آشنایی با موضوع

انسان شناسی یا آنتروپولوژی مطالعه تمام ابعاد زندگی انسان در همه جوامع و فرهنگ ها و همه زمان ها است. این علم به شاخه های بسیار متنوعی تقسیم می شود؛ انسان شناسی جسمانی یا زیستی، انسان شناسی باستان شناختی، انسان شناسی زبان شناختی و انسان شناسی فرهنگی. ریشه‌های آن در علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. ماهیت انسان‌شناسی از دیرباز، مقایسه بین فرهنگی بوده‌است و نسبی‌گرایی فرهنگی، اصلی اساسی در روش تحقیق انسان‌شناسی شده‌است. انواع انسان شناسی: این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی، عرفانی، فلسفی و دینی تقسیم نمود. اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد. اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و انسان شناسی در مکاتب نتیجه بررسیهای آنان می باشد. برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و انسان شناسی تجربی را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است. گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را انسان شناسی عرفانی نامید دست یافته اند. جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را انسان شناسی فلسفی نامیده اند. سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و انسان شناسی دینی را پایه گذاری کرده اند. انسان‌شناسی یا مردم‌شناسی: تحقیقات و نظرات متخصصان این رشته‌ها نشان داده‌است که هرجا مطالعه درباره انسان به صورتی عمومی و کلی و همه‌جانبه است اصطلاح آنتروپولوژی، و هر جا به صورتی منطقه‌ای، محدود و مربوط به یک زمینه است، اصطلاح اتنولوژی به کار می‌رود. در سال ۱۳۴۹ «شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی» با در نظر گرفتن همه جوانب و مراتب، اصطلاح انسان‌شناسی را در مقابل کلمه آنتروپولوژی، به مفهوم وسیع کلمه (مطالعه عمومی انسان، شامل جسمانی، باستانی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی) و اصطلاح مردم‌شناسی را در مقابل کلمه اتنولوژی، به معنی مطالعه هر یک از نهادهای انسانی (اقتصادی، اجتماعی، دینی، سنتی و فرهنگی) در محدوده معین برگزید.
در این صفحه تعداد 278 مقاله تخصصی درباره انسان شناسی، آنتروپولوژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انسان شناسی، آنتروپولوژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان شناسی، آنتروپولوژی; Forensic anthropology population data; Anthropology; Frankfurt Plane; Assisted procedure; Cranial anatomic orientation; Cranial 3D scanning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان شناسی، آنتروپولوژی; Mastoid emissary vein; Emissary veins; Craniocervical venous drainage; Vertebral venous plexus; Anthropology; Craniosynostosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان شناسی، آنتروپولوژی; Anthropologie; Anatomie médicale; Éducation médicale; Corps; Mort; Cadavre; Anthropology; Medical anatomy; Medical education; Body; Death; Cadaver;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان شناسی، آنتروپولوژی; Anthropology; Environmental health; Epidemiology; Ethical analysis; Policy; Politics; Social conditions; Social justice; Social policy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انسان شناسی، آنتروپولوژی; Anthropology; Education for sustainable development (ESD); Environmental education; Indigenous knowledge;