آشنایی با موضوع

لوسین با فرمول شیمایی CH3CH(NH2)COOH یکی از سه نوع آمینواسیدهای شاخه دار می‌باشد که به عنوان یک آمینو اسید آلیفاتیک با ساختار زنجیری شناخته می‌شود که بسیار آب گریز است. لوسین با داشتن شش کدون UUA،UUG،CUU،CUC،CUA یکی از اجزای اصلی در Ferritin و Lastacin است. این آمینو اسید در سال 1819 توسط Joseph Louis بطور ناخالص از پنیر جداسازی شد. و در سال 1891 برای اولین بار در آزمایشگاه سنتز این آمینو اسید انجام شد. لوسین باعث افزایش سنتز پروتئین های عضلانی می شود و طبیعتا باعث افزوده شدن به توده عضلانی و قدرت بدنی نیز خواهد شد. سطح لوسین خون هنگام انجام تمرینات قدرتی 30 در صد و هنگام انجام تمرینات هوازی چربیسوز 11_33 درصد تخمین زده شده است. در نتیجه مقدار مورد نیاز این اسید آمینه در ورزشکاران بیشتر از افراد عادی است. تحقیقات نشان داده است که مصرف روزانه 50 میلیگرم اسد آمینه لوسین به ازای هرکیلو گرم از وزن بدن می تواند از کاهش سطح آن در بدن طی تمرینات سنگین قدرتی جلوگیری کند، بنابراین بدنسازان در برنامه مکملی خود باید افزایش مصرف لوسین را مد نظر داشته باشند. لوسین و مقابله با پیش دیابت وسندرم متابولیک: در یک مطالعه ی حیوانی که نتایج آن در ژورنال ploS One به چاپ رسید، موشهایی که برای مدتی تحت رژیم پرچرب قرار داشتند و آنهایی که همچنین دوبار در روز بطور معمول لوسین (آمینوسید موجود در پروتیئن ها) دریافت می کردند،مورد بررسی قرار گرفتند. مصرف لوسین سبب کاهش مقدار قند خون و مقدار چربی در کبد این جانوران شده است. قند خون و چربی کبد همراه با مقاومت به انسولین از مشخصه های پیش دیابت وسندرم متابولیک است.
در این صفحه تعداد 376 مقاله تخصصی درباره لوسین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لوسین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; ASD; Autism spectrum disorder; R. Time; Retention time; DSM-5; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fifth edition; DISCO; Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders; ADI; Autism Diagnostic Interview; ADOS; Autism Diagnos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Leucine; Muscle protein synthesis; Whey protein; Ageing; Amino acids; BCAA; branched chain amino acid; EAA; essential amino acid; MPB; muscle protein breakdown; MPS; muscle protein synthesis; NEAA; non-essential amino acid; TA; tibialis anterior muscle; W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Branched-chain amino acid ratio; Lipid metabolism; mTORC1 pathway; Mitochondrial biogenesis; Growing pigs; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; AMPKα; AMP-activated protein kinase α; ASA; Abdominal subcutaneous adipose tissue; BAT; Brown adipose tissue; BCAA; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; GCGR; glucagon receptor; cAMP; cyclic-adenosine monophosphate; T2DM; type 2 diabetes mellitus; SGLT-2; sodium-glucose cotransporter-2; HGP; hepatic glucose production; GPCRs; G-protein coupled receptors; SAR; structure-activity relationship; Ser; Serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry; ANOVA; Analysis of variance; PCA; Principal component analysis; PC1 & PC2; First & second principal components; ASCA; ANOVA-simultaneous component analysis; Ala; Alanine; Val; Valine; Ser; Serine; Leu; Leuc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; AA; amino acid; CP; crude protein; DM; dry matter; NDF; neutral detergent fiber; N; nitrogen; TAA; total amino acid; EAA; essential amino acid; NEAA; non-essential amino acid; SAA; sulfur amino acid; BCAA; branched chain amino acid; Ala; alanine; Arg; arg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; AAs; amino acids; APP; acute-phase protein; Arg; arginine Asn asparagine; Asp; aspartate; CP; crude protein; Cys; cysteine; ETEC; enterotoxigenic Escherichia coli K88; Gln; glutamine; Glu; glutamate; Gly; glycine; GSH; glutathione; His; histidine Ig immun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; AA; amino acid; ABC; accelerated blood clearance; Aib; 2-aminoisobutyric acid; AIBN; azobisisobutyronitrile; Ala; alanine; AMM; activated monomer mechanism; CAC; critical aggregate concentration; Cbz; benzyloxycarbonyl; CD; circular dichroism; CL; caprola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Transglycosylase; Moenomycin; Inhibitor; Biphenyl; Phosphorylpropanoate; Amine linker; A. baumannii; Acinetobacter baumannii; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; ATCC; american type culture collection; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; MFA; metabolic flux analysis; MDV; mass distribution vector; Sf; flux solution from an unconstrained model; Sd; flux solution from a fully constrained model; Sdmin; flux solution from a model with minimal constraints; ACCOA; acetyl-CoA; PYR; pyruvate; SER
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; AA; amino acid; AID; coefficient of apparent ileal digestibility; Arg; arginine; B. napus; Brassica napus; CP; crude protein; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FI; feed intake; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; NDF; neutral
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; Gln; glutamine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; His; histidine; Ile; isoleucine; Leu; leucine; Lys; lysine; Met; methionine; Phe; phenylalanine; Pro; proline; Ser; serine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; AA; amino acid; EAA; essential amino acid; SAA; source amino acids; TAA; trophic amino acids; Ala; alanine; Arg; arginine; Asn; asparagine; Asp; aspartic acid; Cys; cysteine; His; histidine; Glu; glutamic acid; Gly; glycine; Ile; isoleucine; Leu; leucine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; DHT; digital health technology; GMDI; Genetic Metabolic Dietitians International; IEMs; inborn errors of metabolism; Leu; leucine; Lys; lysine; MSUD; maple syrup urine disease; MNT; metabolic nutrition therapy; Phe; phenylalanine; PKU; phenylketonuria; PD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; N; nitrogen; LN; low nitrogen; G-6-P; glucose-6-phosphate; 2-KG; 2-ketoglutaric acid; PPP; pentose phosphate; Glu; glutamic acid; Gln; glutamine; Asp; aspartic acid; Asn; asparagine; Ser; serine; Gly; glycine; Ala; alanine; Leu; leucine; Thr; threonine; L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Cellulose nanocrystals; Electrochemical sensor; Chiral amino acids; Enantioselective discrimination; Leu; leucine; Val; valine; Phe; phenylalanine; Tyr; tyrosine; DPV; differential pulse voltammetry; CNC; cellulose nanocrystal; TEMPO; 2,2,6,6-tetramethylp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; Nitro compounds; Natural products; Pharmaceuticals; Stereoselective synthesis; Organocatalysis; Metal catalysis; Nitronates; Nitrile oxides; AIBN; azobisisobutyronitrile; AZADO; 2-azaadamantane-N-oxyl; 9-BBN; 9-borabicyclo[3.3.1]nonane; BINAP; 2,2′-bis(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لوسین; ACC; acetyl CoA carboxylase; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; 5' adenosine monophosphate-activated protein kinase; AST; aspartate transaminase; CRP; C-reactive protein; FAS; fatty acid synthase; HFD; high-fat diet; HMB; β-hydroxy-β-methyl-butyrate