آشنایی با موضوع

تراکم آلدولی Aldol condensation واکنشی تراکمی است بین یک انول (یا یون انولات) و یک گروه کربونیل که منجر به تشکیل یک β-هیدروکسی آلدهید یا β-هیدروکسی کتون می‌شود که پس از آبگیری، یک انون می دهد. اضافه شدن خودبه خود دو مولکول الدهید و یا کتون یکسان، ساده ترین شکل از واکنش تراکم الدولی بوده و یک باند جدید کربن-کربن تشکیل می شود که کربن کربونیل از یک مولکول را به موقعیت آلفا از مولکول دیگر متصل می نماید. تراکم آلدول یکی از روش های مهم برای تشکیل پیوند دوگانه ی کربن-کربن مزدوج با گروه کربونیل می باشد. محصولات این دسته از واکنش ها نقش عمده ای در ارگانیسم های زیستی دارند و در داروسازی و صنعت استفاده می شوند. واکنش تراکم الدولی الدهید های اروماتیک در مورد ترکیبات دیگری از قبیل مالونیک استر، اسیدانیدریدها، نیتریلها، نیترو الکانها و ترکیب مشابه که شامل یک گروه متیلن فعال می باشند تعمیم یافته است. اسید ها و یا بازها هر دو واکنش تراکم آلدول را کاتالیز می نمایند اما به طور کلی کاتالیزورهای بازی ترجیح داده می شوند. محلول رقیق مائی یا الکل سدیم هیدروکسید، سدیم اتا کسید و امین های نوع دوم کاتالیزوزهای موثری هستند.

در این صفحه تعداد 187 مقاله تخصصی درباره تراکم آلدولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تراکم آلدولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم آلدولی; Aldol condensation; Raspberry ketone; Heterogeneous catalysis; Acid base bifunctional catalysts; Rare earth metal oxides; Supported rare earth metal oxides;