آشنایی با موضوع

گلیکوز آمینو گلیکان ها (Glycosaminoglycans) یا GAGها زنجیره های خطی پلی ساکاریدی هستند که از واحدهای دی ساکاریدی تکراری تشکیل شده اند. یکی از دو قند در این دی ساکاریدها یک قند آمینه (مانند N-استیل گلوکز آمین یا N- استیل گالاکتوز آمین) و دیگری معمولا یک اورونیک اسید (مانند گلوکورونیک یا ایدورونیک اسید) می باشد. به یک یا هر دوی این قندها دست کم یک گروه آنیونی (با بار منفی، مانند کربوکسیلات یا سولفات) متصل می شود. بنابراین هر پلیمر GAG چندین بار منفی دارد. گلیکوز آمینو گلیکان ها بر اساس نوع تکرار قندی به پنج دسته عمده تقسیم می شوند. در این میان، به جز هیالورونان بقیه در ساختار پروتئوگلیکان ها شرکت می کنند. پروتئوگلیکان ها تنوع زیادی دارند و بیان آنها وابسته به نوع سلول و مرحله نمو آنها می باشد. هر پروتئوگلیکان از یک پروتئین مرکزی تشکیل شده است. این پروتئین می تواند ترشحی (محلول) باشد (مانند پروتئین مرکزی در پرلکان) و یا تراغشایی باشد مانند پروتئین های مرکزی در سیندکان ها. ماتریکس خارج سلولی یک ماتریکس ترشح شده توسط سلول‌های یک بافت بوده که حمایت ساختاری و عملکردی از همه‌ سلول‌های آن بافت را فراهم می‌آورد. این یک ترکیب پیچیده از انواع مولکول‌ها و بافت‌های بیولوژیکی متنوع می‌باشد. بیومولکول‌ها از سه نوع گلیکوزآمینوگلیکان‌ها، پروتئوگلیکان و گلیکوپروتئین تشکیل شده است. این سه بر اساس ساختار، عملکرد و مکان با هم متفاوت می‌باشد. با این حال، گلیکوزآمینوگلیکان‌ها می‌تواند در زیر پروتئوگلیکان قرار داده شود، از آن‌جا که تجمع گلیکوزآمینوگلیکان‌های متعدد در اطراف یک هسته‌ پروتئین یک مولکول پروتئوگلیکان را تشکیل می‌دهد. بار منفی زنجیره های GAG با جذب کاتیون ها در پی آن، جذب آب، باعث می شود بستره بیرون سلولی به صورت ژلی آبدار درآید. این ژل، سلول ها را مرطوب نگه می دارد، محیط کافی برای تسهیل انتشار مولکول های کوچک را فراهم می کند و همچنین می تواند فشردگی و تغییر فشار را بدون تغییر شکل قابل توجه تحمل کند.
در این صفحه تعداد 754 مقاله تخصصی درباره گلیکوز آمینو گلیکان ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیکوز آمینو گلیکان ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Anticancer activity; Cytotoxicity; Fluorescent cyanine; Pentamethinium salt; Recognition; Sulfated polysaccharides; A549; cells of lung adenocarcinoma; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; BJ; human fibroblasts (non-malignant cell line); BrdU; 5-bro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; AMOP; adhesion-associated domain present in MUC4 and other proteins; C4BP; C4b-binding protein; CCP; complement control protein; CR1; complement receptor 1; CR3; complement receptor 3; CS; chondroitin sulfate; CSMD; CUB and Sushi multiple domains; DAF; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ADA; anti-drug antibodies; AMPK; 5′ adenosine monophosphate-activated protein kinase; aHUS; atypical hemolytic uremic syndrome; AMD; age-related macular degeneration; APC; antigen presenting cells; AT; anaphylatoxin; BTK; Bruton's tyrosine kinase; C1q
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; CBS; Cleavage buffer soluble; DI; DOC-insoluble; DS; DOC-soluble; DOC; Deoxycholate; HS; Heparan Sulfate; MBP; Maltose binding protein; PMSF; Phenylmethylsulfonyl fluoride; Fibronectin; Heparin; Extracellular matrix; Glycosaminoglycans; Matrix assembly;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ALP; alkaline phosphatase; BMPs; bone morphogenetic proteins; C/EBPß; CCAAT/enhancer binding protein beta; CIA; collagen II induced arthritis; CTD; C-terminal domain; Cx43; connexin43; Cxs; connexins; DMOADs; disease-modifying osteoarthritis drugs; ECM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ECM; Extracellular matrix; GAGs; Glycosaminoglycans; ELN-gene; Elastin gene; RER; Rough endoplasmic reticulum; EBP; Elastin-binding protein; GAS; Galacto-sugars; LCST; Lower critical solution temperature; Tg; Glass transition temperature; ELAC; Electroche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Chondrocyte; Cartilage; Osteoarthritis; Bone morphogenetic proteins; Matrix metalloproteinases; AC; articular cartilage; Ad.; adenoviral; ADSCs; adipose-derived stem cells; BMP; bone morphogenetic protein; BAMBI; BMP and Activin membrane combined inhibito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; CH; chitosan; GAGs; glycosaminoglycans; ECM; extracellular matrix; HA; hyaluronic acid; CS; chondroitin sulfate; TA; tranexamic acid; GM; growth medium; g; glycerol; m; mannitol; Is; absorbance of sample; Ir; absorbance of reference value; NHDFs; normal h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ECM; extracellular matrix; MMPs; matrix metalloproteases; CatK; cathepsin K; AGE; advanced glycation end products; GAGs; glycosaminoglycans; Collagen; Matrix metalloproteinases; Cathepsins; Advanced glycation products; Mineralization; Proteolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ECM; extracellular matrix; ADAM; a disintegrin and metalloproteinase; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin-like motifs; CS; chondroitin sulfate; DS; dermatan