آشنایی با موضوع

فارماکوژنومیک قسمتی از این زمینه ی نو در پزشکی می باشد. محققان با پژوهش در فارماکوژنومیک، به بررسی ارتباط بین تنوع های ژنتیکی و ویژگی های دارویی می پردازند. فارماکوژنومیک دانشی است که درباره ارتباط بین پاسخ بدن افراد مختلف به داروها و تنوع موجود در توالی ژن‌های آنها مطالعه می‌کند. برخی افراد به بعضی داروها خوب پاسخ می‌دهند، بعضی به آنها حساسیت، برخی به آنها پاسخ نمی‌دهند. یک دارو ممکن است باعث بهبودی فرد بیماری، اما همان دارو برای بیمار دیگر حکم سم را داشته باشد. فارماکوژنومیک در زمینه سرطان هم چنان به عنوان مناسب‌ترین راهکار برای درمان فردی بیماران در نظر گرفته می‌شود، اگرچه تاکنون کاربرد بالینی آنها به چند ژن محدود بوده است. در شماری از سرطان‌هارابطه بین ژنوتیپ و نتایج بالینی امیدبخش بوده است، اما از آن جا که اغلب مطالعات فارماکوژنومیک جاری به نقش در حال ظهور سلول‌های بنیادی سرطانی (cancer stem cells، CSCs) در حساسیت و مقاومت در برابر دارو‌ها توجهی نداشته است، نتایج پرفروغی حاصل نگردیده است. سلول‌های بنیادی سرطانی به عنوان یک ریز جمعیت سلولی در تومورها، ظاهرا تنها سلول‌های آغاز کننده تومور‌های سرطانی در یک بدخیمی هستند و به همین دلیل در راس رده‌بندی سلول‌های سرطانی قرار می‌گیرند. با این حال، مطالعات فارماکوژنومیکی تفاوت‌های ژنتیکی موجود در مسیر‌های پیام رسانی ویژه‌‌ای که در این سلول‌ها به نحو متمایزی از دیگر سلول‌ها فعالتر است، نادیده گرفته است. افرادی که در حوزه فارماکوژنومیک فعالیت دارند بیشتر از DNA انسان در مقایسه با حیوان بهره میگیرند تا حیوانات و یا بافتی که از آن ها استخراج میشود را از روند آزمایش حذف کنند. فارماکوژنومیک برای اولین بار توسط Pythagoras در حدود 510 پیش از میلاد شناخته شده بود. اگر چه اولین نشریه رسمی فارماکوژنومیک به سال 1961 می رسد، اما حدود 1950 نشانه های غیر رسمی، این علم را مشخص کرد. اصطلاح فارماکوژنومیک ابتدا در دهه 1990 ظاهر شد.
در این صفحه تعداد 495 مقاله تخصصی درباره فارماکوژنومیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فارماکوژنومیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Interprofessional education (IPE); Team-based learning (TBL); Telehealth; Medical education; Pharmacy education; Medical students; Pharmacy students; Pharmacogenomics; Pharmacogenomics education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Single-nucleotide polymorphism; Loop-mediated isothermal amplification; Point-of-care optical testing; Smartphone; Pharmacogenomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Personalized medicine; Non-small cell lung cancer; Pharmacogenomics; Tyrosine kinase; Anaplastic lymphoma kinase; Inhibitor; Monoclonal antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Pharmacogenomics; gene expression; inhaled corticosteroids; apoptosis; system biology; CAMP; Childhood Asthma Management Program; DC; Differentially connected; DE; Differentially expressed; FEV1%; FEV1 percent of predicted; ICS; Inhaled corticosteroid; LC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; APOE; Apolipoprotein E; cART; Combinatorial antiretroviral therapy; CEPH-HGDP; Centre d'Étude du polymorphisme humain-Human genome diversity panel; dbGaP; Database of genotypes and phenotypes; EGA; Europe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Transmission; Pharmacogenomics; Incipient tuberculosis; HIV; Diabetes; Biomarkers; DAIDS; Division of AIDS; NIAID; National Institute of Allergy and Infectious Diseases; NIH; National Institutes of Health; TB; tuberculosis; RePORT; Regional Prospective Ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; VPA; valproic acid; FABP2; fatty acid binding protein 2; UGT1A6; uridine diphosphate glucuronosyltransferase family 1 member A6; UGT2B7; uridine diphosphate glucuronosyltransferase family 2 member B7; CYP2C9; cytochrome P450 family 2 subfamily C member 9;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; ADME; clinical pharmacokinetics; drug interactions; membrane transporter; organic cation transporters; pharmacogenomics; pharmacokinetics/pharmacodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; ISO 15189; Molecular diagnostics; Infectious diseases; Oncology; Inherited diseases; Pharmacogenomics; Molecular requisition; Informed consent; Specimen integrity; Molecular pathology; Standardization; Good laboratory practice; Pre-analytic; Pre-examinati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Genome-wide association study; Human leukocyte antigen; Pharmacogenomics; Schizophrenia; Side effect; Single nucleotide polymorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; BD; Bipolar Disorder; STEP-BD; Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar disorder; DFNB31; Deafness, Autosomal Recessive 31; SORCS2; Sortilin-Related VPS10 Domain Containing Receptor 2; NRXN1; Neurexin 1; CNTNAP2; Contactin Associated Protein-L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Allergy; asthma; atopic dermatitis; exposome; gene-environment interactions; metabolome; microbiome; personalized medicine; pharmacogenomics; stratified medicine; DBPCFC; Double-blind, placebo-controlled food challenge; LEAP; Learning Early About Peanut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; ABC, ATP-binding cassette; IC50, 50% inhibition concentration; MDR, multidrug resistance; NCI, National Cancer Institute; (P-gp), P-glycoproteinABC transporters; Chemotherapy; Multidrug resistance; Natural products; Pharmacogenomics; Phytotherapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Toremifene; Tamoxifen; Metabolite kinetics; Bioactivation; CYP2D6; CYP3A4; CYP2C9; Pharmacogenomics; PolymorphismsTOR, toremifene; TAM, tamoxifen; SERM, selective estrogen receptor modulator; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor; 4OH, 4-hydroxy; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فارماکوژنومیک; Cancer; Cell death; Iron; Microarray; Pharmacogenomics; DAB; diaminobenzidine; IC50; 50% inhibition concentration; NCI; National Cancer Institute USA; ROS; reactive oxygen species; TFRC; transferrin receptor;