آشنایی با موضوع

سیتوکراتین ها Cytokeratin بزرگترین زیرگروه پروتئین های رشته ای بینابینی می باشند که بیش از 20 نوع مختلف هستند. سیتوکراتین ها پروتئین‌هایی از جنس کراتین می‌باشند که حاوی رشته‌های واسطه (Intermediate) بوده که در اسکلت سلولی داخل سیتوپلاسمی دربافت های اپیتلیال حضور دارند. اصطلاح سیتوکراتین در سال ۱۹۷۰ زمانی که برای اولین بار زیر واحدهای مربوط به رشته‌های واسطه‌ی کراتینی در داخل سلول‌ها شناسایی گردید بکار گرفته شد، که امروزه در مواردی جهت سهولت تحت عنوان کراتین نیز نامیده می‌شوند. انواع میکروگراف سیتوکراتین ها را پروتئین‌هایی با وزن مولکولی پایین نشان می دهند که این نتایج با استفاده از رنگ آمیزی از تروفوبلاست (بافت جفت)Intermediate و غدد آندومتر حاصل شده است. به طورکلی سیتوکراتین ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند: سیتوکراتین های تیپ یک که بازی هستند و سیتوکراتین های تیپ دو که خنثی یا اسیدی می باشند. سیتوکراتین ها معمولاًبه صورت جفت بوده، به این صورت که همواره یک سیتوکراتین تیپ یک به همراه یک سیتوکراتین تیپ دو یافت می شود. از طرفی می‌توان سیتوکراتین ها را صرفا براساس وزن مولکولی به دو گروه با وزن مولکولی بالا و وزن مولکولی پایین تقسیم بندی نمود. سیتوکراتین ها اغلب اختصاصی بافت و ارگان هستند. در حین سرطانی شدن پروفایل اصلی بیان CK دچار تغییر می شود تا جایی که گاهی انواع مختلف سرطان های پستان را بر اساس الگوهای مختلف بیان سیتوکراتین ها از یکدیگر تشخیص می دهند. همچنین سیتوکراتین ها تشکیل دهنده اسکلت سلول های اپی تلیال هستند که بدنبال تغییر نئوپلاستیک این سلول ها و بروز کارسینوم ممکن است بداخل سرم و دیگر مایعات بدن ترشح شوند.
در این صفحه تعداد 359 مقاله تخصصی درباره سیتوکراتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتوکراتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Mixed squamous cell and glandular papilloma; Non-endobronchial; Cytology; Interstitial pneumonia; Pulmonary tumor; MSCGP; mixed squamous and glandular papilloma; CT; computed tomography; FDG-PET; fluorodeoxyglucose positron emission tomography; CK; cytoke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; ANGPTL4; angiopoietin-like 4; CDX; CTC-derived xenograft; CK; cytokeratin; CNA; copy number alteration; CTC; circulating tumor cell; DAXX; death-associated protein 6; EMT; epithelial-mesenchymal transition; EpCAM; epithelial adhesion molecules; INDEL; ins
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; CK20; differential diagnosis; lymph nodes; MCPyV; Merkel cell carcinoma; metastasis; neuroendocrine carcinoma; TTF-1; CK; cytokeratin; CT; computed tomography; ELECTHIP; elderly age, location of tumor, extent of the disease, cytokerain expression, TTF-1 e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; BAC; bacterial artificial chromosome; CerS; ceramide synthase; CK; cytokeratin; DAG; diacylglycerols; DTA; diphtheria toxin A; ES-cells; embryonic stem cells; FC; fold change; FDR; false discovery rate; FFA; free fatty acids; frt; Flp recognition target;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; AUC; area under the curve; CA19-9; carbohydrate antigen 19-9; CAF; cancer associated fibroblast; CD; cluster of differentiation; CEA; carcinoembryonic antigen; CEP8; chromosome enumeration probe 8; cfDNA; cell free DNA; cfNA; cell-free nucleic acid; CK; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; AJCC; American Joint Committee on Cancer; CD; cluster of differentiation; cDNA; complementary DNA; CI; confidence interval; CSC; cancer stem cell; CT; threshold cycle; CTK; cytokeratin; ECD; energy coupled dye (also known as phycoerythrin-texas red); EMT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; EGM; ectopic gastric mucosa; CK; cytokeratin; PET; positron emission tomography; FDG; flurodeoxyglucose; CT; computed tomography; EC; Fepirubicin, cisplatin, fluorouracil 5FU; MUC; mucins; Adenocarcinoma; Ectopic gastric mucosa; Gastric inlet patch; Oeosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Colorectal Cancer Liver Metastasis; Biomarkers; Hepatic Arterial Infusion; High-Risk Colorectal Cancer; Recurrence; CDX2; caudal-type homeobox transcription factor 2; CEA; carcinoembryonic antigen; cfDNA; cell-free DNA; CK; cytokeratin; CRC; colorectal ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; dyskeratosis; HIV/AIDS; human polyomavirus 6; human polyomavirus 7; immunosuppression; organ transplantation; parakeratosis; polyomavirus; pruritus; CK; cytokeratin; FFPE; formalin-fixed paraffin-embedded; HPyV; human polyomavirus; MCV; Merkel cell polyom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; CK; cytokeratin; DES; diethylstilbestrol; EDCs; endocrine-disrupting chemicals; ERα; estrogen receptor alpha; GBHs; glyphosate-based herbicides; IARC; International Agency for Research on Cancer; IHC; immuhistochemistry; IOD; integral optical density; LE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; 2D/3D; two-dimensional/three-dimensional; ADSC; adipose-derived stromal cell; BM; basement membrane; BMP; bone morphogenetic protein; CK; cytokeratin; DPC; dermal papilla cell; EC; epithelial cell; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Chondromas; Prognosis; Radiotherapy; Skull base; Surgical