آشنایی با موضوع

نورآمینیداز (انگلیسی: Neuraminidase) دسته ای از آنزیم های گلیکوزید هیدرولاز هستند. نورآمینیداز باعث تخریب و شکسته شدن پیوندهای گلیکوزیدی نورامینیک اسید می شوند. نورآمینیدازها خانواده مهمی از آنزیمها هستند و در جانداران مختلفی یافت می شوند، یکی از شناخته شده ترین این خانواده نورآمینیداز ویروسها است که در بیماری‌زایی آنها نقش مهمی دارد.
در این صفحه تعداد 452 مقاله تخصصی درباره نورآمینیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نورآمینیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; SA; sialic acid; NA; neuraminidase; TLPs; triple-layered particles; SC; serocolostrum; BM; buttermilk; BS; butter serum; MFGM; milk fat globule membrane; WPC; whey protein concentrate; IgG; immunoglobulin G; LF; lactoferrin; MUCs; mucins; LDH; lactadherin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; IAV; influenza A virus; CPE; cytopathic effect; TCID50; 50% tissue culture infective dose; RCA; rapid culture assay; IVT; infectious virus titer; NP; nucleoprotein; MAb; monoclonal antibody; TCA; trichloroacetic acid; MDCK; Madin-Darby canine kidney; HA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Equine influenza; Epidemic; Re-assortment; Phylogenetic; Equine; Pakistan; EIV; equine influenza virus; FC-1; Florida clade 1; FC-2; Florida clade 2; HA; hemagglutinin; NA; neuraminidase; OIE; Office International des Epizooties (World Organization for An
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; HA; hemagglutinin; NA; neuraminidase; RBS; receptor-binding site; CDR; complementarity-determining region; bnAbs; broadly neutralizing antibodies; Fab; fragment antigen binding; influenza A virus; hemagglutinin; protein structure; evolution; antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; CMC; manufacturing and controls; HA; haemagglutinin antigen; HPV; human papillomavirus; MenACWY; meningococcal (serogroups A,C,W,Y) oligosaccharide conjugate vaccine; NA; neuraminidase; Vaccine; Quality control; Manufacturing; Cold chain; Supply;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Gold nanoparticle; Zanamivir; Neuraminidase; Electroanalysis; Enzymatic inhibitionNA, neuraminidase; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; Au–BDD, gold-modified boron-doped diamond; BDD, boron-doped diamond; AuNPs, gold nanoparticles; LOD, limit of de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; HA; hemagglutinin; NA; neuraminidase; HI; hemagglutination inhibition; HAU; hemagglutination unit; MN; microneutralization; LD50; 50% lethal dose; PFU; plaque forming unit; Influenza virus; Infection; Antigenic drift; Vaccine efficacy; Pandemic H1N1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; CER; ceramide; C9-4HMT-DANA; 9-[4-hydroxymethyl-[1,2,3]triazol-1-yl]-2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; DANA; 2,3-didehydro-N-acetyl-neuraminic acid; ECM; extracellular matrix; FN; fibronectin; hNeu; human neuraminidase enzyme; HPTLC; high performanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; LC; liquid-chromatography; MS; mass spectrometry; HA; hemagglutinin; NA; neuraminidase; SRID; single radial immunodiffusion assay; WHO; World Health Organization; RP; reversed-phase chromatography; SEC; size-exclusion chromatography; IEX; ion-exchange c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; ALP; alkaline phosphatase; BC; bone cylinder; BM; bone marrow; BMV; bone matrix vesicle; Hb; hemoglobin; MW; molecular weight; NA; neuraminidase; PAGE; polyacrylamide gel electrophoresis; PB; peripheral blood; PI-PLC; phosphatidyl-inositol-phospholipase C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; HIV; Human Immunodeficiency Virus; rDNA; recombinant DNA technology; MHC; major histocompatibility complex; HLA; human leukocyte antigen; PSSM; Position Specific Scoring Matrices; ANN; Artificial Neuronal Networks; QM; quantitative matrices; KISS; Kernel-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; 293T; human embryonic kidney cells; BSA; bovine serum albumin; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CEF; chicken embryo fibroblasts; Cyt.D; cytochalasin D; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DEF; duck embryo fibroblasts; DM; dissociation medium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; CMI; cellular mediated immunity; CoP; correlate of protection; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; HA; haemagglutinin; HI; haemagglutination inhibition assay; HPAIV; highly pathogenic avian influenza viruses; HPLC; high-performance liquid chromatogr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; NA; neuraminidase; NAI; neuraminidase inhibitor; IC50; drug concentration which reduces enzyme activity by 50% compared to untreated enzyme; Influenza; Neuraminidase inhibitors; Reactivation; Drug resistance; Mutants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; ELLA; enzyme-linked lectin assay; HA; hemagglutinin; HI; HA inhibition; NA; neuraminidase; NI; NA inhibiting/inhibition; PBS; phosphate-buffered saline; PNA; peanut agglutinin; TBA; thiobarbituric acid; Influenza; Neuraminidase; Enzyme-linked lectin assay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Influenza; Virus; Neuraminidase; Inhibitor; Pharmacokinetics; Molecular modeling; BQLKEXSYWRBWQK-AFMQGRBTSA-N; AUC; area under the concentration-versus-time curve; CC50; 50% cytotoxicity concentration; CL; clearance; CPE; cytopathic effect; D; distributio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; CNRL; Community Network of Reference Laboratories for Human Influenza in Europe; ECDC; European Centre for Disease Prevention and Control; EEA; European Economic Area; EISN; European Influenza Surveillance Network; EQA; External Quality Assessment; EU; Eu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Virus-like particle; Influenza vaccine; M1 immunodominant epitopes; Adenoviral dodecahedron; Cell-mediated immunity; aa; amino acid; Ad; adenovirus; Ad3; adenovirus serotype 3; APC; antigen-presenting cells; CTL; cytotoxic T lymphocyte; Dd; dodecahedron;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Ag; antigen; APC; antigen-presenting cells; AIV; avian influenza virus; BM; bone marrow; BALT; bronchus-associated lymphoid tissue; CG; chicken galectin; cLL; chicken lung lectin; CLR; C-type lectin receptors; DC; dendritic cells; DC-SIGN; DC-specific int
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; Ab; antibody; AIV; avian influenza virus; (BM)-DC; (bone marrow-derived) dendritic cell; BPL; beta-propiolactone; CLR; C-type lectin; DC-SIGN; dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin; HA; haemagglutinin; HP; highly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; HA; hemagglutinin; NA; neuraminidase; IAV; influenza A virus; AIV; avian influenza virus; PB1, PB2, and PA; polymerase complex; NP; nucleoprotein; M; matrix; M2; matrix 2; NS; non-structural; NEP; nuclear export protein; MatAb; maternal antibody; SA; sial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نورآمینیداز; AA; amino acid; Ab; antibody; BCR; B cell receptor; B-mAbs; biotinylated monoclonal antibodies; BSA; bovine serum albumin; CL; clonal lineage; CVV; candidate vaccine virus; DHVI; Duke Human Vaccine Institute; DPBS; Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline;