آشنایی با موضوع

زیلان Xylan با فرمول شیمیایی: C5H10O5، گروهی از همی سلولز‌ها است که از دیواره یاخته برخی گیاهان مانند جلبک‌ها استخراج می‌شود. همی سلولز هرگونه بسپار ناهمگنی است که به همراه سلولز در دیواره یاخته گیاهان حضور دارد. زیلان در اصل چندقندی است که از واحدهای پنتوز گزیلوز پدید می‌آید. معمولاً ۱۰ تا ۳۵ درصد همی سلولوز سخت‌چوب‌ها و ۱۰ تا ۱۵ درصد همی سلولوز نرم‌چوب‌ها از زیلان تشکیل شده‌اند. زیلان اصلی در سخت‌چوب‌ها O-acetyl-4-O-methylglucuronoxylan است و در نرم‌چوب‌ها arabino-4-O-methylglucuronoxylans است. یکی از کاربرد های زایلان در تواید زایلیتول است. در تولید صنعتی زایلیتول از زیلان استفاده می‌شود که طی فرایند آبکافت زیلان به گزیلوز تبدیل شده و سپس طی فرایند هیدروژنه کردن به زایلیتول تبدیل می‌شود.
در این صفحه تعداد 351 مقاله تخصصی درباره زیلان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زیلان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیلان; Cellulose; Hemicellulose; Lignin; Anaerobic digestion characteristics; Methane yield; Microbial community analysis; AD; anaerobic digestion; AG; arabinogalactan; α-CE; α-cellulose; BD; biodegradability; CMY; cumulative methane yield; DMY; daily methane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیلان; Bio-based; Bioflocculant; Biopolymer; Colloids; Flocculant; Flocculation; Grafting; Polymerization; Polysaccharide; Wastewater treatment; ADAC; Anionic dialdehyde cellulose derivatives; Alg; Alginate; AM; Acrylamide; APTAC; 3-(acrylamidopropyl) trimethyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیلان; Biorefinery; Pretreatment; Lignocellulosic material; Microwave heating; Bioethanol; Biofuels; LCMs; lignocellulosic materials; MHP; microwave heating processing; MHz; megahertz; GHz; gigahertz; ε'; dielectric constant; ε″; dielectric loss; tan d; loss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زیلان; EFB; empty fruit bunches; AIS; alcohol insoluble solids; DAIS; delignified alcohol insoluble solids; 1Mss; 1 M NaOH soluble solids; 4Mss; 4 M NaOH soluble solids; D1Mss; delignified 1 M NaOH soluble solids; D4Mss; delignified 4 M NaOH soluble solids;