آشنایی با موضوع

اینترفرون ها (Interferon) نوعی از پروتئین‌ها هستند که سلول‌های میزبان آلوده به ویروس آزاد ساخته و موجب تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن می‌شوند. اینترفرون‌ها از دسته سایتوکاینها می‌باشد. درواقع اینترفرون‌ها ملکول‌هایی در بدن هستند که با مقاوم ساختن سلول به حمله ویروسی، می‌توانند علیه آنها وارد عمل شوند. اینترفرون‌ها به خصوص در برابر عفونت‌های ویروسی مقاومت می‌بخشند و در واکنش‌های ایمنی طبیعی بدن، حتی در غیاب ویروس‌ها (مثلا در سرطان) شرکت دارند. اینترفرون ها ملکول‌هایی در بدن هستند که با مقاوم ساختن سلول به حمله ویروسی، می‌توانند علیه آنها وارد عمل شده و مقاومت بدن را بالا ببرند. اندازه اینترفرون‌های مختلف مشابه یکدیگر می‌باشد، اما از لحاظ آنتی ژنی با یکدیگر تفاوت دارند. اینترفرون‌ها، برای نخستین بار، بر اساس قابلیت جلوگیری از عفونت ویروسی در سلول‌های کشت شده، شناسایی شده‌اند. اینترفرون‌ها به فاصله زمانی کوتاهی (کمتر از 48 ساعت) پس از عفونت ویروسی، در حیوانات سالم ساخته می‌شوند و سپس تولید ویروس‌ها کاهش می‌یابد. اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می‌شود، سبب بروز مقاومت کوتاه مدت در برابر بسیاری از ویروس‌ها نیز می‌شود. اینترفرون‌ها موجب تحریک سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری‌زا می‌شوند. برخی موجب فعال شدن سلولهای ایمنی مانند سلولهای کشنده طبیعی (Nk) و ماکروفاژها می‌شوند. یا با ارایه آنتی ژن عوامل بیماری‌زا به لنفوسیتهای T موجب بهتر شناخته شدن آنها و تشدید پاسخ ایمنی می‌شوند. همچنین مقاومت سلولهای سالم به ویروسها را افزایش می‌دهند. اینترفرونها در ایجاد برخی از علایم بیماریهای عفونی مانند احساس خستگی و تب نیز نقش دارند. اینترفرون‌ها در سه گروه قرار می‌گیرند: آلفا که از لوکوسیت‌ها منشا می‌گیرند و دارای ۱۴۳ اسید آمینه می‌باشد. بتا که منشاء آن، فیبروبلاست‌ها بوده و ۱۴۵ اسید آمینه دارد. گاما که با منشا لنفوسیتی بوده و ۱۴۶ اسید آمینه دارد. حداقل ده نوع متفاوت از اینترفرون‌ها در پستانداران کشف شده که هفت نوع از آنها در انسان شناسایی شده‌اند. اینترفرون‌های انسانی در سه تیپ طبقه‌بندی می‌شوند. تیپ یک برحسب اثر ضد ویروسی، ضد رشد و فعال سازی سلول کشنده طبیعی به اینترفرون‌های IFN-α و IFN-β، IFN-ω تقسیم بندی می‌شود. از تیپ دو IFN-γ و از تیپ سه IFNLR۱ قابل ذکرند. این پروتئین‌ها توسط لوکوسیت‌ها، لنفوسیت‌ها، فیبروبلاست‌ها و سایر سلولهای سیستم ایمنی تولید می‌شوند.

