آشنایی با موضوع

اترینگایت Ettringite یا هگزاکلسیم آلومینات تری سولفات هیدرات مینرالی با ترکیب شیمیایی ‎Ca6Al2(SO4)3(OH)12•26(H2O)‎ است. این فاز در سیمان پرتلند هیدراته در اثر واکنش کلسیم آلومینات با کلسیم سولفات ایجاد می شود. این مینرال در سال ۱۸۷۴ در ناحیه اترینگن در حفرات آخال سنگ‌های آهکی متامورف، اترینگایت نامیده شد. تشکیل اترینگایت که یکی از ترکیبات فاز AFt سیمان است. از C3A و $C در حضور هیدروکسید کلسیم انجام می‌شود. به محض ترکیب سیمان با آب، تشکیل اترینگایت آغاز شده و بصورت سیگموئید ادامه می‌یابد. این اترینگایت، «اترینگایت اولیه» نامیده می‌شود که بطور همگن رشد پیدا می‌کند. تشکیل اترینگایت منجر به افزایش حجم بتن/سیمان می‌شود که به علت قابلیت تغییر شکل پلاستیک سیمان قبل از گیرش کامل، این افزایش حجم بی‌ضرر بوده و باعث پرشدن حفره‌های موجود در سیمان می‌شود. از این خاصیت اترینگایت برای تولید سیمان انبساطی استفاده می‌شود. در مقابل، تشکیل تأخیری اترینگایت به علت عدم امکان تغییر شکل زمینه، باعث به وجود آمدن تنش کششی در مرز مشترک با فاز مادر می‌شود که می‌تواند موجب ایجاد ترک شود. تشکیل تاخیری اترینگایت به فرآیند تشکیل ناهمگن بلورهای اترینگایت در سیمان پس از سخت‌شدن کامل گفته می‌شود که در آن ترکیبات سولفاتی از خود سیمان تامین شوند. این بلورها «اترینگایت ثانویه» نامیده می‌شوند. بنابر تعریف، این فرآیند نوعی حمله سولفات داخلی است. این فرآیند باعث کاهش مدول الاستیک دینامیک بتن شده و در موارد شدیدتر، افزایش حجم سیمان می‌تواند باعث ترک‌خوردن آن شود. مکانیزم: مینرال‌های سولفیدی مانند پیریت و پیروتیت در حضور رطوبت و اکسیژن می‌توانند سولفات لازم برای تشکیل تاخیری اترینگایت را فراهم کنند.
در این صفحه تعداد 256 مقاله تخصصی درباره اترینگایت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اترینگایت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اترینگایت; Cementitious composite materials; Ettringite; Chloride binding isotherms; Water mobility; Diffusion coefficients; Molecular dynamics method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اترینگایت; Calcium sulfoaluminate (CSA) cement; Flue gas desulfurization (FGD) gypsum; Curing temperature; Hydration; Microstructure; Ettringite;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اترینگایت; C, CaO; S, SiO2; Š, SO3; A, Al2O3; F, Fe2O3; H, H2OMarble sludge waste; Environmentally cement; Low-energy cement; Sulfoaluminate–belite cement; Ettringite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اترینگایت; Calcium sulfoaluminate cement; Hydration; Early age; Ettringite; Impedance measurement; Phase transformation; Gypsum; Hydration stages; Compressive strength; Setting time;