آشنایی با موضوع

پری بیوتیکها طبق تعریف رسمی در سال 1995 به کربوئیدارتهای غیر قابل هضمی اطلاق می شود که به طور انتخابی سبب تحریک رشد و فعالیت تعدادی از باکتری های روده شده و بدین وسیله اثرات سودمندی روی میزبان اعمال می کنند. از پری بیوتیک های می توان به اینولین، صمغ های فیبری، رافتیلین، پیرو دکسترین، زایلان، استاکیوز، مالتودکسترین، لاکتیلول، اینولین، گزیلواولیگوساکارید، لاکتوسوکروز، رافیتلوز، لاکتولوز و فروکتو الیگوساکارید اشاره کرد. به ترکیب پروبیوتیک و پری بیوتیک، سین بیوتیک می گویند. برخی اثرات پری بیوتیک ها بر سلامت: 1. تاثیر بر روی یبوست: فیبر ها با تخمیر ناقص در بدن سبب محصور شدن آب درون دستگاه معده ای و روده ای شده و از طرف دیگر تخمیر غذا های فیبردار در بدن سبب افزایش حجم میکروبی و افزایش مدفوع می شود. در یک مطالعه که بر روی بیماران سالخورده دارای یبوست صورت گرفت، ثابت شد که اینولین قادر به کاهش یبوست و افزایش حجم مدفوع می باشد. 2. تاثیر بر کاهش چربی خون: اینولین به عنوان یک پری بیوتیک قادر است سبب کاهش چربی خون در حیوانات شود. اما برای اثبات این موضوع در انسان اختلاف نظر مشاهده می شود. مطالعات نشان می دهند که اینولین بر روی جایگاه اصلی فعالیت تری آسیل گلیسرید اثر گذاشته و سبب کاهش سنتز اسید چرب می شود. که این جایگاه در انسان غیر فعال است. 3. تاثیر بر روی بیماری های التهابی: پری بیوتیک ها می توانند با تغییر فلور باکتریایی دستگاه گوارش سبب افزایش ایمنی و کاهش بیماری های التهاب روده ای شوند. مصرف 5گرم اینولین در روز سبب حفظ سلامتی معده و روده مخصوصا در بچه ها می شود. 4. تاثیر بر جذب عناصر مفید: مطالعاتی در این زمینه بروی انسان و حیوانات انجام گرفته که نشان دهنده نقش مثبت پری بیوتیک ها در جذب آهن، منیزیم،کلسیم و روی است. بررسی ها روی انسان نشان می دهند که اولیگوساکارید های غیر قابل هضم تاثیر مثبتی روی جذب کلسیم در هنگام افزایش کلسیم و در موقع نیازمندیها بخصوص دوران قاعدگی و بلوغ دارند. افزایش غلظت یون هایی مثل کلسیم و منیزیم در روده سبب کنترل و مهار تغییر و تبدیلات سلولی می شود. 5. تاثیر در کاهش سرطان: در اثر تخمیر اولیگوساکارید های پروبیوتیک توسط باکتری های تخمیر کننده در روده بزرگ بوتیرات حاصل می شود. که سبب کنترل و مهار تغییر و تبدیلات سلولی می شود. همچنین پروبیوتیک ها با افزایش رشد لاکتوباسیلوس ها و بیفیدو باکتریوم ها سبب می شوند که این باکتری ها به برخی از مواد سرطان زا چسبیده و آنها را غیر فعال کنند.
در این صفحه تعداد 374 مقاله تخصصی درباره پری بیوتیک ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پری بیوتیک ها
مقالات ISI پری بیوتیک ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Aβ; amyloid-β-peptide; ACh; acetylcholine; Apo; apolipoprotein; APP; amyloid precursor protein; CYP; cytochrome P-450; DYRK1; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A; GABA; γ-aminobutyric acid; GSK; glycogen synthase- kinase; HSV-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; donor human milk; feeding; formula; long-chain polyunsaturated fatty acids; microbiome; mother's own milk; prebiotics; probiotics; systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; CRP; C-reactive protein; NMDA; N-methyl d-aspartate; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; GOS; galacto-oligosaccharide; SCFAs; short-chain fatty acids; GPRs; G protein-coupled receptors; NPY; neuropeptideY; POMC; pro-opiomelanocortin; Prebiotics; Immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Prebiotics; Probiotics; Immunity; SCFA; Mechanism of action; GIT; Gastro intestinal track; GALT; gut-associated lymphoid tissue; PRR; pattern recognition receptor; TLR; Toll-like receptors; FOS; Fructose oligosaccharides; GOS; galactose oligosaccharides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Allergy; eczema; gastrointestinal; microbiome; microbiota; short-chain fatty acids; butyrate; lactate; prebiotics; infants; LUB; Lactate-utilizing and butyrate-producing bacterium; MCPT; Monte Carlo permutation test; OTU; Operational taxonomic unit; pHF-O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Chicken; Early feeding; In ovo feeding; Lymphoid organs; Immune system; Dietary supplementation; Prebiotics; Probiotics; Phytobiotics; TLR ligands; Antimicrobial peptides; Feed additives; Nanoparticles; Heat stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; CFU; colony forming units; EPS; extracellular polysaccharide; GIT; gastrointestinal tract; GM-CSF; granulocyte macrophage colony-stimulating factor; ETEC; enterotoxigenic E. coli; FOS; fructo-oligosaccharide; GOS; galacto-oligosaccharide; HSP; heat shock
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Metabolic syndrome; Gut microbiota; Prebiotics; db/db mice; Hippocampus; Hypothalamus; Inflammation; Cytokines; Anxiety; Spatial memory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پری بیوتیک ها ; Short-Chain Fatty Acids; Prebiotics; Microbial Obesity; Metabolic Control; BMI; body mass index; CID; clinical investigation day; FFA; free fatty acid; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GOS; galacto-oligosaccharides; HITChip; Human Intestinal Tract Chip; IL