sulfate; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; FACIT; fibril-asso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; CV; cell viability; DLS; dynamic light scattering; DOPE; 1,2-dioleyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPPE; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; eGFP; enhanced green fluorescent protein; EtBr; ethidium bromide; FBS; fetal bovine serum; GAGs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; BMSC; bone marrow mesenchymal stem cell; MI; myocardial infarction; DPP; decellularized porcine pericardium; FPP; fresh porcine pericardium; PLA2; phospholipase A2; Asp; aspartic acid; ECM; extracellular matrix; VEGF; vascular epithelial growth factor; HG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Au1; primary auditory cortex; AuD; secondary auditory cortex, dorsal area; AuV; secondary auditory cortex, ventral area; Cg; cingulate cortex; CNS; central nervous system; DIEnt; dorsintermed entorhinal cortex; DLEnt; dorsolateral entorhinal cortex; DLO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; ALI; air-liquid interface; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; ATII; alveolar type II cells; ATS; American Thoracic Society; AFM; atomic force microscopy; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Ang-II; angiotensin-II; CDKs; cyclin-dependent kinases; ChGn; chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase; ChPF; chondroitin polymerizing factor; ChSy; chondroitin synthase; CS; chondroitin sulfate; CVDs; cardiovascular diseases; C4S; chondroitin-4-sulf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; MPS; Mucopolysaccharidoses; GAGs; glycosaminoglycans; MPS VII; Mucopolysaccharidosis type VII; GUSB; beta-glucuronidase; Km; Michaelis-Menten constant; Vmax; maximum velocity; DBS; dried blood spots on filter paper; ANOVA; analysis of variance; Mucopolyss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Peracetic acid; PAA; ethylene oxide; EtO; superficial digital flexor tendons; SDFT; phosphate buffer saline; PBS; room temperature; RT; tri-n-butyl phosphate; TBP; glycosaminoglycans; sGAG; Tryptic Soy Agar plates; TSA; Brain Heart Infusion broth; BHI; Di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Mucopolysaccharidoses; Mucolipidoses; Glycosaminoglycans; Tandem mass spectrometry; Hematopoietic stem cell transplantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; ALP; alkaline phosphatase; AP; alternative pathway; BMP; bone morphogenetic protein; CVF; cobra venom factor; GAGs; glycosaminoglycans; IL; interleukine; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; PGs; proteoglycans; RANKL; receptor activator of nuclear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; TAb; total antibody; NAb; neutralizing antibody; LSD; lysosomal storage diseases; GAGs; glycosaminoglycans; ERTs; enzyme replacement therapies; rhGALNS; recombinant human N-acetylgalactosamine-6-sulfatase; 6MWT; six minute walk test; 3MSC; three minute st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Ovarian cancer; Extracellular matrix; Targeted therapy; Drug-delivery system; Lyophilisomes; Glycosaminoglycans; Chondroitin sulfate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; E; embryonic day; ECM; extracellular matrix; BM; basement membrane; GAGs; glycosaminoglycans; HS; heparan sulfate; FGF; fibroblast growth factor; GF/s; growth factor/s; Branching morphogenesis; Extracellular matrix; Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Glycosaminoglycans; Marine; Therapeutic; Regenerative medicine; Tissue engineering; Nervous system; Cancer; Antiviral; Anticoagulant; Inflammation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; HA/CS; hydroxyapatite/chitosan; ECM; extracellular matrix; VEGF; vascular endothelial growth factor; PEI-C; polyethyleneimine-candesartan; GAG; glycosaminoglycans; BAL; bio-artificial liver; RSF; reinforced silk fibroin; GalCS; galactosylated chitosan; PE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; Lysosomal Storage Disorders; Oxidative stress; Reactive species; Oxidative damage; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; 7-KC; 7-ketocholesterol; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AGE; advanced glycation end product; BD; Batten disease; Ca2 +;  calcium; CAT; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; AEq; age-equivalent; BASC; Behavior Assessment System for Children; ASQ; Ages and Stages Questionnaire; BSID; Bayley Scales of Infant and Toddler Development; CBCL; Child Behavior Checklist; CNS; central nervous system; DAS; Differential Ability Scales; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیکوز آمینو گلیکان ها; AAV; adeno-associated viruses; AE; adverse event; BBB; blood-brain barrier; CLN2; ceroid lipofuscinosis neuronal type 2; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DQ; developmental quotient; ERT; enzyme replacement therapy; g7; 7-aminoacid gl