آشنایی با موضوع

هسته‌های سوپراکیاسماتیک، دو هسته کوچک، دوطرفه بالای کیاسماتیک اپتیک هستند که در هر طرف بطن سوم در قسمت شکمی هیپوتالاموس، در بالای کیاسمای بینایی و جلوی هسته ی سوپرا اپتیک قرار دارد و کارکرد آن آزادسازی وازوپرسین و ریتم های سیرکادین است. هسته سوپراکیاسماتیک پستانداران به عنوان یک نوسان سال و پیشاهنگ ریتم های شبانه‌روزی در این رابطه مطرح می‌شود که نقش مهمی در کنترل ریتم های خواب، تغذیه و نوشیدن، ترشح کورتیکوسترون آدرنال، همچنین غلظت هورمونهای ACTH، تنظیم درجه حرارت بدن، ترشح ملاتونین و پنیتال و تعداد بعضی از گیرندگان نوروترانسیمترها، دارد. این هسته از طریق مسیر شبکیه‌ای - هیپوتالاموس (همچنین از طریق هسته‌های لانه مغز میانی و هسته های زانوی خارجی) با محیط خارج در تماس بوده و بدین نحو تنظیم ریتم های مسیر کادین صورت می پذیرد. تخریب هسته ی سوپراکیاسماتیک باعث از بین رفتن ریتم های سیرکادین می شود. با تحریک این هسته می توان تناوب این ریتم را تغییر داد و با پیوند این هسته از یک حیوان به حیوان دیگری که هسته ی سوپراکیاسماتیک قبلا در او تخریب شده است، مجددا ریتم های سیرکادین برقرار می شوند. این ساعت نتیجه ی کار یک نوسان کننده ی خود فعال نورونی در این هسته است که به صورت یک منحنی سینوزوئیدال فعالیت می کند. اگر هسته ی سوپراکیاسماتیک از مغز جدا شود، به تنهایی در محیط آزمایشگاه نیز قادر به کار است. در حالت طبیعی فعالیت این نورون ها یک دوره ی ۲۴ ساعته دارد که نقطه ی اوج آن در روز است. از هسته ی سوپراکیاسماتیک، آکسون هایی به سایر هسته های هیپوتالاموس می روند و اعمال هر یک را منطبق با نوسانات ۲۴ ساعته می سازند. همچنین از این هسته آکسون هایی به تالاموس و هسته ی سپتال می روند که احتمالا نوسانات حافظه و قوای شناختی مربوط به تاثیر همین رشته ها است.
در این صفحه تعداد 948 مقاله تخصصی درباره هسته‌های سوپراکیاسماتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هسته‌های سوپراکیاسماتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; AHI; apnea-hypopnea index; AHR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor translocator; BMI; body mass index; CH-RLSq; Cambridge-Hopkins questionnaire; DIS; difficulty initiating sleep; DMS; difficulty maintaining sleep; ESS; Epworth Slee
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; BMAL1; brain and muscle ARNT-like 1; CCG; clock-controlled genes; CLOCK; circadian locomoter output cycles protein kaput; CRY; Cryptochrome; KO; knock-out; NAD+; nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized); NADH; nicotinamide adenine dinucleotide (reduce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; AgRP; agouti-related protein; AMPK; adenosin monophosphate activated protein kinase; AN; arcuate nucleus; As; arsenic; AraC; cytosine β-D-arabinofuranoside; BDNF; brain derived neurotrophic factor; BPA; bisphenol A; Ca; calcium; cDNA; complementary deoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; 3ß-HSD; 3ß-hydroxysteroid dehydrogenase-isomerase; ABPM; ambulatory blood pressure monitoring; Ang II; angiotensin II; ARB; angiotensin receptor blocker; AT1; angiotensin receptor type 1; AT2; angiotensin receptor type 2; ACE; angiotensin-converting enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CREB; cAMP response element binding protein; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; SCN; suprachiasmatic nucleus; TTFL; transcriptional-translational feedback loop; CR; constant routine; FD; forced desynchrony; CA/M; circadian alignment/m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; DRG; Dorsal Root Ganglia; AP; Action potential; MT1; melatonin membrane receptor type 1; MT2; melatonin membrane receptor type 2; SCG; Superior cervical ganglia; SCN; Suprachiasmatic nucleus; CNS; Central nervous system; Melatonin; DRG; Dorsal root gangli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Circadian clock; Human; Serum