آشنایی با موضوع

نسبت احتمال ممکن است برای اشاره یه یکی از این موارد بکار رود: 1 ـ نسبت دو تابع درستنمایی 2 ـ آزمون نسبت احتمال: یک آزمون آماری برای مقایسه دو مدل است. 3 ـ نسبت های احتمال در آزمایش های تشخیصی: نسبت های مبتنی بر حساسیت و ویژگی، برای ارزیابی آزمایش های تشخیصی استفاده می شود. 4 ـ عامل بیزی: نسبت احتمال برای پیش بینی احتمالات پیشین در قضیه بایر و استنباط بیزی استفاده می شود.

در این صفحه تعداد 492 مقاله تخصصی درباره نسبت احتمال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسبت احتمال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; AAN; American Academy of Neurology; CI; confidence interval; DoC; disorders of consciousness; eMCS; emergence from minimally conscious state; LEP; laser-evoked potential; LR; likelihood ratio; MCS; minimally conscious state; MSTF; Multi-Society Task Force
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; Bloodstains; Age estimation; Time since deposition; Spectroscopy; Forensic science; 2D CoS; two-dimensional correlation spectroscopy; Al; aluminium; BPA; bloodstain pattern analysis; CCR; correct classification rate; CMYK; cyan, magenta, yellow, key (colo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; CFTc; corrected carotid flow time; PLR; passive leg raise; RBV; relative blood volume; ROC; receiver operator curve; AUROC; area under receiver operator curve; LR; likelihood ratio; Hemodynamics; Blood volume; Renal dialysis; Ultrasonography; Doppler;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; cytomegalovirus; dried blood spot; hearing loss; CHIMES; Congenital Cytomegalovirus and Hearing Multicenter Screening; CMV; Cytomegalovirus; cCMV; Congenital cytomegalovirus; DBS; Dried blood spot; LR; Likelihood ratio; PCR; Polymerase chain reaction; SNH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; HRUS; high-resolution ultrasound; BP; brachial plexus; NA; neuralgic amyotrophy; EDx; electrophysiological testing; SSN; suprascapular nerve; CSA; cross-section area; PPV/NPV; positive/negative predictive value; LR; likelihood ratio; OR; odds ratio; AUC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; HFMD; hand, foot and mouth disease; TSR; time series regression; DOW; day of week; LR; likelihood ratio; AIC; Akaike information criterion; Childhood infectious disease; Temperature-disease relationship; Nonlinear association; Modification effect; Multisi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; Kinship testing; Informative relatives; Likelihood ratio; Pedigree classes; Indistinguishable pedigrees; Avuncular; Half-siblings; Grandparent-grandchild;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسبت احتمال; Biomarkers; low birth weight; meta-analysis; newborn; pregnancy; sensitivity; specificity; AFP; alpha fetoprotein; AUC; area under the curve; DOR; diagnostic odds ratio; GA; gestational age; hCG; human chorionic gonadotropin; HSROC; hierarchical summary r