 2E1; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; mRNA; messenger RN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Alcohol dependence; Alcohol metabolism; Alcohol use disorders; Liver Cirrhosis; Alcoholic; Genome-wide association study; Heritability estimates; Phenotypic variability; Substance-related disorders; Alcohol dehydrogenase; Alcoholism; Aldehyde oxidoreducta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ABA; abscisic acid; ABI1; ABA-Insensitive 1; ABI5; ABA-Insensitive 5; ADH; alcohol dehydrogenase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; cPTIO; 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydroascor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; AAm; acrylamide; AAO; ascorbate oxidase; ACE; angiotensin-converting enzyme; AChe; acetylcholinesterase; ADA; adenosine deaminase; ADH; alcohol dehydrogenase; ALP; alkaline phosphatase; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; BuMA; butyl methacrylate; CAT; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; AH; acute alcoholic hepatitis; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; ARIC; Atherosclerosis Risk in Communities; ASH; alcoholic steato-hepatitis; AST; aspartate aminotransferase; ATM; ataxia-telangiectasis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ILs; Ionic Liquids; IL; Ionic Liquid; AAs; Amino acids; AA; Amino acid; CT; α-chymotrypsin; Mb; Myoglobin; BSA; Bovine serum albumin; HSA; Human serum albumin; PGA; Penicillin G acylase; ADH; Alcohol dehydrogenase; CALB; Candida antarctica lipase B; rPA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Ethanol; Hepatoxicity; Cinnamic acid; Syringic acid; Nrf2; CYP2E1; ADH; alcohol dehydrogenase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CA; cinnamic acid; COX-2; cyclooxygenase-2; Cr; creatinine; CRP; C-rea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; ALD; fructose 1,6-bisphosphate aldolase; AMY; α-amylase; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GPI; glucose phosphate isomerase; LDH; lactate dehydrogenase; PDC; pyruvate decarboxylase; PFK; 6-phosphofructokinase; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; Adh; Alcohol dehydrogenase; Bldh; Butyraldehyde dehydrogenase; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; DAG; Diacylglycerol; FFA; Free fatty acids; HydA; Hydrogenase; IspS; Isoprene synthase; Pdc; Pyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; 3-PBA; 3-phenoxybenzoic acid; 3-PBAlc; 3-phenoxy-benzylalcohol; 8-OhdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AchE; acetylcholinesterase; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ANT; anthracene; ARE; antioxidant response element; AUC; area unde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; BSA; bovine serum albumin; C60HyFn; hydrated C60 fullerene; CNTs; carbon nanotubes; DF-1; dendro[C60]fullerene-1; DRF; dose reducing factor; DSBs; DNA double-strand breaks; DU145; prostatic adenocarcinoma cell line; ESR; electr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ADH; alcohol dehydrogenase; AUD; alcohol use disorder; CBI; cognitive behavioral interventions; CeA; central nucleus of the amygdala; CRF; corticotropin releasing factor; CRFr; CRF receptor; DSM-5; Diagnostic and Statist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; Beta cells; Diabetes; Eicosanoids; Fatty aldehyde dehydrogenase; Glutathione peroxidase; Glutathione-S-transferase4-hydroxyalkenals; 4-Hydroxynonenal; Lipid peroxidation; Phospholipase A; 12-HETE (PubChem CID: 5283155); 15-HETE (PubChem CID: 280724); 4-HN
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; 13dpg; 3-phospho-d-glyceroyl phosphate; 2pg; glycerate 2-phosphate; 3pg; 3-phospho-d-glycerate; 6pgc; 6-phospho-d-gluconate; 6pgl; 6-phospho-d-glucono-1,5-lactone; ac; acetate; acald; acetaldehyde; accoa; acetyl-CoA; actp; acetyl phosphate; coa; coenzyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; CS; cigarette smoke; CYP2E1; cytochrome P450 2E1; EtOH; ethanol; MCS; mainstream cigarette smoke; MN; micronucleated; NCE; normochromatic erythrocytes; ROS; reactive oxygen species; TGF-beta; transforming growth factor-beta; Ci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; NK; natural killer; DC; dendritic cell; PRR; pathogen recognition receptor; PAMP; pathogen-associated molecular pattern; LPS; lipopolysaccharide; MHC; major histocompatibility complex; Ig; immunoglobulin; AUD; alcohol use disorder; ADH; alcohol dehydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; PND; post natal day; C; control group; E; ethanol group; EC; ethanol + vitamin C group; MDA; malondialdehyde; TBARS; thiobarbituric acid reactive species; TBA; thiobarbituric acid; GSH; reduced glutathione; DSP; daily sperm production; HTF; human tubal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ABEE; ethyl 4-acetylbutyrate; BSA; bovine serum albumin; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LB; Protein LoBind Eppendorf tubes; PP; polypropylene; PP-BSA; bovine serum albumin pretreated polypropylene; SG; silanized glass; TEA; tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; 4-MP; 4-methylpyrazole; ADH; alcohol dehydrogenase; ALD; alcoholic liver disease; BHMT; betaine-homocysteine methyltransferase; CYP 2E1; cytochrome P 450 2E1; DMG; dimethylglycine; SAH; S-adenosylhomocysteine; TEER; transepithelial electric resistance; TJ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AST; aspartate aminotransferase; Cox; cyclooxygenase; FAS; fatty acid synthase; FVB; Friend virus B-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; 4NQO; 4-nitroquinoline 1-oxide; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; acetaldehyde dehydrogenase; CYP2E1; cytochrome P450 2E1; Edh; EH-domain containing gene; ELOVL; very long chain fatty acid elongase; GPCRs; G-protein coupled receptors; HNE; 4-hydroxynonena
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ADH; alcohol dehydrogenase; Eno; enolase; G6PDH; glucose 6-phosphate dehydrogenase; PPP; pentose phosphate pathway; LC-ESI-MSMS; liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry; In gel-native assay; Mass spectrometry; Depots; NA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکل دهیدروژناز; ABE; acetone-butanol-ethanol; ADH; alcohol dehydrogenase; AFEX; ammonia fiber explosion; ALDH; acetaldehyde dehydrogenase; ARAA; arabinose isomerase; ARAB; ribulokinase; ARAD; ribulosephosphate-4-epimerase; CBP; consolidated bioprocessing; CF; co-ferm