آشنایی با موضوع

اسیدهای صفراوی(به انگلیسی: Bile acids) روزانه حدود یک گرم کلسترول از بدن دفع می شود. حدود نیمی از این مقدار پس از تبدیل شدن به اسیدهای صفراوی در مدفوع دفع می شود ومابقی آن به شکل استروئیدهای خنثی از بدن دفع می شود بخش عمده کلسترول ترشح شده در صفرا باز جذب می شود. بدن انسان فاقد آنزیم های است که بتواند اکسایش کلسترول را تا مرحله تبدیل آن به co2 وآب ادامه دهد واز طرف دیگر در حدود 80 درصد متابولیسم کلسترول در کبد به صورت تبدیل آن به اسیدهای صفراوی است با توجه به این مطلب می توان نتیجه گیری کرد که تبدیل کلسترول به اسیدهای صفراوی در کنترل میزان کلی کلسترول بدن اهمیت خاصی دارد. اسیدهای صفراوی محصولات انتهایی آمفی پاتیک متابولیسم کلسترول درکبد ومحلول درآب هستند. برای جذب چربی ها و ویتامین های محلول درچربی وحفظ تعادل بین سنتز کلسترول وترشح آن ضروری می باشد. اسیدهای صفراوی از ساختار لیپیدی تشکیل شده است وعمدتا در کبد از طریق اکسداسیون کلسترول سنتز می شوند. در فرآیندی که از طریق فاکتورهای بسیاری شامل موادمغذی، هورمون ها واسیدهای صفراوی تنظیم می شوند این مطلب به اثبات رسیده است که سنتز اسید صفراوی در یک مکانیسم تغذیه هی به توسط تنظیم قابلیت دسترسی کلسترول داخل سلولی رخ داده است. اسیدهای صفرا به طور فزاینده ای به عنوان عوامل سرطان زا بسیار مهم در سرطان مجرای صفراوی، کبد، روده بزرگ، مقعد، و مری دیده می شود. آنها از عوامل اساسی دخیل در هضم چربی و جذب در پستانداران، با این حال، آنها نیز نقش گسترده ای در انواع بیماری ها اعم از بیماری دیابت به سرطان بازی کند. آنها مکانیسم های نفیس برای کنترل سنتز خود را تکامل یافته و به اطمینان حاصل شود که آنها در غلظت های صحیح و همچنین در محیط تشریحی صحیح نگهداری می شود. این است که تنها زمانی که این سطح خوب از گروه شاهد نقض شدن به اسیدهای صفراوی در ارتباط با بیماری است. این نقض از مکانیسم های کنترل می تواند از طریق روش های رژیم غذایی (به عنوان مثال در چاقی) که به موجب آن سطوح بیش از حد اسیدهای صفراوی (از طریق فلور باکتریایی) و تبدیل به مخرب اسیدهای صفراوی ثانویه رخ می دهد. علاوه بر این، عدم جذب دوباره اسیدهای صفراوی می تواند منجر به آسیب های کبد شود. جنبش غیر معمولی از اسیدهای صفراوی به مری را تحریک قسمت از ریفلاکس به سرطان مری مرتبط است اسیدهای صفراوی عناصر چندظرفیتی همچون آهن وکلسیم را در دوازدهه حل می کنند وجذب آنها را تسریع می کنند وهمچنین ترشح بزاق را تحریک می کنند. این فعالیت مشابه با اثر فلور روده کوچک است اسیهای صفراوی همچنین دارای عملکرد پاک کنندگی وباکتری کشی هستند به دلیل فعالیت سطحی آن ها از اتصال وچسبندگی باکتری ها جلوگیری می کنند. جریان صفراوی وحمل ونقل لیپیدها را در قالب میسل های مخلوط انجام می دهند. هضم چربی ها با امولسیفیه شدن توسط نمک های صفراوی مترشحه از کیسه صفرا به داخل روده کوچک تشدید می کند. شرح کلی آرایش وعملکرد اسیدهای صفراوی: اسیدصفراوی درکبد از کلسترول در سلول مرکزی شکل میگیرند، سنتزاسیدصفراوی بسیارپیچیده است. این گروه از استروئیدها دارای 24 کربن هستند وزنجیر جانبی آن ها از 5 اتم کربن تشکیل شده است که آخرین کربن آن به صورت گروه کربوکسیل است. بعد از بیوسنتز از کلسترول وقبل از دفع از سلول های کبدی، مولکول اسیدصفراوی با گلیسین یاتورین مزدوج می شود که تبدیل به اسید ضعیف برای یک اسید قوی می شود. هکچنین اسید صفراوی مزدوج در گستره ای از PH روده کاملا بونیزه می شود. عملکرد فیزیولوژیکی اسیدهای صفراوی: تاکنون 5 عملکرد فیزیولوژیکی عمده اسیدهای صفراوی تأئید شده است. 1. اولین وبا اهمیت ترین عملکرد جذب کلسترول است. اسیدهای صفراوی کلسترول را از بدن بتوسط تبدیل به اسیدهای صفراوی حذف می کنند واز طریق حلالیت میسلی کلسترول در صفرا، کلسترول را قادر می سازد از سلول های کبدی به مجرای روده حرکت کنند در نهایت منجر به حذف از طریق مسیر دفع می شوند، نقص ذاتی در تبدیل کلسترول به اسیدصفراوی می تواند سبب بیماری های سیستمیک کبدی شود. 2. انتقال لیپید به فرم میسل های مخلوط: در روده کوچک، جذب لیپیدهای جیره را بتوسط حلالیت بهبود می بخشند و عملا جذب لیپیدها را تسریع می کنند. 3،4. تحریک جریان صفرا وتحریک ترشح فسفولیپید صفراوی: اسیدها صفراوی فعالانه به مجاری باریک صفراوی بین سلول های کبدی انتقال پیدا می کنند وباعث جریان یافتن صفرا بتوسط ویژگی های اسمتیک می شوند. اسیدهای صفراوی انتقال فسفولیپیدها را از مجاری باریک غشا به صفرا تسریع می کنند، وجود فسفولیپید منجر به کاهش مقدار اسیدهای صفراوی می شود.
