آشنایی با موضوع

دمای خاک (به انگلیسی: Soil temperature) یکی از پارامترهای فیزیکی عمده خاک بوده، رشد و نمو گیاهان و تکوین فرآیندهای خاکسازی در گرو تغییرات آن است. مطالعه دمای خاک در اعماق مختلف از نظر هواشناسی، بخصوص در خرد مقیاس، اقلیم شناسی، کشاورزی و صنعت حایز اهمیت بوده، تغییرات آن نیز تابعی از دمای هوای مستقر در سطح خاک است. به منظور برقراری و بررسی روابط رگرسیونی و ارائه رابطه ساده و منطقی بین درجه حرارت هوا و عمق های مختلف خاک و مقایسه با مدل¬های شبکه عصبی و عصبی- فازی در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه مطالعه‌ای بر روی داده های جمع آوری شده درجه حرارت هوا و اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی‌متری خاک از ایستگاه مذکور در دوره آماری 1992-2005 انجام پذیرفت. جهت تعیین بهترین معادله بین دمای هوا و هر عمق خاک از فراسنج های آماری ضریب همبستگی بین داده ها (R2)، جذر میانگین مربع خطا (RMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) استفاده گردید. در مورد روابط رگرسیونی، بر اساس ضریب همبستگی و پارامترهای خطا روابط خطی درجه سوم، خطی درجه دوم، خطی درجه اول، نمایی و لگاریتمی به ترتیب دارای بهترین برآورد بودند. به منظور تعیین دمای پوسته خاک مهم است که بدانیم چه مقدار گرما از بالا و پائین منتقل می شود و نکته مهمتر اینکه انتقال حرارت در خاک بصورت رسانائی منتقل می شود. بررسی و مطالعه رابطه دمای هوا و خاک، از مهمترین روابطی است که در پیش بینی سرما و برآورد شدت خسارت به محصولات کشاورزی می تواند کاربرد داشته باشد. به منظور کاهش خسارات سرمازدگی وارده به محصولات کشاورزان و اطلاع رسانی بهینه به آنان، مطالعه ای برای منطقه بروجن که یکی از قطب های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود انجام شد. همچنین نتایج نشان داد که بهترین و بدترین برآورد بین دمای هوا و دمای خاک به ترتیب در عمق 5 سانتی متری و عمق 100 سانتی متری خاک مشاهده گردید. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به ارایه یک معادله درجه دوم و یک معادله خطی (با توجه به ساده بودن نسبت به معادله درجه سوم) به ازای هر عمق خاک گردید. با توجه به ضرایب همبستگی و خطاهای به دست آمده می توان گفت این رابطه برای عمق 100 سانتی متری خاک دارای دقت پایین، اما برای سایر عمق ها مطلوب و دارای دقت بالایی می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل ANN دارای دقت بیشتری نسبت به مدل ANFIS در برآورد دمای خاک می باشد. دقت مدل رگرسیونی کمتر از این دو روش مشاهده گردید. مانیتورینگ پیوسته رطوبت و دمای خاک در زمینه های مختلفی از قبیل هیدرولوژی، خاکشناسی، ژئوتکنیک، اکولوژی، هواشناسی و کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس، سامانه IDRG SMS-T٢ که مهمترین ویژگی های آن عبارتند از: اندازه گیری همزمان دمای خاک، اندازه‌گیری رطوبت در خاک های شور، مجهز به دیتالاگر اختصاصی و نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت‌های فراوان، امکان کارگذاری در عمق خاک برای مدت طولانی، عدم نیاز به تعمیر و نگهداری مداوم و بسیاری ویژگی های دیگر که آنرا برای کاربردهای پژوهشی ایده‌آل می سازد. از دیدگاه کاربری، سامانه حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از پروب رطوبت و دماسنجی که در داخل خاک دفن می گردد و یک دیتالاگر که از یک طرف به پروب و از سمت دیگر به کامپیوتر متصل می‌شود. یک برنامه کامپیوتری اختصاصی نیز برای این هدف توسعه داده شده که براحتی امکان پایش، ذخیره داده های برداشت شده در کامپیوتر و حافظه دیتالاگر و کالیبراسیون پروب را فراهم می کند.

در این صفحه تعداد 353 مقاله تخصصی درباره دمای خاک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای خاک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای خاک; Soil respiration; Autotrophic component; Heterotrophic component; Mycorrhiza; GPP; Grassland; ASRS; automated soil respiration system; BD; bulk density; EC; eddy covariance; Exc; control (no exclusion) treatment; Exr; root-exclusion treatment; Exrm; root-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای خاک; Grazing intensity; Soil organic carbon; Carbon input; Carbon transformation; Soil respiration; Soil microenvironment; ρ; soil bulk density; AGB; aboveground biomass; DOC; dissolved organic carbon; MBC; microbial biomass carbon; PMC; potentially mineraliz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای خاک; A; Net CO2 assimilation; C; soil CO2 concentration; Cc; CO2 concentration in chloroplast; Ci; CO2 concentration in the substomatal chamber; E; transpiration; gm; mesophyll conductance to CO2 diffusion; gsc; stomatal conductance to CO2; gsw; stomatal condu