آشنایی با موضوع

هیدروکسید کلسیم یا کلسیم هیدروکساید در حقیقت همان آهک آب خورده است که به روش شیمیایی تولید شده از نظر ساختاری دارای فرمول مولکولی است. به لحاظ فیزیکی هم پودری سفید رنگ می باشد. کلسیم هیدروکسید در آب غیر قابل انحلال بوده و ته نشین می شود و محلولی قلیایی با pH حدودا 12 ایجاد می کند که آب آهک نام دارد. آهک بر خلاف سیمان، تا زمانی که در آب باشد، سفت نمی شود. هیدروکسید کلسیم جاذب گاز دی اکسید کربن هوا است و به این تربیت به کربنات کلسیم که ماده اولیه در تولید آهک است تبدیل می شود. نام هایی که هیدروکسید کلسیم با آنها شناخته می شود عبارتند از آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده. به منظور تولید هیدروکسید کلسیم، باید ابتدا کانی کربنات کلسیم که با نام سنگ آهک هم نامیده می شود در دمای مناسبی حرارت داده شده و اکسید کلسیم خالص به دست بیاید. سپس در صورت ترکیب این ماده با آب، کلوخه های آن شکفته شده و شروع به جذب یون هیدروکسید می کنند و آهک شکفته یا همان هیدورکسید کلسیم به دست می آید. این نوع آهک دارای حالت پایدارتری بوده و واکنش های شیمیایی شدیدی ایجاد نمی کند. در آزمایشگاه ها نیز برای تولید هیدروکسید کلسیم، محلولی از کلرید کلسیم را با کاستیک سودا ترکیب می کنند. کاربرد های هیدروکسید کلسیم: از آهک هیدراته می توان به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن به شکل گسترده ای در صنایع استفاده کرد. یکی از ویژگی های کلسیم هیدروکسید، خاصیت انعقادی آن است که سبب شده در صنایع تصفیه آب، جهت جمع آوری مواد ریز معلق استفاده شود. همچنین تنظیم کننده pH آب نیز هست. از جمله ویژگی های آن می توان به غیر سمی بودن و قیمت ارزان اشاره نمود که مصرف آن را در تصفیه خانه های شهری و کارخانجات گسترش داده است. دیگر زمینه مصرفی هیدروکسید کلسیم در صنایع کاغد سازی است. از این آهک به منظور خنثی سازی خاصیت سوزانندگی کاستیک سودا استفاده می شود. همچنین در صنایع ساختمانی برای تولید ملات می توان آن را با پودرسنگ، سیمان، خاکستر و. . . ترکیب نمود. برای شفته کاری و پی سازی ساختمان ها و استخر ها، بخصوص در زمین های که خاک سستی دارند مانند زمین های شنی یا رسی، از هیدروکسید کلسیم برای شفته ریزی استفاده می نمایند. حتی صنایع غذایی هم به دلیل سمیت پایین آهک هیدراته و مزایای دیگری که دارد آن را مصرف می کنند. برای مثال می توان به تولید قند از نیشکر و یا چغندر قند اشاره نمود. از آب آهک هم در آشپزی مدرن برای تهیه مربا سود برده می شود.
