آشنایی با موضوع

ای‌تی‌پی‌ایزها (به انگلیسی: ATPase) طبقه‌ای از آنزیم‌ها هستند که باعث تسریع در تجزیه ای‌تی‌پی به ای‌دی‌پی و یون فسفات می‌شوند. این واکنش فسفات‌زدایی منجر به آزاد شدن انرژی می‌شود که توسط آنزیم برای انجام واکنش‌های شیمیایی که در حالت عادی اتفاق نمی‌افتند استفاده می‌شود. چنین فرایند در اشکال مختلف حیات اتفاق می‌افتد. بعضی از این آنزیم‌ها پروتئین‌های غشائی درونی هستند که به درون غشاء سلولی متصل شده‌اند و مواد حل شدهٔ دو طرف غشاء را جابه‌جا می‌کنند. این آنزیم‌ها ای‌تی‌پی‌ایزهای تراغشائی نامیده می‌شوند. ای‌تی‌پی‌ایزهای تراغشائی مواد لازم برای سوخت و ساز سلول را وارد سلول کرده و سموم و ضایعات و سایر موادی که مانع انجام فرایندهای سلولی می‌شود را خارج می‌کنند. یکی از مثال‌های مهم جابه‌جاگر سدیم-پتاسیم (یا ای‌تی‌پی‌ایز سدیم/پتاسیم) است که تعادل غلظت یونی لازم برای حفظ پتانسیل سلول را ایجاد می‌کند. مثالی دیگر ای‌تی‌پی‌ایز هیدروژن پتاسیم (K/H-ای‌تی‌پی‌ایز یا پمپ پروتونی معدی) است که محیط داخل معده را اسیدی می‌کند. طبقه‌بندی انواع مختلفی از ای‌تی‌پی‌ایز وجود دارند که این تفاوت می‌تواند در کارکرد (سنتز ای‌تی‌پی و/یا آبکافت)، ساختار (اف-، وی-، ای-ای‌تی‌پی‌ایز دارای موتور چرخان هستند) یا در نوع یونی باشد که جابه‌جا می‌کنند. اف-ای‌تی‌پی‌ایز (F1F0-ATPases) وی-ای‌تی‌پی‌ایز (V1V0-ATPases) ای-ای‌تی‌پی‌ایز (A1A0-ATPases) پی-ای‌تی‌پی‌ایز (E1E2-ATPases) یی-ای‌تی‌پی‌ایز پی-ای‌تی‌پی‌ایز به علت این که این کلاس از پمپ ها، ضمن انتقال مواد دچار فسفریلاسیون و دفسفریلاسیون می شوند، به آن ها پمپ های کلاس P می گویند. در تمام این خانواده اسیدآمینه ای که فسفریله می شود آسپارتیک اسید است که در تکامل حفظ شده است موتیفی که در طی تکامل در این خانواده حفظ شده موتیف DKTGT (آسپارتیک اسید، لیزین، ترئونین، گلایسین،ترئونین) است و منبع فسفات، گروه فسفات γ،ATP است. ارگانیسم ها حدود 70 درصد از انرژی که تولید می کنند صرف مصرف این فوق خانواده ی P-Type می شود. کاری که این فوق خانواده انجام می دهد 1- انتقال موادغذایی به داخل سلول، 2- خارج کردن سموم از داخل به خارج و ایجاد گرادیان یونی با مصرف ATP. این کلاس در پمپ کردن یون ها نقش دارند و دارای دو زیرواحد A که جایگاه فعال پمپ بوده و به ATP متصل می شوند و دو زیرواحد B می باشد که نقش تنظیمی دارد. ویژگی های ساختاری این فوق خانوده: در همه ی آنها دارای یک دمین ترانس ممبران (TM) اند. که حدود 8 تا 10 بار از عرض غشاء عبور کرده است و 3 تا دمین سیتوپلاسمی دارد. یک دمین به نام فسفریلیشن یا P-Domain دمین دوم دمین متصل شونده به نوکلئوتید یا N-Domain که محل اتصال ATP است سومین دمین actuator Domain (A-domain) که یک عمل اتوماتیک را برای عمل دومین های اول و دوم انجام می دهد. کاری که دمین ها انجام می دهند این است که در سطح سیتوزول ATP به دمین N متصل می شود سپس در دمین P عملکرد فسفریلاسیون صورت می گیرد سپس تغییری در ساختار ایجاد می شود و که با کمک دمین A و بخش های ترانس ممبران بخش کانالی ایجاد می شود که آن وضعیت کاملا به صورت معکوس پذیر می باشد علت معکوس بودن به خاطر اتصال برگشت پذیر فسفات است. بنابراین این خانواده دارای دوتا کانفورماسیون اصلی اند: 1-کانفورماسیونی که به سمت داخل سیتوزول است (E_1)، 2- کانفورماسیونی که کانال به سمت خارج سیتوزول ایجاد شده است (E_2).

