سدیم کازئین

در این صفحه تعداد 268 مقاله تخصصی درباره سدیم کازئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سدیم کازئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; CAS; sodium caseinate; DHA; docosohexaenoic acid; DHS; dynamic head space; EPA; eicosapentaenoic acid; PC; phosphatidylcholine; PV; peroxide value; RSM; response surface methodology; Omega-3; O/w emulsions; Lipid oxidation; Milk protein; Phospholipids; Op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; ALG; sodium alginate; CGN; carrageenan; GG; guar gum; XG; xanthan gum; KGM; konjac glucomannan; LBG; Locust bean gum; β-CD; β-Cyclodextrin; AG; arabic gum; SC; sodium caseinate; PG; pigskin gelatin; HMOP; high methoxyl orange pectin; LMOP; low methoxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; Satiety; Sodium caseinate; Casein hydrolysate LFC25; GLP-1; Food intake; Simulated gastro-duodenal digestion; AA; amino acid; ANOVA; one-way analysis of variance; CCK; cholecystokinin; DPP-IV; dipeptidyl peptidase-IV; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; Healthier animal fat replacer; Emulsion gels; Condensed tannins; Oxidative stability; Chilled storage; GEs; gelled emulsions; CT; condensed tannins; O/W; oil-in-water emulsion; MTG; microbial transglutaminase; SC; sodium caseinate; WPI; whey protein isola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; Persian gum; Sodium caseinate; Thermodynamic incompatibility; Phase separation; Cross model; Bingham model; Viscometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سدیم کازئین; Solid lipid nanoparticles; Sodium caseinate; Pectin; Cross-linking; Coating; Curcumin; Encapsulation; Controlled release; Nano spray drying; Antioxidant;