آشنایی با موضوع

سموم ارگانوفسفره، دسته‌ای از مواد شیمیایی فسفردار بوده که برای کنترل طیف وسیعی از آفات در بخش کشاورزی به کار برده می شوند و کاربرد این سموم درحال حاضر در جهان رو به گسترش می باشد. این ترکیبات فسفره‌ی آلی دارای اثرات بیولوژیکی متنوّعی می باشند. اگرچه که اکثر این آفت کش ها به عنوان حشره کش استفاده می شوند، ولی تعداد زیادی از آن‌ها به عنوان کنه‌کش، داروهای ضد کرم روده، نماتد کش، مواد عقیم کننده و موش کش استفاده می شوند. تغییرات شیمیایی بسیار جزئی در داخل ساختمان ملکولی یک ترکیب فسفره‌ی آلی، اغلب باعث تغییر زیاد در میزان سمیت آن از یک گونه به گونه‌ی دیگر می‌گردد. اخیراً تعداد زیادی از این ترکیبات به عنوان قارچ کش و علف‌کش نیز تولید شده‌اند و نیز تعداد محدودی از این ترکیبات به صورت داروهای پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اشکال مورد استفاده سموم اُرگانوفسفره در جنگ شیمیایی به عوامل اعصاب معروف هستند. وجود آنها یکی از مشکلات اصلی کلینیکی در دنیا با هزاران قربانی در سال است. این ترکیبات با مهار فعالیت استیل کولین استراز، باعث تجمع استیل کولین در تعدادی از سیناپس های مغزی و بخشهای مختلف محل اتصال عضله عصب می شوند. در مسمومیت با سموم ارگانوفسفره چهار سندرم بالینی، بحران کلینرژیک، سندرم بینابینی، نوروپاتی تاخیری و اختلال مزمن عصبی - روانی ناشی از ارگانوفسفره تعریف شده است. هر کدام از این سندرم ها دارای علایم و نشانه های خاص خود هستند. آفت‌کش های اُرگانوفسفره در مقایسه با انواع کلره ها دارای دو خاصیت مشخص بوده، اوّل اینکه برای مهره داران سمیت خیلی بیشتری دارند و دوم اینکه ناپایدارتر هستند و همین خاصیّت دوم باعث شده که این آفت کش ها به عنوان جانشینی برای آفت کش های پایدار کلره‌ی آلی به ویژه دِدِتِ و آلدرین به کار برده شوند.
در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره سموم ارگانوفسفره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سموم ارگانوفسفره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Gas chromatography; Multidetector systems; Parallel detection; Chromatographic detection; Chromatographic confirmation; AED; Atomic Emission Detector; Cl-PDED; Cl-selective Pulsed Discharge Emission Detector; COC; Cold On Column (Injection); DRR; Detector
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Daily intake; EDI; ADI; Safety margin metrics; Food; Organophosphorus pesticides; Peaches; Risk assessment; Risk characterization; Risk-informed decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; APGC-QTOF-MS; atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry; OPPs; organophosphorus pesticides; C18; octadecylsilane; PSA; primary secondary amine; GCB; graphitized carbon black; ME; matrix effects; SSE; signal suppre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Immunoassay; Multianalyte analysis; Antibody; Food; Environmental; BSA; bovine serum albumin; CAMM; computer-assisted molecular modeling; CCD; charge-coupled device; CDR; complementarity determining region; CR; cross-reactivity; CoMFA; comparative molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Cumulative acute exposure; Probabilistic method; Organophosphorus pesticides; Effect of LOQ and zero residues; EFSA; European Food Safety Authority; LOQ; limit of quantification; LOR; limit of reporting; OP; organophosphates; RPF; relative potency factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Dynamic microwave-assisted extraction; Continuous-flow microextraction; Organophosphorus pesticides; Fresh vegetables; Gas chromatography mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Biodegradation; Organophosphorus pesticides; Methyl parathion hydrolase; Consensus approach; Site-directed mutagenesis; Catalytic efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; OP; organophosphorus pesticides; DDVP; dichlorvos; As; arsenic; AChE; acetylcholinesterase; LA; α-alpha-lipoic acid; DMSA; meso 2,3- dimercaptosuccinic acid; MiADMSA; monoisoamyl 2,3- dimercaptosuccinic acid; ROS; reactive oxygen species; GSH; reduced gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سموم ارگانوفسفره; Integrated microwave processing system; Organophosphorus pesticides; Fresh vegetables; Gas chromatography–mass spectrometry