metabolome; Skeletal muscle metabolome; High fat diet; High carbohydrate diet; 18S rRNA; 18S ribosomal RNA; ANOVA; analysis of variance; BHBA; β-hydroxybutyric acid; BMI; body mass index; Bmal1; brain and muscle ARNT-Like 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; PRC; phase response curve; SCN; suprachiasmatic nucleus; RHT; retinohypothalamic tract; NPY; neuropeptide Y; IGL; retinorecipient intergeniculate leaflet; GR; glucocorticoid receptor; CREB; cAMP response element-binding protein;; ROS; reactive oxygen spec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; ASPS; advanced sleep phase syndrome; AUD; alcohol use disorder; BDZ; benzodiazepine; CK1; casein kinase 1; CD; circadian desynchrony; CRSDs; circadian rhythm sleep disorders; DSPS; delayed sleep phase disorder; DA; dopamine; DARPP32; dopamine- and cAMP-re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; AR; adrenergic receptor; BMAL1; brain and muscle arnt-like 1; BMP; bone morphogenetic protein; CCG; clock-controlled genes; CLOCK; circadian locomotor output cycles kaput; CRY; cryptochromes; E4BP4; E4 promoter-binding protein 4; FGF; fibroblast growth fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CEO; condition entrainable oscillator; CPA; conditioned place avoidance; CPP; conditioned place preference; FAA; food anticipatory activity; FEO; food entrainable oscillator; SCN; suprachiasmatic nucleus; TPL; time-place learning; ZT; Zeitgeber time; Amph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; ANOVA; analysis of variance; asf; area sampling fraction; CE; coefficient of error; DAB; diaminobenzidine; dLGN; dorsal lateral geniculate nucleus; GFAP; glial fibrillary acidic protein; GNR; glia/neuron ratio; IGL; intergeniculate leaflet; LGN; lateral g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; AD; Alzheimer's Disease; Aβ; Amyloid Beta; NTG; Nontransgenic; Tg4510; transgenic 4510; SCN; suprachiasmatic nucleus; APP/PS1; amyloid precursor protein/presenilin-1; PER2; Period 2; BMAL1; Brain and muscle ARNT-like protein; FTD; frontotemporal dementia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Aβ; amyloid β; AD; Alzheimer's disease; APP; amyloid precursor protein; BF; basal forebrain; bvFTD; behavioral variant FTD; CBD; corticobasal degeneration; CSF; cerebrospinal fluid; DLB; dementia with Lewy bodies; DR; dorsal raphe; EDS; excessive daytim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; ANOVA; analysis of variance; DD; constant darkness; EEG; electroencephalography; HD; Huntington's disease; HPA axis; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; LD; light-dark; L-DOPA; levodopa; REM sleep; rapid eye movement sleep; SCN; suprachiasmatic nucleus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; TP; tea polyphenols; DD; constant darkness; SCN; suprachiasmatic nucleus; LD; light-dark; CLOCK; circadian locomotor output cycles kaput; BMAL1; brain and muscle arnt-like protein-1; CRY; cryptochromes; REV-ERB; -; RORs; RAR-related orphan receptors; PE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; ARC; arcuate nucleus; AVP; arginin-vasopressin; BLA; basolateral amygdala; BPA; Bisphenol A; BSTmv; ventromedial part of the bed nucleus of the stria terminalis; E2; 17-β-estradiol; EDC; endocrine disruptors compound; GEN; genistein; La; lateral amygdala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; BACHD; bacterial artificial chromosome mouse model of HD; HD; Huntington's disease; HTT; Huntingtin protein; Htt; huntingtin gene; ipRGCs; intrinsically photoreceptive retinal ganglion cells; KI; knock in; SCN; suprachiasmatic nucleus; UCLA; University