آشنایی با موضوع

رودامین یک خانواده از رنگ‌های فلورون با ترکیبات شیمیایی مربوطه است. به عنوان نمونه: رودامین 6G و رودامین B. از آنها به عنوان رنگ و به عنوان رسانه های افزایش لیزری رنگ استفاده می شود. از رودامین اغلب به عنوان یک رنگ ردیاب در آب برای تعیین میزان و جهت جریان و حمل و نقل استفاده می شود. رنگ های رودامین به طور گسترده در کاربردهای بیوتکنولوژی مانند میکروسکوپ فلورسانس، فلوسایتومتری، طیف سنجی همبستگی فلورسانس و ELISA مورد استفاده قرار می گیرد.
در این صفحه تعداد 338 مقاله تخصصی درباره رودامین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده رودامین
مقالات ISI رودامین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رودامین; FRET; Förster resonance energy transfer; LDH; double, layered hydroxide; CEC; cation exchange capacities; M; dye molecule monomer; M2; dimer; MB; methylene blue; PIC; pseudoisocyanine; RCM; reduced-charge montmorillonite; Rh; rhodamine; sol; solvent; Ads
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رودامین; Chol; cholesterol; DSPE-PEG2000; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy-poly-(ethyleneglycol)-2000]; Dex; dexamethasone; DexP; dexamethasone phosphate; DLS; dynamic light scattering; EPC; egg phosphatidylcholine; Flu; flumethasone; HA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رودامین; Δψ; transmembrane electric potential difference; BLM; bilayer lipid membrane; BSA; bovine serum albumin; C2R1; Rhodamine 19 ethyl ester or Rhodamine 6G; C4R1; Rhodamine 19 butyl ester; C4R4; Rhodamine B butyl ester; C8R1; Rhodamine 19 octyl ester; C10R1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رودامین; SERT; serotonin transporter; NET; norepinephrine transporter; DAT; dopamine transporter; NSS; neurotransmitter/sodium (Na+/Cl−) symporter; SSRI; selective serotonin reuptake inhibitor; NBD; nitrobenzoxadiazolealanine; NMM; N-methylmorpholine; NHS; N-hyd