آشنایی با موضوع

گوانین با فرمول مولکولی C5H5N5O و جرم مولی 151. 13 g/mol یکی از ترکیبات مهم در ساختار DNAو RNA می‌باشد که در انتقال انرژی سلولی، انتقال علائم و. . . . نقش دارد. میزان غلظت این ماده می تواند به عنوان علامتی برای تشخیص سرطان ها، صرع، آلوده بودن به ویروس اچ ای وی و. . . . به کار رود. گوانین از راه نیتروژن شماره ۹ خود به کربن شماره ۱ قند متصل می‌شود. در محیط اسیدی این بازدر نیتروژن شماره هفت و به ندرت در نیتروژن شماره ۳ پروتون دار می‌شود. این ویژگی کمک می‌کند تا در دماهای بالا پیوند میان قند و باز شکسته شود. آدنین نسبت به پیریمیدین‌ها دارای ضریب خاموشی بالاتری است و جذب نوری بالاتری دارد. ۷_متیل گوانین حالت متیله آن است. جایگاه ۲و۶و۸ این باز دچار فقر الکترون بوده و بنابراین قادر است با واکنشگرهای هسته دوست واکنش دهد. بازگوانین هدف ساده‌ای برای این «تخریب اکسیداتیو» است، زیرا یکی از الکترون‌های این باز نسبت به الکترون‌های سر باز دیگر، ارتباط ضعیف‌تری با مولکول دارد. از دست دادن این الکترون می‌تواند، باعث بروز مشکلاتی جدی شود. زیرا گوانین اکسید شده با آب واکنش می‌دهد و در نتیج ه‌ی آن، مولکول‌های مخربی تشکیل می‌شوند. 8- اکسوگوانین ( 8-oxoG ) معمول‌ترین آن‌هاست که به طرز نادرستی، با آدنین و نیز جفت عادی گوانین یعنی سیتوزین، پیوند برقرار می‌کند.
در این صفحه تعداد 340 مقاله تخصصی درباره گوانین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گوانین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; 4,4′-bpy; 4,4′-bipyridyl; A; adenine; AMP; 5′- adenosine monophosphate; BAP; bis(arginyl)porphyrin; bpy; 2,2′-bipyridyl; C; cytosine; cpdppz(CH2)nNH2; N-(12-cyano-12,13-dihydro-11H-cyclopenta[b]dipyrido[3,2-h:2′,3′-j]- phenazine-12-carbonyl)-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; A549; adenocarcinomic human alveolar basal epithelial cells; AKR1C3; Aldo_Keto Reductase; BaP; Benzo(a)pyrene; C; cytosine; CI; Confidence interval; CO; carbon monoxide; CXCL 13; motif chemokine ligand 13; CYP1B1; cytochrome P450 1B1; DKK2; Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; DIW; deionized water; Gua; guanine; LC-MS/MS; liquid chromatography-tandem-mass spectrometry; LODs; limits of detection; MRM; multiple reaction monitoring; MS; mainstream smoke; N3-EtAde; N3-ethyladenine; N3-MeAde; N3-methyladenine; N7-EtGua; N7-ethylgu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; AcO; acetate; Atox1; antioxidant protein 1; BEOV; bis(ethyl-maltolato)oxovanadium(IV); bipy; bipyridine; bipydmb; 6-(1,1-dimethylbenzyl)-2,20-bipyridine); BMOV; bis(maltolato)oxovanadium(IV); cbdca; 1,1-cyclobutanedicarboxylate; CE; capillary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; Asc; ascorbate; Cys; cysteine; DTT; dithiothreitol; E.coli,; Escherichia coli; GSH; reduced glutathione; GSSG; glutathione disulfide; Gpx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; G; guanine; LCMS; liquid chromatography-mass spectrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; AEA; adiabatic electron affinity; 5FU; 5-fluorocil; G; Guanine; HOMO; highest occupied molecular orbital; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; ET; electron transfer; DET; dissociative electron transfer; PCET; proton coupled electron transfer; NAPCET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; Adenine; Arg-R; Arginine; C; Cytosine; G; Guanine; Gly-G; Glycine; IL10; Gene coding for interleukin-10; IL-10; Interleukin-10; PCR; Polymerase chain reaction; PD; Periodontal disease; T; Thymine; Periodontal disease; Dog; Animal model; Genetic variati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; aa; amino acid(s); APMV-1; avian paramyxovirus-1; BH3; Bcl-2 homology domain 3; BGI; Beijing Genomics Institute; BSL-2; biosafety level 2; cDNA; DNA complementary to RNA; F; fusion protein; F; phenylalanine; G; guanine; GE; gene end; GS; gene start; HA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; Prodigiosin; Aptamer; Brain cancer cells; Glutamate receptor; TDD; Targeted drug delivery; apts; Aptamers; NDDT; Novel drug delivery tool; Selex; Systematic Evaluation of Ligands by Exponential Enrichment; G; Guanine; A; Adenine; ΔINME; Delta intermolecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; Chaetopleura apiculata; Polyplacophora; Mollusca; Mitochondrial genome; Gene order evolution; Phylogeny; 12S and 16S; genes encoding respectively the small and large mitochondrial ribosomal RNA subunits; A; adenine; A, C, D, E, F, G, H, I, K, L1, L2, M, N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; BMI; body mass index; C; cytosine; CVD; cardiovascular disease; DBP; diastolic blood pressure; 1, 25(OH)2D3; 1α,25-dihydroxyvitamin D3; FBG; fasting blood glucose; G; guanine; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; HDL-C; high-density lipoprotein chol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; A; adenine; COMT; catechol-O-methyltransferase; DSM-IV; diagnostic and statistical manual for mental disorders, IV revision; G; guanine; IQ; intelligence quotient; Met; methionine; PTSD; posttraumatic stress disorder; ROCF; Rey-Osterrieth complex figure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; μl; microlitre; A; adenine; BMI; body mass index; bp; basepair; C; cytosine; CAD; coronary artery disease; CI; confidence intervals; CNS; central nervous system; CVC; cross validation consistency; CYP2D6; cytochrome P450 2D6; EDTA; ethylenediaminetetra a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; Brain cell cultures; Extracellular purine nucleoside phosphorylase (PNP); P2X7 receptor; Mechanism of release; Lysosomal vesicles; A-CM; astrocyte derived-conditioned medium; BME; Basal Medium Eagle; Bz-ATP; 3′-O-benzoyl-benzoyl-ATP; CGNs; cerebellar gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوانین; ACR; urinary albumin to creatinine ratio; BAT; brown adipose tissues; BMI; body mass index; DM; diabetes mellitus; eGFR; estimated glomerular filtration rate; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FNDC5; fibronectin type III domain containing protein