در این صفحه تعداد 336 مقاله تخصصی درباره هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; endodontics; injury; root canal irrigant; root canal medicament; sodium hypochlorite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; cervical root fractures; fracture strength; immature teeth; pH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Phosphorus; HydroxyLapatite; Calcium hydroxide; Ca-BC; Adsorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Extrusion; Calcium hydroxide; Anaerobic digestion; Fermentation; Storage; TS; total solid; VS; volatile solid; sCOD; soluble chemical oxygen demand; mg g−1 VSinitial Carbon; milligram per gram initial volatile solid of Carbon (e.g. 1 mol of acetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Biopsy; dental materials; endodontic therapy; foreign bodies; root canal; Au; Gold; Ba; Barium; BaSO4; Barium sulfate; C; Carbon; CaCO3; Calcium carbonate; Ca(OH)2; Calcium hydroxide; CBCT; Cone-beam computed tomography; CR; Composite resin; EDS; Energy d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Nanoparticles; Calcium hydroxide; Consolidation; Biocalcarenite; Agrigento;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Carbon dioxide; Graphene oxide; Cement matrix; Calcium hydroxide; Moisture content;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; CEM I; Ordinary Portland cement according to EN 197-1; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; MS; Micro silica fume particles; NS; Nano silica particles; SEM; Scanning Electronic Microscopy; SP; Superplasticizer admixture; TEM; Transmissi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; BC; binary cement; CFL; cumulative fraction leached; CH; calcium hydroxide; C-S-H; calcium silicate hydrate; De; effective diffusion coefficients; GGBS; ground granulated blast furnace slag; ICP-AES; inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Life Cycle Assessment; Municipal landfill leachate; Polyaluminum chloride; Ferric chloride; Sodium hydroxide; Calcium hydroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; CH; Calcium hydroxide; C-S-H; Calcium silicate hydrate; FA; Fly ash; ITZ; Interfacial transition zone; GGBFS; Ground granulated blast furnace slag; GWC; Ground waste ceramic; NP; Nanoparticle; OPC; Ordinary portland cement; RHA; Rice husk ash; SSA; Specif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; PQC; pavement quality concrete; RCA; recycled concrete aggregate; NAC; natural aggregate concrete; RAC; recycled aggregate concrete; CA; coarse aggregate; FA; fine aggregate; IS; Indian standards; IRC; Indian Road Congress; ITZ; interfacial transition zon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; Collagen degradation; Dentin; Flexural strength; Size congruity; Tricalcium silicate cement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Nanolime; Nanoparticles; Calcium hydroxide; Consolidation; Limestone; Lime mortar; Calosil; Nanorestore;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; CH; calcium hydroxide; CRCA; coarse recycled concrete aggregate; C-S-H; calcium silicate hydrate; FRCA; fine recycled concrete aggregate; ISAT; initial surface absorption; ITZ; interfacial transition zone; NFA; natural fine aggregate; NCA; natural coarse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; ACI; American Concrete Institute; ASR; Alkali-Silica Reaction; ASTM; American Society for testing Materials; BCA; Benefit-Cost Analysis; BFB; asalt Fiber; CH; Calcium Hydroxide; C-S-H; Calcium Silicate Hydrate; CTE; Coefficient of Thermal Expansion; DHE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Cold bonding; Crushing strength; Portland cement; High calcium fly ash; Calcium hydroxide; Lightweight aggregate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Biocompatibility; calcium hydroxide; cytotoxicity; endodontic sealers; resin epoxy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; Lime; Lignocellulose; Pretreatment; High solids; Bulk hydrolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Adsorption; Indigo carmine; Calcium hydroxide; Isotherms; Kinetics; Dye;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; immature necrotic teeth; regenerative endodontics; revascularization; single visit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Calcium hydroxide; Dentin bridge; Mineral trioxide aggregate; Portland cement; Pulp capping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Agar diffusion; Calcium hydroxide; Chitosan; Dentinal tubules; Enterococcus faecalis; Fracture resistance; Intracanal medicament; Nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Clotrimazole; Calcium hydroxide; Nanoparticles; Antifungal; Paper;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Alkaline nanoparticles; Deacidification; Contemporary drawings; Ink; Cellulose; Calcium hydroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; High temperature; High-performance fiber-reinforced cementitious composite; Pullout test; Rebar-to-concrete bond strength; C; S; H; Calcium silicate hydrate; CH; Calcium hydroxide; HPFRCC; High-performance fiber-reinforced cementitious composite; PVA; Pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Electrical resistivity; Hydration products; Calcium hydroxide; Thermogravimetric analysis; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Thermochemical heat storage; Calcium hydroxide; Expanding oxide ceramic; Agglomeration; Semipermeable encapsulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Reclaimed asphalt pavement; Concrete; Interfacial transition zone; Backscattered electron microscopy; Image analysis; Calcium hydroxide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Heat pump; Heat storage; Calcium oxide; Calcium hydroxide; Silicon carbide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکسید کلسیم، آهک آب خورده، آهک شکفته، آهک مرده; Waste cooking oil; Portland cement; Grinding aid; Compressive strength; Calcium hydroxide; Consistency;