of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Metabolomics; LC-MS/MS; Phenotypic flexibility; Challenge; Nutrition; Physical exercise; Circadian rhythms; CVD; cardiovascular disease; MD; Mediterranean diet; EVOO; extra virgin olive oil; BCAA; branched amino acids; MetS; metabolic syndrome; TCA; tri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CP; caudate-putamen; CT; circadian time; DA; dopamine; DD; constant darkness; LD; lightdark cycle; MAPK; mitogen-activated protein kinase; NAcc; nucleus accumbens; Per; Period; PK2; Prokineticin 2; Ctx; cortex; OD; optical density; ORX; orexin; SCN; sup
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutathione; LPO; lipid peroxidation; SCN; suprachiasmatic nucleus; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; ROS; reactive oxygen species; Antioxidant enzyme; Circadian rhythm; Hippocampus; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CT; circadian time; DD; constant darkness; DMSO; dimethyl sulfoxide; LD; light/dark cycle; GRP; gastrin-releasing peptide; SCN; suprachiasmatic nucleus; VIP; vasoactive intestinal polypeptide; network; core; shell; bombesin; rodent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; ABIs; animal-borne instruments; AGS; arctic ground squirrel; ECG; electrocardiogram; Tb; body temperature; SCN; suprachiasmatic nucleus; T3; triiodothyronine; T4; thyroxine; Accelerometry; Biologger; Body temperature logger; Circadian rhythms; Ground squi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Sleepiness; Powered two-wheelers riders; Accident; Sleep debt; Prevention; BRT; brake reaction time; C; circadian process; COP; center of pressure; S; homeostatic process; MSLT; multiple sleep latency test; PTW; powered two-wheeler; SCN; suprachiasmatic n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Bone morphogenetic protein (BMP); Melatonin; Pituitary cells; Proopiomelanocortin (POMC); Prolactin (PRL); ACTH; adrenocorticotropin; BMP; bone morphogenetic protein; CRH; corticotropin-releasing hormone; Cry; cryptochrome; FSK; forskolin; LH; luteinizing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CTE; circadian thermo-energetics hypothesis; COG; center of gravity; ExT; external time; FAA; food anticipatory activity; FEO; food entrainable oscillator; LD; light-dark; SCN; suprachiasmatic nucleus; TCF; timed chocolate feeding; WFC; working for choc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Circadian clock; Robustness; Stability; Phase shift; CHX; cycloheximide; SCN; suprachiasmatic nucleus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; BLT; bright light therapy; GO; gene ontology analysis; MEC; Medical Ethical Committee; SCN; suprachiasmatic nucleus; Bright-light therapy; Gene ontology analysis; Metagene analysis; Peripheral gene expression; Winter depression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; D; diopter; GEE; generalized estimating equation; ipRGC; intrinsically photosensitive retinal ganglion cell; ODI; oxygen desaturation index; PLM; periodic limb movement; REM; rapid eye movement; RGCs; retinal ganglion cells; RNFL; retinal nerve fiber laye
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; CAR; cortisol awakening response; EFA; exploratory factor analysis; ER; estrogen receptor; HER2/neu; human epidermal growth factor 2; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal; IES; Impact of Events Scale; IFN; interferon; IL; interleukin; MCP; monocyte che
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هسته‌های سوپراکیاسماتیک; Rhythm; Circadian clock; Suprachiasmatic nucleus; Cell network; Structural plasticity; Glial plasticity; Synapse remodeling; Paraspeckles