آشنایی با موضوع

آمیلازها آنزیم‌هایی از گروه گلیکوزید هیدرولاز هستند که باعث تجزیه زنجیره‌های کربوهیدراتها مانند نشاسته می‌شوند. محل ترشح آنزیم آمیلاز غدد بزاقی و پانکراس می باشد و محل عملکرد آن دهان و ناحیه دوازدهه است. بهترین PH برای عملکرد آن در دهان PH=7 یعنی حالت خنثی و در دوازدهه PH=8-9 یعنی حالت قلیایی می باشد. دمای اپتیمم (بهینه) دمای بدن است. سوبسترای آن نشاسته و پلی ساکارید ها می باشد. آمیلاز در بدن انسان در بزاق، آنزیمهای لوزالمعده و روده باریک یافت می‌شود. این آنزیم باعث تجزیه زنجیره‌های پلی ساکارید مانند نشاسته به اجزای کوچکتر و دی ساکاریدهایی مانند مالتوز می‌شود و نقش مهمی در هضم کربوهیدراتها دارد. سایر بافتها نیز تا حدودی فعالیت آمیلازی دارند مثل: تخمدانها، روده باریک و بزرگ و عضلات مخطط. آلفا آمیلاز موجود در بزاق کمی از نشاسته را تبدیل می‌کند چون مدت توقف غذادر دهان ناچیز است ولی قسمت عمده فعالیت این آنزیم مربوط به آمیلاز پانکراس است. آمیلاز به طورطبیعی از سلول‌های آسینار پانکراس به مجرای پانکراس وسپس دوازدهه ترشح می‌گردد و در روده به تجزیه نشاسته کمک می‌کند. آمیلاز بر دو نوع است: 1- آلفا آمیلاز یا اندو آمیلاز یا آمیلاز حیوانی که در انسان هم وجود دارد. این آمیلاز از وسط بر زنجیره پلی‌ساکاریدی اثر کرده و آن را می‌شکند. 2- بتا آمیلاز یا اگزو آمیلاز که مخصوص گیاهان و باکتری‌ها است و از انتهای زنجیره پلی‌ساکاریدی عمل می‌کند. دو ایزو آنزیم عمده آمیلاز مربوط به پانکراس(p) و غدد بزاقی (s) است. آمیلاز به طور طبیعی از سلول‌های آسینار پانکراس به مجرای پانکراس و سپس دوازدهه ترشح می‌گردد و در روده، نشاسته را به قندهای ساده‌تر تجزیه می‌کند. آلفا آمیلاز موجود در بزاق، نشاسته را به طور جزئی تجزیه می‌کند، چون مدت توقف غذا در دهان ناچیز است ولی قسمت عمده فعالیت این آنزیم مربوط به آمیلاز پانکراس است. pH مطلوب برای این آنزیم حدود 7 می‌باشد. یون‌های کلر، برم، نیترات آن را فعال و سیترات و اگزالات آن را مهار می‌کنند. این آنزیم دارای سه فرم مختلف آلفا، بتا و گاما می‌باشد. روش‌های اندازه‌گیری: با چندین روش مختلف می‌توان فعالیت آمیلاز را اندازه‌گیری کرد که عبارتند از: آمیلوکلاستیک، ساکاروژنیک، کروموژنیک و تکنیک ابداعی مداوم. در روش آمیلوکلاستیک، نشاسته‌ای که با یُد پیوند شیمیایی دارد را به عنوان سوبسترای آمیلاز بکار می‌برند. همزمان با هیدرولیز ملکول نشاسته به ملکول کوچک‌تر توسط آمیلاز، یٌد نیز آزاد شده که در نتیجه از شدت رنگ آبی تیره کمپلکس نشاسته- یٌد کاسته می‌شود و میزان کاهش رنگ متناسب با غلظت آمیلاز است. در روش ساکاروژنیک از نشاسته به عنوان سوبسترا استفاده شده که به وسیله عمل آمیلاز تبدیل به ملکول‌های کربوهیدرات تشکیل دهنده آن می‌شود که خاصیت احیاء کنندگی دارد، سپس میزان کربوهیدرات احیاء کننده حاصل اندازه‌گیری می‌شود که غلظت آن متناسب با فعالیت آمیلاز است (روش کلاسیک). در روش‌های کروموژنیک، نشاسته را به عنوان سوبسترا بکار می‌برند که یک ماده کروموژنیک به آن متصل است که در این حالت به صورت یک کمپلکس سوبسترا- ماده رنگی غیرمحلول می‌باشد. درحین هیدرولیز نشاسته توسط آمیلاز، ملکول‌های کوچک سوبسترا- ماده رنگی تولید شده که در آب محلول هستند.
در این صفحه تعداد 542 مقاله تخصصی درباره آمیلاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آمیلاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; ALT; alanine aminotransferase; AMY; amylase; APACHE; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; AST; aspartate aminotransferase; CK; creatine kinase; Cre; creatinine; Hct; hematocrit; I-FABP; intestinal fatty acid binding protein; LDH; lactate dehydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; ALT; alanine aminotransferase; ALB; albumin; AMYL; amylase; TBIL; bilirubin; CA; calcium; CHOL; cholesterol; B12; cobalamin; CRP; C-reactive protein; CREA; creatinine; FERR; ferritin; FOL; folate; GGT; gamma-glutamyltransferase; HAPT; haptoglobin; HDL; HD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; ALT; alanine aminotransferase; Alb; albumin; ALP; alkaline phosphatase; AMY; amylase; AST; aspartate aminotransferase; Cl; chloride; CK; creatine kinase; Cre; creatinine; IP; inorganic phosphate; LDH; lactate dehydrogenase; K; potassium; Na; sodium; Ca; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; Amylase; Duodenal juice; Enzymes; Secretin test; Pancreatic function; dpft; direct pancreas function testing; PEI; exocrine pancreatic function; EST; short endoscopic secretin test; IMEP; International Measurement Evaluation Programme; IFCC; International
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; exocrine pancreatic insufficiency; pancreatic inflammation; fecal elastase-1; trypsinogen; amylase; CF; Cystic fibrosis; EPI; Exocrine pancreatic insufficiency; FE-1; Fecal elastase-1; NRU; Nutritional Rehabilitation Unit; WHO; World Health Organization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; Saccharification; Cellulase; Amylase; Fermentation; Rice branPB, Plackett-Burman design; PB12, Plackett-Burman design with experimental runs plus three central points; CCRD, central composite rotational design; TRS, total reducing sugar; CSL, corn steep l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; ALT; alanine transaminase; AMYL; amylase; AspAT; serum aspartate aminotransferase; BBB; blood-brain barrier; CID; collision-induced dissociation; CREA; creatinine; GLU; glucose; HGB; haemoglobin; HCT; hematocrit; IDO; indoleamine 2,3-dioxygnease; lyso PCs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آمیلاز; ANOVA; analysis of variance; LED; light emitting diodes; ICD-10; International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision; EEG; electroencephalography; EMG; electromyography; PCI; Pekala's Phenomenology of Conscious