آشنایی با موضوع

هیستونها (به انگلیسی: Histone) پروتئین‌های موجود در هسته سلول‌های یوکاریوت هستند. رشته‌های DNA به دور پروتئین‌های هیستون پیچ می‌خورد و نوکلئوزوم را تشکیل می‌دهد. هیستون‌ها همچنین در تشکیل کروموزوم نقش دارند. هیستون‌ها از جمله پروتئین‌های ساختاری به شمار می‌روند. هیستون ها وظیفه ی فشرده سازی و سازماندهی DNA کروموزومی را برعهده دارند. 5نوع اصلی پروتیین های هیستونی عبارتند از: H1،H2A،H2B،H3،H4 این پروتیین ها دارای بار مثبت اندکه با گروههای فسفات DNAکه دارای بار منفی هستند واکنش می دهند. دم های هیستونی می توانند دچار تغییرات پس از ترجمه شوند مانند استیلاسیون،متیلاسیون،فسفریلاسیون و اوبیکوییتینه. MRNAهیستون ها تنهاmRNA یوکاریوتی است که دم پلیAندارد. و به جای آن یک توالی به شدت محافظت شده ی 26نوکلیوتیدی دارد که شامل یکstem-loop16 نوکلیوتیدی می باشد. و پروتیین های SLBP به انتهای 3آن متصل می شوند. از آنجایی که طول DNAصدها هزار بار بیشتر از قطر یک ساول است،فشردگی DNAحایز اهمیت است. همچنین باید توجه داشت که یک مولکول طویل DNAدر هنگام تقسیم سلولی نباید گره بخورد. هیستون ها وظیفه ی فشرده سازی و سازماندهی DNAکروموزومی را برعهده دارند. هیستون ها فراوان ترین پروتیین های کروماتینی هستند. که خانواده ای متشکل از چندین پروتیین کوچک اند. 5نوع اصلی پروتیین های هیستونی عبارتند از: H1،H2A،H2B،H3،H4 این پروتیین ها دارای بار مثبت اندکه با گروههای فسفات DNAکه دارای بار منفی هستند واکنش می دهند. هیستون ها به عنوان واحدهای تشکیل دهنده ی ساختار نوکلیوزوم نقش بسیار مهمی در شکل گیری ساختمان کروماتین و در نتیجه در تنظیم بیان ژن دارند. هسته ی هیستون ها در به صورت اکتامر می باشد که شامل دو کپی از هر هیستون H2A. H2B،H3،H4می باشد. کریستالوگرافی اشعه ی Xمشخص کرد که هسته ی اکتامر هیستون به شکل دیسک می باشد و زیرواحدهای هیستونی در هم گره خورده اند. رشته های 30 نانومتری دارای هیستونH1می باشند. H1در محل ورود و خروج DNAدرون نوکلیوزوم متصل شده است اما ساختار آن را حتی با تفکیک یابی کروموزومی نیز نمی توان در رشته های 30نانومتری تشخیص داد. توالی های اسیدآمینه ای 4هیستونH2A،H2B،H3،H4در بین گونه های مختلف بسیار حفظ شده است. اکثر جهش ها در هیستون های اصلی کشنده است و اگر هم کشنده نباشد باعث تغییر بیان طبیعی ژن ها می شود. توالی اسیدآمینه ای هیستونH1نسبت به سایر هیستون ها در بین جانداران مختلف تفاوت بیشتری از خود نشان می دهد. انواع هیستون ۵ نوع هیستون وجود دارد که عبارت است از: H1،H2A،H2B،H3،H4. هیستون‌های H2A،H2B،H3،H4 در گونه‌های مختلف تشابه بسیار از نظر ساختمانی دارند اما هستون H1 از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیگر متفاوت است. مثلاً در گلبول قرمز پرندگان این هیستون وجودندارد و به جای آن یک هیستون جدید به نام H5 موجود است. تشابه ساختمانی هیستون‌ها در سلول‌های یوکاریوت نشان می‌دهد که همانندسازی آنها در ساختمان‌های سه بعدی مشابهی انجام می‌شود که منطبق با عملکرد هیستون‌ها از آغاز تکامل بوده‌است.
در این صفحه تعداد 504 مقاله تخصصی درباره هیستون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیستون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Solea senegalensis; Epigenetics; Thermal plasticity; Dnmt; Histone; Growth; CDH; cumulative degree-hours; dnmt; DNA methyltransferases; dph; days post-hatch; EST; expressed sequence tag; H3; histone 3; HPT; Hypothalamic-pituitary-thyroid; IGFs; insulin gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Asthma; bioinformatics; diisocyanate; electrophoretic mobility shift assay; functional genomics; gene regulation; genetic; histone; isocyanate; luciferase assay; next-generation sequencing; occupational asthma; oligonucleotide; single nucleotide polymorph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Arsenic; Cell Malignant Transformation; Histone Acetylation and Methylation; LC-MS/MS Based Histone Modification Analysis; ac; Acetyl/Acetylated; AGC; Automatic Gain Control; BCa; Bladder Cancer; CID; Collision-Induced Dissociation; DTT; Dithiothreitol; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; AR; androgen receptor; ARE; androgen response element; ChIP; chromatin immunoprecipitation; DHT; dihydrotestosterone; ER; estrogen receptor; ERE; estrogen response element; E2; 17β-estradiol; H3ac; histone H3 lysine 9 and 14 acetylation; H3K4me2; histone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; AP-1; activator protein 1; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; BCL; B-cell lymphoma; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CXCL; chemokine CXC motif ligand; EGR-1; early growth protein 1; FOXO1; forkhead box protein O1; HDAC2; histone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Polymer ligand; Lipid nanoparticle; Toxin; Antidote; Histone; AAc; acrylic acid; Bis; N,N-methylene-bis-acrylamide; BPA; 3-benzylsulfanylthiocarbonylsulfanyl propionic acid; CHE; cholesterylhexadecyl ether; DAMPs; damage-associated molecular pattern molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Transition metal complexes; Epigenetic; Epidrugs; Histone; Chromatin-modifying enzymesDNMTs, DNA methyltransferase enzymes; R, arginine; K, lysine; S, serine; T, threonine; HATs, histone acetyl transferases; HDACs, histone deacetylases; lncRNA, long nonco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; DDA; data-dependent acquisition; DIA; data-independent acquisition; ECD; electron capture dissociation; ETD; electron transfer dissociation; LC; liquid chromatography; PTM; post-translational modifications; Middle-down proteomics; ETD; Electron transfer d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Histone; Variant; Expression; Stress; Rice; CENP-A; Centromere protein A; CREP; Collection of Rice Expression Profiles; GEO; Gene Expression Omnibus; MS; Murashige and Skoog; RT-PCR; Reverse transcription polymerase chain reaction; SMART; Simple Modular A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیستون; Progesterone Receptor isoforms; Epigenetic regulation; Sexual brain; 3C; chromosome conformation capture; 5hmC; 5 hydroxymethylcytosine; Ago; Argonaute; AP1; Activator Protein 1; AZA; aza-2′-deoxycytidine; ChIP; chromatin immunoprecipitation; DHSS; Dnas