در این صفحه تعداد 349 مقاله تخصصی درباره ای‌تی‌پی‌ایزها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ای‌تی‌پی‌ایزها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Kinesin; Dynein; Myosin; Molecular motor; Motor protein; Microtubule; Actin; Cytoskeleton; ATPase; Synthetic biology; Constructive approach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; MW; molecular weight; MDR1; multiple drug resistance 1; P-gp; P-glycoprotein; ABC-transporter; ATP-binding cassette transporter; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; SLC transporter; solute carrier transporter; logP; partition coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; GERD; gastroesophageal reflux disease; NERD; non-erosive disease; ERD; erosive disease; LES; lower esophageal sphincter; PPI; proton pump inhibitor; H2RA; histamine receptor antagonists; ATPase; adenosine 5′triphosphatase; EE; erosive esophagitis; NNT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Ion Transport; Diarrhea; Enteric Pathogen; Epithelium; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CDI; Clostridium difficile infection; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; 3-MP; 3-mercaptopyruvate; 3-MST; 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; AAT; aspartate amino transferase; AE1; anion exchanger-1; AGEs; advanced glycation end products; AKI; acute kidney injury; AMPK; AMP-activated protein kinase; AT1; angiotensin receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; ATPase; adenosine triphosphatase; CSA; cross sectional area; EDLm; Extensor Digitorum Longus muscle; F2; fascicle 2; F3; fascicle 3; F4; fascicle 4; F5; fascicle 5; F; fast; G; glycolytic; I; intermediate; i. p.; intraperitoneal; NADH-TR; nicotinamide ade
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Metaplasia; GLI1; SHH; DAMPs; MDSCs; SPEM; ATPase; adenosine triphosphatase; DAMP; damage-associated molecular pattern; GLI; glioma-associated protein; Gr-MDSC; granulocytic myeloid-derived suppressor cell; HH; hedgehog; HHIP; hedgehog-interacting protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; SPEM; Intestinal Metaplasia; Gastric Cancer; TFF2; Chief Cell; Hyperplasia; ATPase; adenosine triphosphatase; BMP; bone morphogenic protein; EGF; epidermal growth factor; EGFR; epidermal growth factor receptor; Hip1r; Huntington interacting protein 1 rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; cardiac output; pulmonary circulation; pulmonary wedge pressure; right ventricle; ATPase; adenosine triphosphatase; CO; cardiac output; CpcPH; combined pre- and post-capillary pulmonary hypertension; DPG; diastolic pressure gradient; Ea; arterial elastan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Diarrhea; Pathophysiology; Management; ATPase; adenosine triphosphatase; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; Cg; chromogranin; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; ENaC; epithelial sodium channel; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; FODMAP; fermentable oligosac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Muscle atrophy; Transcutaneous electrical stimulation; Eccentric contractions; Isometric contractions; Concentric contractions; Ubiquitin-proteasome pathway; ATPase; adenosine triphosphatase; BSA; bovine serum albumin; CSA; cross-sectional area; HU; hin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Wilson disease; Hereditary hemochromatosis; Genetic mutation; Biological function; Genotypes and phenotypes; WD; Wilson disease; HH; Hereditary hemochromatosis; TGN; trans-Golgi network; ATP7B; ATPase; Cu + transporting; beta