آشنایی با موضوع

بسپار ناهمگن یا کو پلیمر، بسپاری است که از دو یا چند تک‌پار مختلف تشکیل شده است. برخلاف بسپار همگن یا هموپلیمر که تنها از یک نوع تک‌پار ساخته شده است. کوپلیمریزاسیون به فرایندی اطلاق می‌شود که به سنتز شیمیایی بسپار ناهمگن منجر می‌شود. کوپلیمرها، پلیمرهایی هستند که از پلیمریزاسیون دو یا چند مونومر مختلف و مناسب با یکدیگر بوجود می‌آیند که از این راه می توان پلیمر را با ساختمانهای متفاوتی بوجود آورد. در کوپلیمریزاسیون دو مونومر B،A، زنجیرهای پلیمر می‌توانند مونومر A یا مونومر B را در انتهای رشد کننده خود داشته باشند. در نتیجه، چهار واکنش امکان پذیر است، واکنش زنجیر دارای انتهای A با مونومر A یا B و واکنش زنجیر دارای انتهای B با مونومر A یا B هر یک از واکنش ها ثابت سرعت مشخصی دارند. از روی نسبت داده شده مولکولهای مونومر می‌توان نسبت واحدهای مونومرهای بکار رفته در یک پلیمر را بدست آورد. نسبت واکنش پذیری مقدار نسبت های واکنش پذیری در تعیین ترکیب کوپلیمر دارای اهمیت زیادی است. اگر نسبت واکنش پذیری از 1 بزرگتر باشد، رادیکال ترجیحا با زنجیری که دارای واحد انتهایی مشابه با آن است، واکنش می‌دهد (یعنی رادیکال A با رادیکال A). ولی اگر نسبت واکنش پذیری کوچکتر از 1 باشد، مونومر با زنجیرهایی که در انتها دارای نوع دیگری مونومر هستند واکنش می‌دهد. در موارد خاص که نسبت واکنش پذیری برابر 1 باشد، واکنش به عنوان "کوپلیمریزاسیون ایده آل" شناخته می‌شود، چون کوپلیمر به صورت کاملا تصادفی تشکیل شده و ترکیب آن هماننتد ترکیب مخلوط واکنشی است که پلیمریزاسیون در آن انجام می‌شود. هنگامی که به دو نسبت واکنش پذیری، صفر باشد، مونومرها به هیچ وجه با زنجیرهای پلیمر در حال رشد که دارای واحد انتهایی مشابه آنها باشد، وارد واکنش نمی‌شوند. در نتیجه "کوپلیمریزاسیون متناوب" انجام می‌گیرد وقتی پلیمری تنها از اتصال مولکول‌های کوچک (یا مونومرهایی) از یک نوع به یکدیگر ساخته می‌شود یک هموپلیمر نام دارد. اما وقتی دو نوع مونومر متفاوت در یک زنجیر یکسان پلیمر قرار می‌گیرند پلیمر یک کوپلیمر نام دارد. دو مونومر که آنها را A و B می‌نامیم، تصور کنید A و B می‌توانند با روش‌های مختلفی به شکل یک کوپلیمر درآیند. وقتی دو مونومر به حالت یکی در میان آرایش پیدا کنند، یک کوپلیمر متناوب به دست می‌آید. کوپلیمر نامنظم (رندوم) در یک کوپلیمر قطعه‌ای (بلوکی) همه‌ی مونومرهای هم‌نوع در یک گروه و در کنار هم قرار می‌گیرند. یک کوپلیمر قطعه ای را می‌توانید به صورت دو هموپلیمر که انتهای آنها به هم متصل است یک کوپلیمر قطعه ای که حتما آنرا بخوبی می شنایسد، لاستیک SBS است. SBS برای قسمت زیرین کفش به کار می‌رود. در این کوپلیمر واحدهای تکرارشونده‌ی بوتادی‌ان در کنار هم یک بلوک را تشکیل می‌دهند و در دو انتهای این بلوک، دو بلوک حاوی واحدهای تکرارشونده‌ی استایرن قرار می‌گیرد. وقتی که زنجیر پلیمری که از مونومرهای A و B ساخته شده است با زنچیر پلیمری که از مونومرهای A ساخته شده است پیوند می‌دهد یک کوپلیمر پیوندی خواهیم داشت
در این صفحه تعداد 746 مقاله تخصصی درباره بسپار ناهمگن یا کو پلیمر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بسپار ناهمگن یا کو پلیمر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Copolymer; Ethyl 2-[4-(dihydroxyphosphoryl)-2-oxabutyl]-acrylate copolymer; Thermal decomposition mechanism; Evolved gas analysis; TGA/FTIR; Microscale combustion calorimetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Layer-by-layer assembly; Nanocapsules; Polyelectrolyte; Polyethylene glycol; Chitosan; Copolymer; Polystyrene sulfonate; Magnetite; Bovine serum albumin; Colloid; Aggregative stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Carbon nanocomposite; Fluorescent imaging probe; Fluorescent spectroscopy; Artificial neural networks; ANN; artificial neural network; Cop; copolymer; DLS; dynamic light scattering; FA; folic acid; FRα; alpha receptors for folic acid; MLP; multilayer per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Dissipative particle dynamics; Forced surface segregation; Copolymer; Homoporous membrane; Non-solvent induced phase separation; Computer simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; CHCA; α-cyano-4-hydroxycinnamic acid; GFP; green fluorescent protein; MALDI-TOF; matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight; MS; mass spectrometry; Bacterial identification; Blood culture; Copolymer; Matrix-assisted laser desorption ioniz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Diblock; Triblock; Melt; Copolymer; Diffusion; Dynamic Monte Carlo; Order-disorder transition; Strong segregation limit; Low temperatures; CMA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسپار ناهمگن یا کو پلیمر; Water-insoluble synthetic polymer; Non-aqueous capillary electrophoresis; Molecular weight; Copolymer; Cetyltrimethylammonium chloride