در این صفحه تعداد 670 مقاله تخصصی درباره اسیدهای صفراوی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسیدهای صفراوی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Mung bean protein; High-fat diet; Bile acids; Gut microbiota; Obesity; Energy metabolism; HFD; high fat diet; MPI; mung bean protein isolate; CONV-R; conventionally raised; BA; bile acid; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GF; germ free; PYY; peptide YY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; 1°BAs; primary bile acids; 2°BAs; secondary bile acids; BA; bile acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; CA; cholic acid; DEX; dexamethasone; GR; glucocorticoid receptor; MCA; muricholic acid; PXR; pregnane‑X‑receptor; ΣBAs; total bile acids; T-BAs; tau
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Sex differences; Steroids; Gut microbiota; Metabolic disease; Cardiovascular disease; ApoE; apolipoprotein E; BAs; bile acids; CVD; cardiovascular diseases; E1; estrone; E2; estradiol; E3; estriol; ER; estrogen receptor; FCG; four core genotypes; FMO3; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; AHR; aryl hydrocarbon receptor; ALD; alcoholic liver disease; BAs; bile acids; CAR; constitutive androstane receptor; CARM1; coactivator associated arginine methyltransferases 1; CBP/P300; CREB-binding protein/p300; CYP27A1/Cyp27a1; sterol 27α-hydroxylas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; ACOX; acyl-CoA oxidase; DCA; dicarboxylic fatty acid; DHA; docosahexaenoic acid; DHCA; 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid; MCK; muscle creatine kinase; MFP; multifunctional protein; PBD; peroxisome biogenesis disorder; PUFA; polyunsaturated fatty acid; RO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; BA; bile acids; BSH; bile salt hydrolase; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; DCA; deoxycholic acid; LCA; litocholic acid; MCA; muricholic acid; CYP7A1; cholesterol 7-αhydroxylase; L.; Lactobacillus; B.; Bifidobacterium; EPS; exopolysaccharide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; ABCB4; multidrug resistance protein 3; ABST; apical sodium BA transporter; ACC; acetyl-CoA carboxylase; ACO; acyl-CoA synthetase; AKT; protein kinase B; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; APOC2; apolipoprotein C-II; APOA1; apolipopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Trimethylamine (PubChem CID: 1146); Trimethylamine N-oxide (PubChem CID: 1145); Lithocholic acid (PubChem CID: 9903); Deoxycholic acid (PubChem CID: 222528); Acetic acid (PubChem CID: 176); Propionic acid (PubChem CID: 1032); Butyric acid (PubChem CID: 26
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Bile acids; Cirrhotic cardiomyopathy; Intrahepatic cholestasis of pregnancy; Primary biliary cholangitis; Primary sclerosing cholangitis; Ursodeoxycholic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; GI; Prostaglandin; Drug-Induced Intestinal Damage; Bacteria; Bile Acids; ATP; adenosine triphosphate; COX; cyclooxygenase; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; pKa; logarithmic transformed acid dissociation constant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Organochloride pesticides; Bile acids metabolism; Intestinal microbiota; OCPs; Organochlorine pesticides; p p'-DDE; p, p'-dichlorodiphenyldichloroethylene; β-HCH; β-hexachlorocyclohexane; BSH; Bile salt hydrolase; BAs; Bile acids; CA; Cholic acid; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Acute kidney injury; Bile acids; Bile acid therapy; Bile cast nephropathy; Kidney fibrosis; Liver cirrhosis; Renal failure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Bile acids; Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD); Nonalcoholic steatohepatitis (NASH); Farnesoid X receptor (FXR); Gut-liver crosstalk; Enterohepatic circulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Sini decoction; Cardioprotective effect; Serum metabolomics; Dose-response relationship; Bile acids; Phospholipid; ANOVA; a one-way analysis of variance; BPI; base peak intensity; CK; creatine kinase; CK-MB; creatine kinase-MB; EMSA; electrophoretic mobil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Genetic variability; Postnatal development; Brown adipocytes; Inguinal white fat; Interscapular brown fat; Reduced ambient temperature; Thermoneutrality; Gut microbiota; Bile acids; AMPK; AMP-activated protein kinase; BA; bile acid; BAP; brown adipocyte p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; CDCA; Lithocholate; Intestine; Clinical Study; BA; bile acids; BAM; bile acid malabsorption; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; DCA; deoxycholic acid; IBS-D; irritable bowel syndrome-diarrhea; LCA; lithocholic acid; TGR5/GpBAR1; G protein cou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسیدهای صفراوی; Bariatric surgery; Metabolic surgery; Roux-en-Y gastric bypass; Gastric bypass; Biliopancreatic diversion with duodenal switch; Duodenal switch; Randomized controlled trial; Randomized clinical trial; Bile acids; Bile acid profiles;