آشنایی با موضوع

غشاء دولایه لیپیدی یک غشا نازک قطبی است که از دو لایه مولکول لیپید ساخته شده است. این غشاها صفحات مسطحی هستند که اطراف همه سلول‌ها مانع پیوسته‌ای ایجاد می‌کنند. پوستۀ یاخته تقریباً همۀ اندام‌های زنده و بیشتر ویروس‌ها از غشاء دولایه لیپیدی ساخته شده است. دولایه لیپیدی به صورت یک محافظ برای سلول عمل می کند. پروتئین ها در صورت نیاز، یون ها و مواد قندی را به داخل و بیرون انتقال می دهند و دولایه لیپیدی از ورود و خروج بیش از اندازه ی این سری از مواد جلوگیری می کند. البته برخی از مواد و ذرات نمی توانند توسط پروتئین ها عبور داده شوند، ولی دولایه لیپیدی در فرآیندهایی خاص این کار را انجام می دهد. وابستگی خواص مواد غشاهای دولایه‌ای لیپیدی به ساختار مولکول‌های سازنده‌ی آنها از نظر بیولوژیکی بسیار مهم است. غشاء پلاسمایی که همه‌ی سلول‌های زنده را احاطه کرده به اندازه‌ی کافی باید قوی باشد زیرا که این غشاء باید از نفوذ یون‌ها و مولکول‌های ناخواسته جلوگیری کند.
در این صفحه تعداد 483 مقاله تخصصی درباره دولایه لیپیدی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دولایه لیپیدی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Nanoparticle; Lipid bilayer; Phosphatidyl choline; Sublimation method; Tc generator; ICP-MS; inductively-coupled plasma mass spectrometry; DLS; dynamic light scattering; SEM-EDS; scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy; TEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; SMA; styrene-maleic acid copolymer; SMALP; SMA lipid particle; MSP; membrane scaffolding protein; GPCR; G protein-coupled receptor; ABC; ATP binding cassette; hENT1; human equilibrative nucleoside transporter 1; CzcD; zinc diffusion facilitator; NMR; nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Cell-penetrating peptides; Single giant unilamellar vesicle method; Membrane biophysics; Kinetics; Lipid bilayer; Pore formation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Matrix 2 influenza A; MDCK expression; Influenza infection; Native solubilization; Purification; Proton selective ion channel; Oligomeric state; Current/voltage; Lipid bilayer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; DMPA; dimyristoylphosphatidic acid; DMPC; dimyrostoylphosphatidylcholine; DMPG; dimyristoylphosphatidylglycerol; DMPS; dimyrostoylphosphatidylserine; DOCP; dioleoylphosphatidylcholine with reversed polar headgroup; DOPC; dioleoylphosphatidylcholine; DOPG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Styryl dyes; ANEPPS; Photosensitizers; Singlet oxygen; Lipid bilayer; Aluminum sulfonated phthalocyanine; Dipole potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Styrene maleic acid lipid particles (SMALPs); Membrane scaffold proteins (MSP); Amphipols; Detergent-free; Nanodiscs; Lipid bilayer; Membrane proteins (MP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; ECM; extracellular matrix; PIP2; phoshpatidylinositol-4,5-bisphosphate; PI4P; phoshpatidylinositol-4-phosphate; FERM; band 4.1/ezrin/radixin/moesin; THD; talin head domain; TM; transmembrane; OMC; outer membrane clasp; IMC; inner membrane clasp; MD; Molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; Alprenolol (PubChem CID: 2119); Atenolol (PubChem CID: 2249); Cyclosporin A (PubChem CID: 5,284,373); Doxorubicin (PubChem CID: 31,703); Gentamicin (PubChem CID: 3467); Metoprolol (PubChem CID: 4171); Pindolol (PubChem CID: 4828); Rifampicin (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دولایه لیپیدی; AC; alternating magnetic fields; CE; Coulomb explosion; EF; electric field; ELF; extremely low frequency; H.a; Helix aspersa mollusc; LP; lipid bilayer; MF; magnetic fields; NANA; N-acetylneuraminic acid or sialic acid; NN; nearest neighbour neurons; nn;