آشنایی با موضوع

کمبود آب water scarcity به حجم منابع آب موجود (یا فقدان آن‌ها) اشاره می‌کند که معمولاً از طریق تقسیم «میزان مصرف آب توسط انسان» به «منابع آب موجود در یک منطقه‌ی معین» به دست می‌آید. کمبود آب یک شاخص فیزیکی و عینی است که می توان آن را در منطقه های مختلف و در زمان های مختلف اندازه‌گیری کرد. همه ساله، بیش از ۲. ۸ میلیارد نفر از مردم جهان بیش از یک ماه از سال با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بیش از ۱. ۲ میلیارد نفر از مردم جهان به آب آشامیدنی پاکیزه دسترسی ندارند. کمبود آب، شامل: 1- تنش آب water stress، 2- کم آبیwater shortage و 3- بحران آب water crisis است. کمبود آب در اثر دو مکانیسم ایجاد می‌شود: کمبود آب فیزیکی (مطلق) و کمبود آب اقتصادی. کمبود آب فیزیکی به فقدان منابع آب طبیعی به اندازه‌ی نیاز منطقه گفته می‌شود، در حالی که کمبود آب اقتصادی به خاطر مدیریت ضعیف منابع آب ایجاد می‌شود کمبود اقتصادی: کمبود آب اقتصادی، بعلت نبود سرمایه‌گذاری در آب یا نا توانی انسان در برآوردن تقاضای آن، ایجاد می‌شود. علائم کمبود آب اقتصادی عبارتست از نبود زیرساخت‌ها، با مردمی که اغلب نیاز به آوردن آب از رودخانه برای مصارف خانگی و کشاورزی دارند. بخش‌های بزرگی از آفریقا از کمبود آب اقتصادی رنج می‌برند، افزایش زیرساخت‌های آب در این مناطق می‌تواند به کاهش فقر کمک کند. شرایط بحرانی اغلب برای جوامع از لحاظ اقتصادی فقیر و از نظر سیاسی ضعیف است که در محیط خشک زندگی می‌کنند بوجود می‌آیند. در دیگر کشورها مانند هند مردم از کمبود آب نیز رنج می‌برند. در هند کمبود آب مشکل بزرگی است. مردم بر سر چاه می‌روند تا برای نیاز روزانه خود آب بیاورند. به ویژه مردم تهیدست در روستاها و شهرهای بسیار کوچک زندگی مردم بدون آب سخت است البته برای چنین مردمی که حرف گوش نمی‌کنند و در مصرف آب بی احتیاطی می‌کنند خودشان می‌خواهند با کمبود آب مواجه باشند. آن‌ها آب را از۴۰ تا ۵۰ کیلومتر دور از روستای خود فراهم می‌کنند. بحران آب در ایران: طبق پیش بینی‌های جهانی سال ۱۴۰۰ سرانه آب به کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است. طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان ایران درآستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال‌های آینده تأمین آب به یکی از بزرگ‌ترین چالش های کشور در بسیاری از استان‌ها، شهرها و مناطق تبدیل خواهد شد. ایران از نظر جغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش در ایران حدود ۲۵۰ میلی‌متراست درحالی که میانگین جهانی حدود ۸۵۰ میلیمتراست که بیش از سه برابر میزان بارش در ایران است.

در این صفحه تعداد 191 مقاله تخصصی درباره کمبود آب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کمبود آب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود آب; AEW; Agricultural extension worker; BCC; Behavioral change communication; DGLV; Dark green leafy vegetables; EA; Enumeration Area; EHFP; Enhanced Homestead Food Production; HEW; Health extension worker; HG; Homestead garden; HKI; Helen Keller Internationa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود آب; Air conditioning condensation; Water scarcity; Water quality; Condensate recovery; HVAC units; Hot-humid climates; Building energy recovery; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمبود آب; Water scarcity; Water supply; Water reuse; Water recycling; Treatment costs; Resource management; Sustainable community planning;