آشنایی با موضوع

تجزیه و تحلیل چند سطحی(Multilevel analysis) جهت تحقیقاتی به کار می روند که در آن دو یا سه سطح مختلف در ایجاد یک مشکل و یا یک پدیده مطلوب دخالت دارند. نحوه دخالت نیز به گونه ای است که یک عامل یا علت از سطح بالاتر به عنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه اثر گذاری دو متغیر مستقل و وابسته در سطح پایین تر اثر گذاشته و موجب تشدید و یا تضعیف این رابطه می شود. به عنوان مثال می توان در یک سازمان چنین فرض کرد که میزان دستمزد بر روی انگیزش کارکنان اثر مثبت می گذارد یعنی با افزایش دستمزد می توان انتظار داشت که انگیزه کارکنان افزایش می یابد. حال ممکن است متغیر دیگری به عنوان شهرت سازمان به عنوان متغیری که در سطح بالاتر یعنی در سطح سازمان قرار دارد بر روی این رابطه اثر بگذارد یعنی شهرت بالاتر سازمان موجب شود که رابطه مثبت بین میزان دستمزد و انگیزه کاهش پیدا کند. برای اینکه بتوانیم مقدار و شدت این اثر گذاری متغیر سطح بالاتر را بر روی رابطه دو متغیر سطح پایین تر اندازه گیری کنیم می بایست از تجزیه و تحلیل و مدلسازی چند سطحی استفاده کنیم. لازم به ذکر است که در این تحلیل ها منظور از سطح بالاتر نمونه هایی است که از مجموع چندین نمونه سطح پایین تشکیل شده است. به عنوان نمونه می توانیم صنعت، شرکت و کارمندان را به ترتیب سطح 3 و 2 و 1 تعریف کنیم چرا که مجموع چند کارمند ( سطح 1 ) باشند در یک نمونه سطح 2 ( شرکت ) قرار داشته و مجموع چند نمونه سطح 2 ( شرکتها) تشکیل یک صنعت را (که سطح بالاتر یعنی سطح 3 ) باشند را می دهند. بنابراین مدل‌های چند سطحی هنگامی تشکیل می‌شوند که بتوان داده‌ها را در دسته‌های مختلف جای داد. به عنوان مثالی دیگر دانش آموزان را می‌توان در کلاس‌ها‌، بیماران را در بیمارستان و استادان را در دانشکده‌ها طبقه‌بندی نمود. در این نوع مدل‌سازی به دانش آموز‌، بیمار و استاد سطح 1 و به کلاس‌، بیمارستان و دانشکده سطح 2 گفته می‌شود. در صورتی که بتوان عناصر سطح 2 را دوباره در یک مجموعه دیگر طبقه‌بندی نمود آنگاه سطح 3 نیز وجود خواهد داشت. در مثال‌های ما سطح 3 می‌تواند مدرسه‌، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه باشد. توسعه‌های اولیه در مطالعات چند سطحی در سال 1981 توسط Aitkin et al. (1981) و در سال 1986 توسط and Longford Aitkin انجام گرفت. داده‌های سطح 1 در هر طبقه‌ای که قرار می‌گیرند دارای ویژگی‌های مشابهی هستند. به عنوان مثال دانش آموزانی که در یک کلاس هستند همگی دارای یک معلم مشترک هستند. در مدل‌های چند سطحی همواره یک متغیر از سطح بالاتر به عنوان یک متغیر مداخله‌گر‌ بر رابطه رگرسیونی بین دو متغیر در سطح پایین‌تر اثر می‌گذارد.
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل چند سطحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل چند سطحی
مقالات ISI تجزیه و تحلیل چند سطحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Body mass index; Child; Schools; Environmental design; Multilevel analysis; Índice de massa corporal; Criança; Escolas; Planejamento ambiental; Análise multinível;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Body mass index; Child; Schools; Environmental design; Multilevel analysis; Índice de massa corporal; Criança; Escolas; Planejamento ambiental; Análise multinível;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Cross-sectional studies; Japan; Long-term care; Multilevel analysis; Personnel turnover; Quality of healthcare; Somatic symptoms; Professional burnout;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; MAIHDA; Multilevel Analysis of Individual Heterogeneity and Discriminatory Accuracy; CI; Credible Interval; DA; Discriminatory Accuracy; ICC; Intra Class Correlation; Intersectionality; Incidence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Multilevel analys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Loneliness; Experience sampling; Multilevel analysis; Uses & gratifications; Facebook; Social media; BFAS; Bergen Facebook Addiction Scale; ESM; Experience Sampling Methodology; ESP; Experience Sampling Program; IQ-24; Insecurity Questionnaire; MLS; Multi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Satisfacción del paciente; Determinantes; Garantía de la calidad de la atención de salud; Indicadores económicos; Análisis multinivel; Patient satisfaction; Determinants; Quality assurance; Health care; Economic indexes; Multilevel analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Coaching behaviour; Procedural justice climate; Organizational citizenship behaviour; Multilevel analysis; Substitutes for leadership theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; Interviewer effects; Network data collection; Locality effect; Ego-centric network; Multilevel analysis; Homophily;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل چند سطحی; cross-cultural comparison; happiness; heart defects; international cooperation; multilevel analysis; CHD; congenital heart disease; GLMM; general linear mixed model; IQR; interquartile range; LAS; linear analog scale; NYHA; New York Heart Association; PR