آشنایی با موضوع

دمای سطح زمین Temperature Surface Land به اختصار LST از متغیرهای کلیدی در مطالعات هیدرولوژیکی، اکولوژیکی و اقلیمی بوده و بسیاری از فرآیندهای سطح زمینی مانند فتوسنتز، تنفس، تبخیر توسط دمای هوا تنظیم می شوند. در این راستا آگاهی از تغییرات مکانی دمای هوا در مقیاس های وسیع جهت انجام مطالعات و بررسی های اقلیمی، هواشناسی، هیدرولوژیکی لازم به نظر می رسد. آگاهی از میزان LST کمک شایان توجهی به طیف وسیعی از مسائل مرتبط با علوم زمین نظیر اقلیم شهری، تغییرات جهانی محیطی و بررسی تعاملات انسان و محیط خواهد نمود. انواع کاربری اراضی، میزان LST را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان شاخصی برای بررسی روند آن قلمداد شود. دمای سطح زمین توسط تعادل انرژی سطح زمین و اتمسفر و همچنین خواص حرارتی سطحی و زیرسطحی کنترل می شود و پارامتر های مهمی در بسیاری از مدل های زیست محیطی به شمار می رود. پژوهش در LST نشان می دهد که آن، تابعی از پاسخ انرژی سطح در پدیده های متنوع آب، خاک، پوشش گیاهی و غیره است. یکی از مهم ترین کاربرد های بالقوه LST تولید شده با استفاده از داده های ماهواره ای، اعتبارسنجی و بهبود مدل های پیش بینی هواشناسی جهانی پس از اجماع پارمتر دهی مناسب است.
در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره دمای سطح زمین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دمای سطح زمین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; AMSR-E; advanced microwave scanning radiometer - Earth observation system; CD; climate division; CI; condition index; CCI; combined condition index; CONUS; Continental United States; DSI; drought severity index; LST; land surface temperature; MODIS; mod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; Anthropogenic heat; Surface air temperature; Groundwater temperature; Land surface temperature; Germany; Urban Heat Island;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; Urban heat island; Seasonal trends analysis; Urban forestry; Image segmentation; Land surface temperature; Urban tree canopy mapping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; Urbanization; Thermal environment; Representativeness; Land surface temperature; Normalized difference vegetation index (NDVI)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; UHI clusters; Object-oriented segmentation; Nonlinear relationship; Urban biophysical composition; Land surface temperature
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دمای سطح زمین; Thermal infrared; Land surface temperature; Accuracy; Thermal remote sensing; Atmospheric turbulence; Temperature fluctuations; Spatial resolution