در این صفحه تعداد 972 مقاله تخصصی درباره اینترفرون،IFN که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اینترفرون،IFN (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; CAR, chimeric antigen receptor; TME, tumor microenvironment; PD-1, programmed cell death protein 1; PD-L1, PD-1 ligand; DC, dendritic cell; IFN, interferon; CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4; CD40L, CD40 ligand; ECM, extracellular matrix
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HHP, high hydrostatic pressure; IFN, interferon; IG, intragastric; IL, interleukin; PBS, phosphate-buffered saline; PCR, polymerase chain reaction; SD, standard deviation; SPT, skin prick test; PN, Ara h 2 in pean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; APC, allophycocyanin; CKD, chronic kidney disease; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FITC, fluorescein isothiocyanate; IFN, interferon; IL, interleukin; iNOS, inducible nitric oxide synthase; LPS, lipopolysaccharide; mAb, monoclonal antibody; MFI,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; BMI, Body mass index; CRP, C-reactive protein; GWG, Gestational weight gain; Hb, Hemoglobin; IFN, Interferon; IL, Interleukin; MNC, Mononuclear cell; RBC, Red blood cell; RDW, RBC distribution width; Th, T-helper; TNF, Tumor necrosis factor; WBC, White bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Asn, Asparagine; bLF, Bovine lactoferrin; BSA, Bovine serum albumin; ERK, Extracellular signal-regulated kinase; GI, Gastrointestinal; hLF, Human lactoferrin; IFN, Interferon; IL, Interleukin; LFR, Lactoferrin receptor; MLN, Mesenteric lymph node; mRNA, M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; UC, Ulcerative Colitis; CD, Crohn's Disease; IL, Interleukin; GALT, Gut-Associated Lymphoid Tissue; ADA, Adenosine Deaminase; APC, Antigen Presenting Cells; NF-KB, Nuclear Factor Kappa B; IFN, Interferon; DSS, Dextran Sodium Sulfate; STAT, Signal Activato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; CHR, complete haematological remission; CCgR, complete cytogenetic response; MCgR, major cytogenetic response; PCgR, partial cytogenetic response; MMR, major molecular response; CMR, complete molecular response; IFN, interferon; Ph, Philadelphia; CML, chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ADA, anti-drug antibody; DC, dendritic cells; EIP, European Immunogenicity Platform; FcγR, Fc gamma receptor; FDA, Food and Drug Administration; HLA, human leukocyte antigen; IBD, inflammatory bowel diseases; IFN, interferon; IVIG, intravenous immunoglobu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; CNS, Central Nervous System; DOPA, dopamine; D2R, DOPA receptor; GABA, gamma-aminobutyric acid; HPA, hypothalamic–pituitary–adrenal; IDO, indoleamine 2,3-dioxygenases; IFN, interferon; IL, interleukin; IS, immune system; KYNA, kynurenic acid; L-KIN, l-kyn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; AEA, arachidonoyl ethanolamide; 2-AG, 2-arachidonoylglycerol; CB1, cannabinoid receptor 1; CB2, cannabinoid receptor 2; FAAH, fatty acid amide hydrolase; FLS, fibroblastlike synoviocyte; IFN, interferon; IL, interleukin; MMP, matrix metalloproteinase; RA,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Age; Asthma; Childhood; Cytokine; Virus detectionECP, eosinophil cationic protein; FGF, fibroblast growth factor; G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor; IL, interleukin; IFN, interferon; IP,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Macrophages; Shock waves; Inflammation; ALOX15CCL, CC chemokine ligand; CCR, CC chemokine receptor; CXCL, CXC chemokine ligand; ESWT, extracorporeal shock wave therapy; IL, interleukin; IFN, interferon; LPS, lipopolysaccharide; SW, shock waves
