آشنایی با موضوع

اوراسیل Uracil با فرمول مولکولی C4H4N2O2 و جرم مولی 112. 08676 g/mol یک باز نوکلئوتیدی و از مشتقات پیریمیدین است که در ساختار آران‌ای دیده می‌شود. بازهای آلی نیتروژن دار به دو دسته بازهای پورینی و بازهای پیریمیدینی تقسیم می شوند. پیریمیدین ها یک حلقه سیکلیک، با چهار کربن، و دو اتم نیتروژن دارند و شامل تیمین، سیتوزین و یوراسیل هستند. اوراسیل در ساختار آران‌ای به آدنین پیوند می‌شود. در ساختار دی‌ان‌ای بجای اوراسیل تیمین وجود دارد. اوراسیل از نظر شیمیایی همان باز تیمین است که یک گروه متیل (CH3) از اتم کربن در محل 5 حذف شده است. یوراسیلی که هر دو اکسیژن آن به فرم کتو باشد، لاکتام و اگر تنها یک اکسیژن آن به صورت کتو باشد، لاکتیم نام دارد و در صورتی که هر دو اکسیژن آن در ترکیب OH باشد، دابل لاکتیم نام دارد که این اشکال قابل تبدیل به یکدیگرند.
در این صفحه تعداد 304 مقاله تخصصی درباره اوراسیل، یوراسیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اوراسیل، یوراسیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; A; adenine; ACMG; American College of Medical Genetics; Ala; alanine; Asp; aspartic acid; BCL2L12; B-cell lymphoma-2-like protein 12; BRCA1; breast cancer-1 gene; C; cytosine; CCDS; Consensus Coding Sequence; CD; circular dichroism; CDC; coding sequence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; A>>T; SNPs or mutations of A exceed SNPs or mutations of T; ADAR; Adenosine Deaminase that acts on RNA. There are two main isoformsADAR1 and ADAR2 that have similar WA targeting specificity; AID; activation induced cytidine deaminase, an APOBEC family mem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; rdar; red, dry, and rough; LBns; Luria Bertani medium without NaCl; ura-LBns; Luria Bertani medium without NaCl and supplemented with uracil; PBS-CR; solution of Congo red in PBS; CRA; congo red agar; CFA; calcofluor agar; Cryptic clades; rdar morphotype;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; Pentose-1Ps; α-d-pentofuranose-1-phosphates; NPs; nucleoside phosphorylases; Rib-1P; α-d-ribofuranose-1-phosphate; dRib-1P; 2-deoxy-α-d-ribofuranose-1-phosphate; Rib-5P; d-ribose-5-phosphate; Ara-1P; α-d-arabinofuranose-1-phosphate; 2FRib-1P; 2-deoxy-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; Os; Oryza sativa; ClpB-C; caseinolytic protease B-cytosolic; Hsp; heat shock protein; HR-A/B; hydrophobic repeat region A/B; FL; full length; bp; base pair; MAPK; mitogen activated protein kinase; Y-1-H; yeast one hybrid; PEG; poly-ethylene glycol; URA; u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; A. thaliana; Arabidopsis thaliana; BOR; high boron requiring; G. max; Glycine max; G. soja; Glycine soja; LiAc; lithium acetate; M. truncatula; Medicago truncatula; MDA; malondialdehyde; MES; 2- (N-Morpholino) ethanesulfonic acid; MS medium; Murashige and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; ROS; reactive oxygen species; AP; apurinic/apyrimidinic site; THF; 3-hydroxy-2-hydroxymethyltetrahydrofuran or tetrahydrofuran; Ura; uracil; dU; 2′-deoxyuridine; αdA; α-anomeric 2′-deoxyadenosine; Hx; hypoxanthine; 8oxoG; 7,8-dihydro-8-oxoguanine; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; A>>T; mutations of A exceed mutations of T, e.g. as found in normal murine physiological SHM in vivo by 2.9 fold; Aag; alkyladenine DNA glycosylase; ADAR; Adenosine Deaminase that acts on RNA; AID; activation induced cytidine deaminase, a APOBEC family me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; CR; control region; A; adenine; G; guanine; C; cytosine; T; thymine; U; uracil; H; heavy strand; L; light strand; CSB; conserved sequence blocks; QTP; Qinghai-Tibetan Plateau; PCR; polymerase chain reaction; PCG; protein coding genes; TAS; termination ass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; U; uracil; UH2; 5,6-dihydrouracil; 5-FU; 5-fluorouracil; FUH2; 5,6-dihydro-5-fluorouracil; FUPA; α-fluoro-β-ureidopropionic acid; FβAL; α-fluoro-β-alanine; DPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; DHPase; dihydropyrimidinase; TDM; therapeutic drug monit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اوراسیل، یوراسیل; RISC; RNA-induced silencing complex; nt; nucleotides; UTR; Untranslated regions; U; uracil; SVM; Support Vector Machine; qRT-PCR; quantitative RT-PCR; MFE; minimal free energy; MFEI; minimal free energy index; GO; Gene Ontology; KEGG; Kyoto Encyclopedia o