آشنایی با موضوع

به مجموعه قند پنج کربنه و باز آلی نوکلئوزید گفته می‌شود. اگر به نوکلئوزید یک گروه فسفات اضافه شود آنرا نوکلئوتید می‌گویند. گروه فسفات می‌تواند به کربن ۳ و یا ۵ قند متصل شود. نوکلئوتید واحد سازنده اسیدهای نوکلئیک می‌باشند. بازی که توسط قند پنج کربنه قند دار شده باشد نوکلئوزید نامیده می‌شود. نوکلئوزیدهای دارای قند ریبوز، ریبونوکلئوزید و آن‌هایی که دارای داکسی ریبوز هستند؛ داکسی ریبونوکلئوزید نام‌گذاری می‌شوند. چهار نوکلئوزیدی که در ساختمان اران ای یافت می‌شوند؛ عبارتند از آدنوزین، گوانوزین، سیتیدین و یوریدین و چهار دئوکسی ریبونوکلئوزید موجود در پیکر دی ان ای عبارتند از داکسی آدنوزین، داکسی گوانین، داکسی سیتیدین و داکسی تیمیدین. از خصوصیات شیمیایی نوکلئوزیدها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- در آب پایدارند. 2- در محلول های قلیایی (بازی) پایدارند. 3- در محلول اسیدی به شرط حرارت دادن، هیدرولیز شده و به اجزاء سازنده شان تجزیه خواهند شد. 4- نوکلئوزید های پیریمیدینی از نوکلئوزیدهای پورینی مقاوم تراند. 5- آنزیم تجزیه کننده آن ها نوکلئوزیداز نام دارد و آن ها را به دو جزء قند و باز آلی تجزیه می کنند. نوکلئوزیدهای کربن-خطی یک دسته مهم از مشتقات نوکلئوزیدی هستند که در درمان انواع سرطان ها و بیماری های ویروسی به کار می روند. بنابراین ایجاد تغییر در ساختار نوکلئوزیدها کربن-خطی به دلیل طیف گسترده ای از کاربردهای درمانی آن ها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این صفحه تعداد 543 مقاله تخصصی درباره نوکلئوزید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوکلئوزید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوکلئوزید; 7DCMA; 7-deaza-2′-C-methyladenosine; DENV; dengue virus; EV-A71; enterovirus A71; MTase; methyltransferase; NS5; non-structural protein 5; RAFI; rigid amphipathic fusion inhibitor; RdRp; RNA-dependent RNA polymerase; SAH; S-adenosyl-l-homocysteine; TBEV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوکلئوزید; Adenine (PubChem CID: 190); Guanine (PubChem CID: 764); Xanthine (PubChem CID: 1188); Hypoxanthine (PubChem CID: 790); Uridine (PubChem CID: 6029); Cytidine (PubChem CID: 6175); Adenosine (PubChem CID: 60961); Guanosine (PubChem CID: 6802); Inosine (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوکلئوزید; AZT; 3′-deoxythymidine or zidovudine; SZ1; 5′-(4-chlorophenylseleno)zidovudine; SZ2; 5′-(Phenylseleno)zidovudine; SZ3; 5′-(4-methylphenylseleno)zidovudine; Se; Selenium; HIV; human immunodeficiency virus; AIDS; Acquired immunodeficiency syndrome;