آشنایی با موضوع

در شیمی آلی به یک شکل میانه از پروتون زدایی کربنیک اسید بی‌کربنات یا هیدروژن کربنات می‌گویند. بی‌کربنات در دستگاه تنظیم پ هاش بدن نقشی حیاتی دارد. بی کربنات ها باعث سختی آب هم می شوند. یون بی‌کربنات یا یون هیدروژن‌کربنات یک آنیون با فرمول تجربی HCO3− و جرم مولکولی 01/61 ای ام یو (دالتون) است. این مولکول از یک اتم کربن که به وسیله 3 اتم اکسیژن که یکی از آن ها با یک هیدروژن پیوند دارد و با چیدمان سه وجهی فراگرفته شده، تشکیل شده دارد. یون کربن دارای یک بار قراردادی 1- است و بار مزدوج کربنیک اسید (H2CO3) و اسید مزدوج کربنات (CO32−) می‌باشد. اندازه گیری بی کربنات آب: اندازه گیری بی کربنات با روش تیتراسیون می باشد که برای محاسبه قلیائیت نیاز به تعیین غلظت های بی کربنات بر حسب کربنات کلسیم است. قلیائیت آب بر اثر وجود یکی از ترکیبات بی کربنات و هیدروکسید ها حاصل می گردد. معرف فنل فتالئین با یون کربنات ترکیب شده و ایجاد رنگ صورتی می نماید. رنگ صورتی ایجاد شده پس از تیتر شدن با اسید و پایین آمدن pH محیط تغییر کرده و محلول دوباره بی رنگ می شود (به رنگ اولیه خود در می آید. ) در واقع اولین لحظه تغییر رنگ دائمی از صورتی به بی رنگ نشان دهنده نقطه اکی والان می باشد و در اینجا است که باید تیتر را متوقف نمود.
در این صفحه تعداد 414 مقاله تخصصی درباره بی کربنات، هیدروژن کربنات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بی کربنات، هیدروژن کربنات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Bicarbonate; HEPES; Buffer; Mitochondria; Respiration; 2DOG; 2-deoxyglucose; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FCCP; trifluorocarbonylcyanide phenylhydrazone; PBS; phosphate-buffered saline;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; A; ammonium-N; Aroot; Aitchison distance of root diameter length distribution; B; balanced nitrate-ammonium; CV; coefficient of variation; ΔpH; change in pH; H+; proton; HCO3−; bicarbonate; K+; potassium ion; N; nitrogen; NH4+; ammonium; NO3−; nitrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Irisin; Chronic kidney disease; Glomerular filtration rate; Peritoneal dialysis; Haemodialysis; Bicarbonate; Irisina; Enfermedad renal crónica; Filtrado glomerular; Diálisis Peritoneal; Hemodiálisis; Bicarbonato;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Pancreatic disorders; Pancreatic function test; Pancreatic juice; Secretin; Short endoscopic secretin test; Bicarbonate; DPFT; direct pancreas function testing; MDH; malatdehydrogenase; PEPC; phosphoenolpyruvate carboxylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Nonerosive reflux disease; Salivary protection; Bicarbonate; Glycoconjugate; Epidermal growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Haemodialysis; Haemodiafiltration; Bicarbonate; Acetate; Citrate; Metabolic acidosis; Metabolic alkalosisHemodiálisis; Hemodiafiltración; Bicarbonato; Acetato; Citrato; Acidosis metabólica; Alcalosis metabólica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; RQ; respiratory quotient (CO2 produced/O2 consumed); OCR; oxygen consumption rate; ECAR; extracellular acidification rate; PPR; proton production rate; FCCP; carbonylcyanide 4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazone; KRPH; Krebs-Ringer phosphate HEPES medium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; Endotracheal tube; Cuff; Polyurethane; Lidocaine; Bicarbonate; Alkalinized lidocaine; In vitroBallonnet de sonde d’intubation; Polyuréthane; Bicarbonate; Lidocaïne; Alcalinisation; Diffusion in vitro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی کربنات، هیدروژن کربنات; TAG; triacylglyceride; GC-FAME; gas chromatographic fatty acid methyl ester; PBR; photobioreactor; DCW; dry cell weight; NMR; nuclear magnetic resonance; ITS; internal transcribed spacer; 2NBH; double-nitrogen Bristol medium with Hutner's trace elements;