polypeptide; HFE; hemochrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Acc; acetyl-CoA carboxylase; ASM; acid sphingomyelinase; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; ATX; autotaxin; BMP; bis(monoacylglycero)phosphate; CDP; cytidine diphosphate; CL; cardiolipin; CNS; central nervous system; COPI; coat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; A-bomb; atomic bomb; ATM; ataxia telangiectasia mutated; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; BER; base excision repair; Ca2+; calcium ions; CDKN1A; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A; CHO; Chinese hamster ovary; COX-2; cycloox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Adenosine triphosphatase (ATPase); Aquatic invertebrates; Cholinesterase (ChE); Monoamine oxidase (MAO); Neurotoxicity; Pain relievers; ANOVA; analysis of variance; Aspirin; acetylsalicylic acid; ATPase; adenosine triphosphatase; ChE; cholinesterase; COX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; AMP; adenosine 5′-monophosphate; ATP; adenosine 5′-triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; DTNB; 5,5′-dithiobisnitrobenzoic acid; G6PD; glucose 6-phosphate dehydrogenase; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reduced g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Heart; Tissue engineering; Myocardium; Biophysical properties; Force of contraction; Force frequency relationship; Calcium handling; T-tubulation; Maturation; AAV; adenovirus-associated virus; CSQ2; Calsequestrin 2; DMS; dynamic mechanical stimulation; EH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; AChE; acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7); APx; L-ascorbate peroxidase (EC 1.11.1.11); ATPase; adenosinetriphosphatase (EC 3.6.1.3); CAT; catalase (EC 1.11.1.6); DA; dopamine; Glu; glutamate; GSH; glutathione; GSH-Px; glutathione
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; OD750; optical density at 750 nm; TAP; Tris-acetate-phosphate medium; TP; Tris-phosphate medium; μmax; maximum specific growth rate; CP; centre point; CBB cycle; Calvin-Benson-Bassham cycle; ATPase; adenosine triphosphatase; FACS; fluorescence-act
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; prostate; prostatic hyperplasia; muscle; smooth; calcium channels; interstitial cells of Cajal; α-SMA; α-smooth muscle actin; AMP; peak amplitude; ATP; adenosine triphosphate; ATPase; adenosine triphosphatase; ICC; interstitial cell of Cajal; [K+]o; ext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; ATPase; adenosine triphosphatase; eGFR; estimated glomerular filtration rate; EGP; endogenous glucose production; FPG; fasting plasma glucose; FRG; familial renal glucosuria; GFR; glomerular filtration rate; GGM; glucose-galactose malabsorption; GLP-1; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; L. oryzophilus; Lissorhoptrus oryzophilus; Dmel; Drosophila melanogaster; RCH; rapid cold hardening; 2-DE; two-dimensional gel electrophoresis; GO; Gene ontology; 2D-DIGE; two dimension difference gel electrophoresis; RWW; rice water weevil; MALDI-TOF/MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; ATPase; adenosine triphosphatase; BAT; biliary-arteriolar tracts; BT; biliary tract; MAs; macrophage aggregates; NK; Natural killer cells; PAS; periodic acid Schiff; P-BT; pancreatic-biliary tracts; P-VBAT; pancreatic-venous-biliary-arteriolar tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ای‌تی‌پی‌ایزها ; Chief Cells; Dysplasia; Differentiation; Metaplasia; ATPase; adenosine triphosphatase; BMP; bone morphogenetic protein; BrdU; bromodeoxyuridine; EGFP; enhanced green fluorescent protein; ERK; extracellular signal-regulated kinase; GFP; green fluorescent