آشنایی با موضوع

فتالوسیانین (به انگلیسی: Phthalocyanine) از لغت یونانی نفتا (rock oil) وblue oil) cyanine) گرفته شده است. ماده سوختنی rock و(oil) ازبابیلونین آسفالت فراهم می‌شود واولین باراین لغت را هومر استفاده کرده است. در فتالوسیانین فلزی ساده‌ای مثلCuPc، دو اتم هیدروژن مرکزی با یک اتم فلز جایگزین شده است. یک خاصیت عمده مربوط به این ساختار این است که عمدتاً مولکول‌های مختلف فتالوسیانین از نظر گرمایی پایدارند و می‌توانند بدون تجزیه، تصفیه شوند. به این دلیل است که برخلاف ترکیبات آلی دیگر تهیهٔ لایه نازک فتالوسیانین به وسیله دستگاه‌های تبخیر در خلا امکان‌پذیر است. اولین بار در سال ۱۹۴۸توسط الی و وارتانیان رفتار نیمرسانایی در فتالوسیانین‌های حجمی مشاهده شد. ترکیبات فلزی فتالوسیانین‌ها در همهٔ گروه‌های جدول تناوبی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین در این سال‌ها استفاده از فتالوسیانین‌ها در رنگ آمیزی، صنایع پلاستیکی، جوهرهای رنگی، نساجی، جوهرخودکار، چرم سازی، نفت، بنزین، پرینترهای رنگی وحتی در رنگ دهنده‌های خوراکی رواج پیدا کرد. فتالوسیانین با علامت اختصاری Pc نمایش داده می‌شود؛ که دارای ترکیب C_32 H_16 N_8^(-2) می‌باشد. فتالوسیانین‌ها مولکول‌های آلی بزرگی هستند که با خصوصیاتی مانند تقارن بالا، در صفحه بودن ودرمحل نبودن الکترون مشخص می‌شوند وهمه این خصوصیات بهخاطرالکترون‌های π ی موجود در ساختارش می‌باشد. فتالوسیانین‌ها با توجه به اتمی که در میان حلقه‌های بنزنی قرار گرفته است کلاسه بندی می‌شوند. اگر دو اتم هیدروژن در میان حلقه‌های بنزنی قرار گرفته باشد فتالوسیانین عاری از فلز می‌نامند. اگر اتمی از فلزی خاص در میان حلقه‌های بنزنی نشانده شود، به آن ترکیب فتالوسیانین فلزی می-گویند واگر به جای اتم‌های هیدروژن یک اتم فلزی ویک اتم گروه هالوژنه{در جدول تناوبی، نشانده شود ترکیب حاصل فتالوسیانین هالوژن‌دار نامیده می‌شود. بیشتر نیمه رساناهای آلی شامل مولکول‌های آروماتیک وجفت شده‌اند. ساختار مشترکی که در تمام این مولکول‌ها واقع است وجزء اصلی این مولکول‌ها به حساب می‌آید بنزن با فرمول C_6 H_6 است. در مولکول بنزن اتم‌های کربن درگوشه‌های یک شش ضلعی منظم تخت واقع شده‌اند وشش اتم هیدروژن در همان صفحه وبه صورت شعاعی به طرف بیرون کربن‌ها واقع اند. به طوریکه زوایای پیوند آن‌ها ۱۲۰درجه می‌باشد. این ترکیب سبب می‌شود چهار الکترون ظرفیت اتم کربن که در تراز S وP قرار دارد، سه تا اوربیتال درحالت سه گوش هیبرید به وجود آورد به این ترتیب پیوندهای جایگزیده C-HوC-C به وجود می‌آید. هردو نوع پیوند ازنوع اوربیتال σ است که دراطراف محورپیوند تقارن دارد. الکترون‌های چهارم ظرفیت در اتم کربن هیبرید نشده هستندکه این الکترون‌ها برای هر کربن الکترون هایπ محسوب می شودبه طوری که اوربیتال‌های اتمی اینها همه موازی یکدیگر بوده وبه صورت عمودی بر صفحه¬ مولکول گسترده شده‌اند ودارای مولفه اندازه حرکت ∓۱ در اطراف جهت پیوند می‌باشند. جفت شدگی الکترونهای مجاور به اوربیتالهای مولکولی π سبب ایجاد محورهای پیوندی نامتقارن می‌شود. هرکدام از اوربیتال‌های اتمی، به طور مساوی با دو اتم مجاور خود همپوشانی می‌کند. به طور که شش الکترون π بالاجبار تمام اوربیتال‌های مولکولی که روی اتم‌های کربن نشسته‌اند را اشغال کنند این موضوع نا جایگزیدگی الکترون‌های π در بر دارد. این بدان معنی است که این الکترون‌ها در طول اتم کربن به هم پیوسته ودر حال حرکت اند. تحرک این دسته از الکترونها در خواص شیمیایی وفیزیکی ترکیبات آروماتیک نقش بسزایی دارد. مولکولهای آروماتیک خواص دیامغناطیسی ناهمگنی از خود به نمایش می‌گذارند.
