آشنایی با موضوع

اقدام پژوهی یا پژوهش کنشی Action research روش‌شناسی علوم اجتماعی است که اقدام های اجتماعی برخاسته از یادگیری کنشی را در عرصه پژوهش های اجتماعی صورت بندی می‌کند و از مشارکت گروهی از متخصصان و پژوهشگران و اعضای سازمان ها و جامعه هایی، که به دنبال ارتقای موقعیت خود هستند، بهره می برد. مراحل پژوهش در عمل: 1- قرار گرفتن در شرایط غیر قابل انتظار و مبهم (در گیر شدن با مسأله). 2- اقدام در جهت شناسایی مسأله(جمع آوری اطلاعات پیرامون مسأله و علل احتمالی آن). 3- تشخیص راه حل های احتمالی و برنامه ریزی برای اجراء. 4- اجرای هریک از راه حل های احتمالی(اقدام برای رفع مشکل). 5- مشاهده وثبت اطلاعات (گرد آوری اطلاعات). 6- تجزیه و تحلیل داده ها. 7- بررسی نتایج وتشخیص دقیقتر و شفاف تر مسأله در صورت حل نشدن آن. 8- تشخیص راه حل های جدید و شفاف تر و برنامه ریزی برای اجراء این راه حل ها (شروع سیکل جدید)این سیکل انقدر ارامه می یابد تا دقیقا منجر به شناسایی و حل مسأله شود. ریز اقدامات انجام شده در هر مرحله باید دقیقا برای تکمیل اطلاعات خود بهرگیری از آن ونقد و برسی همکاران گزارش شود. اهمیت و ضرورت اقدام پژوهی: 1- یکی از راههای مناسب برای حل مسئله است. 2- پژوهش حین انجام کارهای اداری است. 3- به راه های نو و خلاقانه منجر می شود. 4- باعث اصلاح وضع نامطلوب می شود. 5- فرهنگ پژوهش عمومی می شود. 6- باعث رشد و بالندگی عمومی می شود. 7- راه حل های تئوری جای خود را به راه حل های عملی و منطقی می دهد.
در این صفحه تعداد 263 مقاله تخصصی درباره اقدام پژوهی، پژوهش کنشی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اقدام پژوهی، پژوهش کنشی
مقالات ISI اقدام پژوهی، پژوهش کنشی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Community operational research; Participatory research; Community development; Action research; Operational research in developing countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Action research; Millennials; Inter-generational discourse; Undergraduate nursing; Simulation design; Pedagogical approaches;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Water sector; Regulation; Tariff method; Action research; PPP; public-private partnership; DBOF; design/build/operate/finance; ATO; optimal area served; AATO; authority of the optimal area served; AIT; Tuscan water authority; PE; person equivalent; MTN; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Professional development; Nursing; Online learning; Heutagogy; Andragogy; Action research; Qualitative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; product-service system (PSS); servitization; multi-organisation enterprise (MOE); enterprise systems (ES); enterprization; action research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; WIP; working in inclusive practices (a graduate course in teacher education); Creativity; Teaching for creativity; Creative learning; Framing; Action research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Action research; Critical utopianism; Higher education futures; Neoliberal university; Prefigurative politics; Organizing resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Participatory research methods; Action research; Smart Specialisation; Entrepreneurial discovery process; Thinkers-doers gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Research innovation; Research process; Methodology; Data collection; Data analysis; Procurement; Supply chain management; Action research; Grounded theory; Modeling; Case studies; Secondary data; Content analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Depresión; Atención Primaria; Salud Mental; Investigación-acción; Atención colaborativaDepression; Primary Care; Mental Health; Action research; Collaborative care
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Teacher development programme; Dialogic teaching; Student talk; Open discussion; Teacher questions; Uptake; Action research;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اقدام پژوهی، پژوهش کنشی; Enfermería; Educación para la salud; Promoción de la salud; Empoderamiento; Investigación-acciónNursing; Health education; Health promotion; Empowerment; Action research