آشنایی با موضوع

اپوکسیدها (Epoxide) ترکیبات حلقوی سه عضوی هستند که به عنوان حد واسط در بسیاری از سنتزهای آلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اپوکساید یا اپوکسید یک گروه عاملی در شیمی آلی می‌باشد که از یک گروه اتری در یک حلقه شامل دو اتم کربن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. این ساختار تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع را می‌دهد. این ساختار نسبت به ساختار معمول اتر واکنش پذیرتر است. همچنین این گروه عاملی قسمت اصلی تشکیل دهنده رزین‌های اپوکسی است. اپوکسیدها مانند سیکلو پروپان ها کشش زاویه ای قابل توجهی دارند. مهم ترین خاصیت شیمیایی اپوکسیدها واکنش پذیری زیاد آن ها با معرف های هسته دوست در مقایسه با واکنش پذیری اترهای ساده است. اپوکسیدها تحت شرایطی که اترها بی اثرند به سرعت با هسته دوست ها واکنش می دهند. به طور کلی، اپوکسی ها را به خاطر چسبندگی، مقاومت شیمیایی و گرمایی، خواص خوب یا حتی عالی مکانیکی بسیار خوب آن ها نسبت به اکثر رزین های دیگر می شناسند. اپوکسیدها مانند آلکیل هالیدها، آلکیل سولفوناتها و ترکیبات کربونیل یک منبع مهم کربن الکتروفیلی هستند. بازشدن اپوکسیدهادر محیط بازی با هیدروکسیدهای آبی 1و 2- دی ال تشکیل می شود. محصولات مشابهی در محیط اسیدی تشکیل می شود. اگر اپوکسید نامتقارن باشد در محیط اسیدی و بازی محصولات متفاوت تشکیل خواهد شد. امروزه به جهت اهمیت این واکنش هم در محیط های زیستی و هم در واکنش های صنعتی بررسی روش های کارامد با بازده بالا و زمان کوتاه مورد توجه شیمیدانان الی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روش های مختلف بازگشایی حلقه های اپوکسید توسط هسته دوست های گوناگون در حضور کاتالیزورها پرداخته می شود.
در این صفحه تعداد 383 مقاله تخصصی درباره اپوکساید، اپوکسید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اپوکساید، اپوکسید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکساید، اپوکسید; B-LPO; basic lithium phosphate; N-LPO; neutral lithium phosphate; EB; trans-2,3-epoxybutane; BO; 3-buten-2-ol; Epoxide; Unsaturated alcohol; Isomerization; Heterogeneous catalysis; Density functional theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکساید، اپوکسید; SEC; size exclusion chromatography; DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; DMA; dynamic mechanical analysis; NMR; nuclear magnetic resonance; MAEO; 2-(methacryloyloxy)ethyloleate; PMAEO; poly(2-(methacryloyloxy)ethyloleat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اپوکساید، اپوکسید; Safrole; Epoxide; Photoepoxidation; Hydroperoxide; Hydrogen peroxide; 3-Chloroperoxybenzoic acid; Antibacterial agents; Bacillus subtilis; Escherichia coli; Staphylococcus aureus