در این صفحه تعداد 396 مقاله تخصصی درباره فتالوسیانین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتالوسیانین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; Phthalocyanines; Carbon nanotubes; π-π-stacking; Density functional theory; Dispersion correction; Basis set superposition error;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; 2PA; two-photon absorption; 3PA; three-photon absorption; ESA; excited-state absorption; FCA; free carrier absorption; G; graphene; GO; graphene oxide; ISC; intersystem crossing; MPA; multiphoton absorption; MPc; metal phthalocyanine; NLA; nonlinear absor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; ABMDMA; 9,10-anthracenediyl-bis(methylene)dimalonic acid; chol; cholesterol; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DMEM/F12; Dulbecco's modified Eagle's medium supplemented with Ham's Nutrient Mixture F12; DMF; Dimethylformamide; DMSO; Dimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; AAV9; adeno-associated serotype 9 viral vector; BODIPY; boron-dipyrromethene; BSA; bovine serum albumin; C60; Buckminsterfullerene; CCMV; cowpea chlorotic mottle virus; CD; β-cyclodextrin; Cell line H1299; human non-small cell lung carcinoma cell line; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; Porphyrin; Phthalocyanines; Fullerenes; Endohedral fullerene; Carbon nanotubes; Photoinduced electron transfer; Self-assembly; Excitation transfer; Axial coordination
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; 0D; zero dimensional; 1D; one dimensional; 2D; two dimensional; 3D; three dimensional; A; acceptor; Ag NPs; Ag nanoparticles; ACN; acetonitrile; APTES; 3-aminopropyl- triethoxysilane; B-AGNRs; B terminated armchair GNRs; Be-AGNRs; Be terminated armchair G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; Anticancer activity; Biodistribution; Cancer; Fluorination; Photodynamic therapy; Phthalocyanines; Reactive oxygen species (ROS); APF; 3′-(p-aminophenyl)fluorescein; A549; human lung adenocarcinoma cell line; CMC; critical micelle concentration; CV; cyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; Phthalocyanines; Carbohydrates; Glycophthalocyanines; Water-solubility; Photodiagnosis; Photodynamic therapy (PDT); Cel; cellobiose; CH; carbohydrate; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene; Diglyme; diglycol methyl ether; DIPEA; N,N′-diisopropylethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; cpYFP; circular permutated yellow fluorescent protein; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; EPR; endoplasmic reticulum; LD50; half-lethal light dose; LED; light emitting diode; MTT; 3-(4,5-dimethyl-2-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین; A; acceptor; Az+; azulenylium; BINOL; 1,1′-bi-2-naphthol; BLA; bond length alternation; BODIPY; 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene; CNS; cyanostilbene; Cp; cyclopentadiene; CPCM; Cossi and Barone's conductor like polarisable continuum model; C