آشنایی با موضوع

لاکاس یا لاکاز، آنزیم های مس حاوی اکسیداز موجود در بسیاری از گیاهان، قارچ ها و میکروارگانیسم ها هستند. لاکاسها بر روی فنول ها و مولکول های با انجام اکسیداسیون های تک الکترون که ضعیف هستند، بصورت مشابه عمل می کنند. لاکاز یک پلی فنل اکسیداز حاوی چندین اتم مس (multi-copper oxidase) می باشد، که دارای ساختار گلیکوپروتئینی بوده و به نام بنزن دیول: اکسیژن اکسیدو- ردوکتاز (benzenediol: oxygen oxidoreductase) شناخته می شود. لاکاسها در تشکیل لیگنین با ترویج ترکیب اکسیداتیو تکلیکان، خانوادهی فنولهای طبیعی طبیعی نقش مهمی ایفا می کنند. سایر لاکتوزها، مانند آنهایی که توسط قارچ Pleurotus ostreatus تولید می‌شوند، در تخریب لیگنین نقش دارند و می‌توانند آنزیم‌های اصلاح کننده لیگنین را طبقه‌بندی کنند. لاکاس ها نیازمند اکسیژن به عنوان یک بستر دوم برای عمل آنزیمی هستند. لاکاس اولین بار توسط گابریل برتریان در سال 1894 در شیره درخت لاک ژاپنی مورد مطالعه قرار گرفت که برای تشکیل لاک کمک می کند، از این رو نام لاکاس برای آن انتخاب شد. لاکاس می تواند توسط یون های کوچک مانند: آسید، هالید، سیانید و فلوراید مهار شود. این یون ها به نوع 2 و نوع 3 مس متصل می شوند و انتقال الکترون را از طریق مراکز مس تخریب کرده و باعث کاهش فعالیت می شود.
در این صفحه تعداد 1524 مقاله تخصصی درباره لاکاس یا لاکاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده لاکاس یا لاکاز
مقالات ISI لاکاس یا لاکاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; Multi-walled carbon nanotubes (CNTs); Chemical functionalization; Laccase; Immobilization; CNTs-based polysulfone membranes; Wastewater treatment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; Laccase; Polymerized polyphenol; Macrophage; Rac1; Agaricus brasiliensis; CA; Caffeic acid; mL2a-pCA; mutLac2a-polymerized caffeic acid; p-Rac1; phospho-Rac1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; ABTS; 2-azino-di-[3-ethylbenzo-thiazolin-sulphonate]; ALA; α-lactalbumin; ANOVA; analysis of variance; BLF; β-lactoferrin; BLG; β-lactoglobulin; CGA; chlorogenic acid; cLC; commercial laccase; CN; casein; FA; ferulic acid; LC; laccase; LMS; laccase med
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; Composite inoculum; Green waste composting; Quadratic regression orthogonal design; QROD; quadratic regression orthogonal design; GWC; green waste composting; EM; Effective Microorganisms; cfu; colony forming unit; TOC; Total Organic Carbon; TN; Total Nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; 4-ATP; 4-aminothiophenol; 4,4′-DMAB; 4,4′-dimercapto-azobenzene; 4-NTP; 4-nitrothiophenol; AAI; iron acetylacetonate; AF; acid fuchsine; AgTFA; (trifluoroacetylacetonoto) Ag(I); AO; acridine orange; CA; cellulose acetate; CMC; carboxymethyl cellulose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; Iron; Zinc; Bioaccessibility; Phytase; Laccase; Tannase; PA; phytic acid; PC; phenolic compounds; CT; condensed tannins; P + L + T; phytase + laccase + tannase; dm; dry matter; ICP OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; NET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; Halloysite nanotubes; Chitosan; Laccase; Laccase-loaded nanotubular reactors; Nanobiocatalysis; Sustainable environmental cleanup;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاکاس یا لاکاز; TPP; Three-phase partitioning; MTPP; Microwave assisted three-phase partitioning; Microwave assisted three phase partitioning (MTPP); Laccase; Trametes hirsuta MTCC-1171; Purification; Response surface methodology;