آشنایی با موضوع

پایش، طراحی یکسری فعالیتهای تکراری، منظم و پیشگیرانه به منظور انجام اقدامات اصلاحی بوده، که نباید با روشهای تشخیصی اشتباه گرفته شود. واژه پایش بیولوژیک Biological monitoring برای اولین بار در سمیناری با عنوان اندازه گیری و ارزیابی ترکیبات شیمیایی و متابولیتها در بافتها، ترشحات، مدفوع و هوای بازدم، برای ارزیابی مواجهه و ریسک سالمتی در مقایسه با یک مرجع مناسب که در سال 1980 به صورت مشترک توسط انجمن اقتصاد اروپا، موسسه ملی بهداشت و ایمنی شغلی و اداره ایمنی و بهداشت شغلی امریکا در لوکزامبورگ برگزار شد، مطرح گردید. مطابق با تعریف، پایش بیولوژیک سنجش غلظت یک ترکیب شیمیائی یا متابولیت های آن در ماتریکس های بیولوژیک بوده و امکان ارزیابی مواجهه کارگران با مواد شیمیایی موجود در محیط کار را از طریق اندازه گیری نشانگرهای مناسب در نمونه های بیولوژیک شامل ادرار، خون و هوای بازدم در زمانهای مشخص، فراهم می نماید. اهداف گوناگون برای انجام پایش زیستی وجود دارد. اگر تراکم هوابرد آلاینده ها از حد مجاز فراتر رفته باشد بسیاری از استانداردهای OSHA پایش خون و ادرار را الزام کرده اند. پایش زیستی در ارزشیابی نقش مواجهه از راه پوست و دهان می تواند یاری رسان باشد و در نبود تراکم های مخاطره آمیز آلاینده در هوای تنفسی می تواند نشان دهد که آیا مواجهه ی پوستی یا دهانی رخ داده است یا خیر. پایش زیستی همچنین در بررسی کارایی تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده قرار می گیرد. پایش بیولوژیک هنگامی که به شکل صحیح استفاده شود می تواند مواجهه ی کارکنان با مواد شیمیایی صنعتی از تمام راه ها از جمله جذب پوستی و ورود از راه دهان را ارزیابی نماید. مقادیر اندازه گیری شده را می توان با شاخص های زیستی مواجهه که توسط ACGIH به عنوان معیاری برای ارزیابی مواجهه و ریسک سلامت کارکنان تدوین و ارایه شده اند مقایسه نمود.
در این صفحه تعداد 175 مقاله تخصصی درباره پایش بیولوژیک، پایش زیستی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پایش بیولوژیک، پایش زیستی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Persistent organic pollutant; Brominated flame retardant; Polybrominated diphenyl ether; Perfluoroalkyl substance; Perfluorinated compound; Human serum; Biological monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Surveillance biologique; Bio-marqueur; Valeurs de référence; Agents chimiques; Exposition professionnelle; Biological monitoring; Biomonitoring; Biomarker; Reference values; Chemicals; Occupational exposure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Mountain streams; Biological monitoring; Periphyton dynamics; Wood breakdown; River metabolism; Cordillera Cantabrica;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; AA, globin-acrylamide adduct; AAMA, acrylamide-mercapturic acid urinary metabolite; GAMA, glycidamide-mercapturic acid urinary metaboliteAcrylamide; Biological monitoring; Occupational exposure; Urine; Mercapturic acid; Haemoglobin adduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Biological monitoring; Metallic and metalloid elements; Biological matrices; Reference limits; Biomarkers of exposure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Stainless steel; In vitro; Residence time; Alloy dissolution; Bioavailable; Biological monitoring; Dust exposure; Occupational hazard; Bio-elution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; 1,3-Butadiene; Occupational exposure; Environmental monitoring; Diffusive sampling; Biological monitoring
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Biological monitoring; Biosensor; Electrochemical detection; Environmental monitoring; Health monitoring; Immunoassay detection; Nanomaterial; Nerve agent; Organophosphorus pesticide; Pesticide analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Biological monitoring; Coal tar pitch volatiles; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Benzo(a)pyrene; 1-Hydroxypyrene in urine; Biological occupational exposure limit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; BDE; benzene diol-epoxide; BDHD; benzene dihydrodiol; BO; benzene oxide; BQ; benzoquinone; BT; benzenetriol; BZ; benzene; CAT; catechol; CSG; cysteynylglicinase; CYP; cytochrome P-450; DHDH; dihydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Sandy beaches; Coastal dunes; Biological monitoring; Ecological indicators; Wildlife conservation; Environmental values;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایش بیولوژیک، پایش زیستی; Surveillance biologique; Exposition professionnelle; Agents chimiques; Recommandation de bonne pratique; Biological monitoring; Occupational exposure; Chemicals; Guidelines;