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HNE, human neutrophil elastase; IL, interleukin; IFN, interferon; MAPK, mitogen-activated protein kinase; NETs, neutrophil extracellular traps; PMA, phorbol myristate acetate; PAR-2, protease-activated receptor-2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; IL, interleukin; IFN, interferon; GM–CSF, Granulocyte Macrophage–Colony Stimulating Factor; c-aAbs, cytokine autoantibodies; Kav, avidity constant; Bmax, maximal antibody binding capacity; MFI, mean fluorescence activityAutoantibodies; Multiplex assay; Bl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; EB, Evan's blue; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; GSH, reduced glutathione; HPLC, high performance liquid chromatography; I/R, ischemia/reperfusion; IFN, interferon; IL-6, interleukin-6; IL-10, interleukin-10; LDH, lactate dehydrogenase; MPO, mye
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Cell line; Cytokine; Inflammation; Placenta; Toll-like receptor; TrophoblastCT, threshold cycle; FBS, fetal bovine serum; FC, fold change; IFN, interferon; IL, interleukin; IP, interferon-γ-inducible protein; P3CSK4, Pam3CysSerLys4; FSL-1, Pam2CGDPKHPKSF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Cholestasis; Adaptive Immunity; Neonatal AutoimmunityAg, antigen; APC, antigen presenting cell; BA, biliary atresia; BCR, B-cell receptor; CD, cluster of differentiation; GST, glutathione S-transferase; IFN, interferon; IL, interleukin; NK, natural killer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Obesity; Weight loss; Inflammatory response; Cell-mediated immune responseCon A, concanavalin A; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; HMW, high molecular weight; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; PBMC, peripheral blood mononu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Ab, antibody; Abs, antibodies; AQP4, aquaporin-4; CNS, central nervous system; CSF, cerebrospinal fluid; EAE, experimental autoimmune encephalomyelitis; GFAP, glial fibrillary acidic protein; IFN, interferon; mAb, monoclonal antibody; MS, multiple scleros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; FISH, fluorescence in situ hybridisation; G-CSF, granulocyte-colony stimulating factor; GFR, glomerular filtration rate; HPF, high power field; IF, interstitial fibrosis; IFN, interferon; MT, Masson Trichrome; PAS, periodic acid–Schiff; PDGF, platelet-der
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; BAL, bronchoalveolar lavage; BALF, bronchoalveolar lavage fluid; BOS, bronchiolitis obliterans syndrome; CF, Cystic Fibrosis; CRS, chronic rhinosinusitis; CTSS, cathepsin S; ECM, extracellular matrix; IFN, interferon; IL, interleukin; LAW, lower airways;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Lupus; Flare; Skin; Nephritis; ChemokinesAIM2, absent in melanoma 2; CAMP, cathelicidin antimicrobial peptide; CCL, chemokine (c–c) ligand; CCR, chemokine (c–c) receptor; cxcl, chemokine (c-x-c) ligand; IFN, interferon; IRF, interferon regulatory factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; IL-6, interleukin-6; JAK, Janus kinase; STAT, signal transducer and activator of transcription; PI3K, phosphoinositide 3-kinase; RA, rheumatoid arthritis; Th, T-helper; TNFα, tumor necrosis factor α; IFN, interferon; AKT/PKB, protein kinase B; NF-κB, nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; HBV; HCV; Infection; Interferon; T CellCMV, cytomegalovirus; HBV, hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HLA, human leukocyte antigen; IFN, interferon; IL, interleukin; ILC, innate lymphoid cells; ISG, interferon-stimulated gene; KIR, killer-cell immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ADHD, attention deficit hyperactivity disorder; COX-2, cyclooxygenase-2; ELA, early life adversity; HPA, hypothalamic-pituitary axis; IFN, interferon; IL, interleukin; PFC, prefrontal cortex; PTSD, post-traumatic stress disorder; SHP, stress hyporesponsiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ELISA, enzyme linked immunosorbent assay; IA, immunoassay; RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction; MSD, Meso Scale Discoveries; PBS, Phosphate-Buffered Saline; IL, interleukin; IFN, interferon; GM-CSF, granulocyte–macrophage