approach; CK; Cytokeratin; CI; Confidence interval; CN; Cranial nerve; CSA; Chondrosarcoma; CT; Computed tomography; EM; Estimated mean; EMA; Epithelial membrane antigen; GTR; Gross total resection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; As-BD; arsenic-induced Bowen's disease; CK; cytokeratin; FB; fibroblast; H3K9; histone-3 lysine-9; KC; keratinocyte; PBMC; peripheral blood mononuclear cell; TGF-β; transforming growth factor-beta; TNF-α; tumor necrosis factor-alpha; TNF-Ab; anti-TNF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Dioxin receptor; Liver and lung regeneration; Pluripotency; Stemness; AhR; Aryl hydrocarbon (dioxin) receptor; CC10; Clara cell 10 protein; CCl4; carbon tetrachloride; CK14; cytokeratin; CGRP; Calcitonin gene-related peptide; E-Cad; E-cadherin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; A/G; albumin/globulin ratio; ALT; alanine transaminase; ALP; alkaline phosphatase; AST; aspartate transaminase; BSA; bovine serum albumin; BUN; blood urea nitrogen; CHOL; cholesterol; CK; cytokeratin; Cre; creatinine; DiI; 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′3'-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; ADT; androgen deprivation therapy; AR; androgen receptor; ASO; antisense oligonucleotide; CARN; castration-resistant Nkx3.1 expressing cells; CK; cytokeratin; CRPC; castration-resistant prostate cancer; DMBA; 7,12-dimethylbenz[a]anthracene; ECM; extracell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; BRAF V600E; calcitonin; cytokeratin; immunohistochemistry; monoclonal carcinoembryonic antigen (mCEA); napsin A; PAX8; solid cell nests; thyroglobulin; thyroid carcinoma; thyroid transcription factor-1 (TTF-1)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate transaminase; CA; carbohydrate antigen; CMP; cytidine monophosphate; CK; cytokeratin; DMB; dihydrochloride; EM; electromagnetic; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; GGC; Greenwood Genetic Center; GlcNAc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; aCGH; array comparative genomic hybridization; ADT; androgen deprivation therapy; AR; androgen receptor; AR-V7; androgen receptor splice variant 7; CI; confidence interval; CK; cytokeratin; CT; computed tomography; CTC; circulating tumor cell; EGFR; epide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; ADT; androgen-depletion therapy; AR; androgen receptor; BPH; benign prostatic hypertrophy; CAM-DR; cell adhesion-mediated drug resistance; CAM-RR; cell adhesion-mediated radiation resistance; CD49f; alpha-6 integrin sub-unit; CK; cytokeratin; CTC; circula
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Extracellular matrix; Human embryonic stem cell; Human induced pluripotent stem cell; Hepatic differentiation; Laminin-511; Laminin-521; ACM; acellular matrix; Act A; Activin A; AAT; alpha-1 antitrypsin; AFP; alpha fetoprotein; ALB; albumin; AhR; aryl hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; 2-AG; 2-arachidonylglycerol; 2-OG; 2-oxogluteric acid; AEA; N-arachidonoylethanolamide; CB1; cannabinoid type 1 receptor; CB1−/−/CB2−/−; CB1 and CB2 deficient; CB2; cannabinoid type 2 receptor; CK; cytokeratin; DAGLα; diacylglycerol lipase α; DA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; BCOP; Bovine Cornea Opacity Permeability (test/assay); CAMVA; Chorioallantoic membrane vascular assay; CEET; Chicken enucleated eye test; CK; Cytokeratin; CM; Cytosensor Microphysiometer (test); CPSC; Consumer Product Safety Commission; CTPA; Cosmetic, To
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; colon cancer; endometrial cancer; hereditary cancer; Lynch syndrome; microsatellite instability; mismatch repair; MutS homolog 2; MutS homolog 6; sebaceous epithelioma; sebaceous neoplasm; urothelial cancer; BerEP4; anti epCam antibody; CK; cytokeratin; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; ALA; 5-aminolevulinic acid; Fs-ALA method; method composed of filter separation and 5-ALA-based labeling; PpIX; protoporphyrin IX; CK; cytokeratin; Circulating tumor cell; 5-aminolevulinic acid; Colorectal cancer; Filter separation; Epithelial-mesenchym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; PAB; pulmonary arterial blood; PVB; pulmonary venous blood; PB; peripheral blood; Pap; Papanicolaou; ICC; immunocytochemistry; IHC; immunohistochemistry; IF; immunofluorescence; 3D; 3-dimensional; TPO; thrombopoietin; CK; cytokeratin; CTC; circulating tum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; AEEH; Asociación Española para el Estudio del Hígado [Spanish Association for the Study of the Liver]; apoB; apolipoprotein B; ARBs; angiotensin II receptor blockers ii; CAP; controlled attenuation parameter; LC; liver cirrhosis; HCC; hepatocellular ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتوکراتین; Circulating tumor cells (CTCs); Circulating tumor microemboli (CTM); CTC clusters; Metastasis; Epithelial to mesenchymal transition (EMT); CTC; circulating tumor cells; CTM; circulating tumor microemboli; VEGF-A; vascular endothelial growth factor A; DCIS