آشنایی با موضوع

زبان الکترونیکی ابزاری الکترونیکی است که مزه ها و طعم های مختلف زبان را اندازه گیری و مقایسه می کند. ترکیبات شیمیایی مسئول طعم توسط گیرنده های مزه انسان تشخیص داده شده است، هفت سنسور از ابزار الکترونیکی همان ترکیبات آلی و معدنی را تشخیص می دهد. مانند گیرنده های انسانی، هر سنسور طیفی از واکنش های متفاوت را دارد. در مکانیسم بیولوژیکی، سیگنال های طعم توسط اعصاب مغز به سیگنال های الکتریکی انتقال می یابند. فرایند سنسور زبان الکترونیکی مشابه است: آنها سیگنال های الکتریکی را به عنوان تغییرات پتانسیومتری ایجاد می کنند.

در این صفحه تعداد 244 مقاله تخصصی درباره زبان الکترونیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زبان الکترونیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زبان الکترونیکی; Biosensor array; Electronic tongue; Amperometric sensor; Screen-printed electrode; Multivariate data analysis; Chemometrics; Wastewater; Toxicity; Phenolic compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زبان الکترونیکی; Metformin hydrochloride (PubChem CID: 14219); glyceryl trimyristate (PubChem CID: 11148); glyceryl distearate (PubChem CID: 114690); Metformin hydrochloride; Taste masking; Lipid pellets; Cold extrusion; Electronic tongue; Drug release; Spheronization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زبان الکترونیکی; Electronic tongue; Bioelectronic tongue; Potentiometry; Voltammetry; Enzymatic biosensor; Gustatory receptor-based biosensor; Taste assessment.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زبان الکترونیکی; AA; acrylic acid; CA199; carbohydrate antigen 199; CE; counter electrode; CEA; carcinoembryonic antigen; Cyt c; cytochrome c; DMA; dimethylaminoethyl methacrylate; DPV; differential pulse voltammetry; EGDMA; ethylene glycol dimethacrylate; E-nose; electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زبان الکترونیکی; HPLC; high performance liquid chromatography; E-tongue; electronic tongue; PLSDA; partial least square discriminant analysis; LDA; linear discriminant analysis; OPA; O-phthaldialdehyde; ANOVA; analysis of variance analysis; S.D.; standard deviations; Chin