colony-stimul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Thymoma; Myasthenia gravis; Interferon type I; Toll-like receptors; Virus; Innate immunityAChR, acetylcholine receptor; AIRE, autoimmune regulator; dsRNA, double-stranded RNA; EBV, Epstein–Barr virus; IFN, interferon; IFNAR, IFN-I receptor; ISG, interfero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ACPA, anti-citrullinated protein/peptide autoantibodies; APC, antigen presenting cells; CCP, cyclic citrullinated peptide; HLA-DRB1 SE, HLA-DRB1 shared epitope; IFN, interferon; IL, interleukin; NET, neutrophil extracellular trap; PAD, peptidyl arginine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; CP, chronic periodontitis; DCs, dendritic cells; LPS, lipopolysaccharides; TNF, tumor necrosis factor; IL, interleukin; IFN, interferon; PD, probing depth; CAL, clinical attachment level; BOP, bleeding on probing; NS, non-smokers; S, smokers; SH/years, sm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Ab, antibody; Ad, adrenaline; AR, adrenoceptor; BMM, bone marrow-derived macrophages; ECM, extracellular matrix; GAPDH, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; HRP, horseradish peroxidase; IL, interleukin; IFN, interferon; LPS, lipopolysaccharide; NA, n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; CD, Crohn's disease; DC, dendritic cell; GWAS, genome-wide association studies; IBD, inflammatory bowel disease; IFN, interferon; IL, interleukin; ILC, innate lymphoid cell; iNKT, invariant natural killer T; MyD88, myeloid differentiation primary response
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; IFN, interferon; NF-κB, nuclear factor kappa B; IL, interleukin; TNF-α, tumor necrosis factor alpha; MIP, macrophage inflammatory protein; ROS, reactive oxygen species; LGG, Lactobacillus rhamnosus GGLGG; Lactobacillus rhamnosus GG; Probiotics; Microbiota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; IFN, interferon; IL, interleukin; HepB, hepatitis B; HBsAg, surface antigen of hepatitis B virus; HLA, human leukocyte antigen; MMR, measles–mumps–rubella; OR, odds ratio; CI, confidence interval; RR, relative risk; SNP, single nucleotide polymorphism; TL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; As, Atlantic salmon; CHSE, Chinook salmon embryo cells; DBD, DNA-binding domain; IAD, interaction domain; IFN, interferon; IRF, interferon regulatory factor; IRF-E, IRF-binding element; ISAV, infectious salmon anemia virus; ISGs, interferon stimulated gen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; AB, antibody; BL, bubble liposome; CTL, cytotoxic T lymphocyte; DC, dendritic cell; FUS, focused ultrasound; HIFU, high intensity focused ultrasound; hsp, heat shock protein; IFN, interferon; IL, interleukin; MB, microbubble; NK, natural killer cell; pDNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; ANP, adult NPAM; AP, adult PAM; APCs, antigen presenting cells; CD, celiac disease; CFU, colony-forming unit; MRS, De Man, Rogosa and Sharpe; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; IFN, interferon; IL, interleukin; LPS, lipopolysaccharide; MLNs, mesent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; Adenovirus; Brain tumor; Glioma; Self-replicated vector; Stem cellsGBM, glioblastoma multiforme; Ad, Adenovirus; DNA, Deoxyribonucleic Acid; RNA, Ribonucleic acid; Wt, wild type; CSC, Cancer stem cells; GSC, Glioma stem cells; IFN, interferon; FACS, Fluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; BUN, blood urea nitrogen; cDNA, complementary DNA; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; FC, fold-change; IFN, interferon; Ig, immunoglobulin; MPO, myeloperoxidase; NZB/W, NZB x NZW F1; PBMC, peripheral blood mononuclear cell; PBS, phosphate-buffered
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اینترفرون،IFN; AML, acute myeloid leukemia; APC, antigen presenting cells; CTL, cytotoxic T lymphocyte; DAC, 5-aza-2′-deoxycytidine; DNMT1, DNA methyltransferase 1; HCC, hepatocellular carcinoma; IFN, interferon; IHC, immunohistochemistry; lnRNA, long non-coding RNA; MH