آشنایی با موضوع

پیوند سلول (به انگلیسی: Cell transplantation) ساختاری متشکل از ساختارهای پروتئینی است که در میان و بینابین یاخته‌های همهٔ بافت‌ها در جانداران پریاخته‌ای (به غیر از گیاهان دارای پلاسمودزم) وجود دارد. این اتصال باعث نگهداری و تثبیت و ارتباط، بین هر یاخته با یاخته‌های دیگر و با ماتریس برون یاخته‌ای (ECM) می‌شود. بیشتر اینکه در بافت پوششی مهمترین مرزبندی و راه ارتباط با محیط بیرونی را شامل می‌شود. پیوند سخت که در سلول‌های اپیتلیوم مهره‌داران یافت شده و به عنوان مانعی در تنظیم حرکت آب و املاح بین لایه‌های اپیتلیال عمل می کند. طبق تعریف٬ اتصال سخت به عنوان یک مانع پیرایاخته (پاراسلولی) بدون تبعیض جهت‌دار٬ طبقه بندی شده، با این حال حرکات تا حد زیادی وابسته به اندازه املاح و بار آن‌ها است. پارکینسون از بیماری‌های تخریبی مغز به‌شمار می‌رود. شواهد نشان می‌دهد که میزان هموسیستئین سرم در بیماری پارکینسون افزایش می‌یابد. در پژوهشی انجام شده ارزیابی موفقیت پیوند سلولی با مقایسه سطح سرمی هموسیستئین و علایم رفتاری در پارکینسون تجربی القا شده با هیدروکسی دپامین مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها این مطالعه تجربی در سال 1393 بر روی موش‌های صحرایی نر ویستار انجام شد. موش‌ها ابتدا تحت جراحی استرئوتاکسیک با تزریق هیدروکسی دپامین به ناحیه دسته مغز جلویی میانی نیمکره راست پارکینسونی شده که با آزمون چرخش القاء شده با آپومورفین تأیید گردید. پس از آن موش‌ها تحت درمان با پیوند سلول‌های بنیادی قرار گرفته و اثر درمان بر این چرخش‌ها مجدداً بررسی شد. سطح کلی هموسیستئین قبل و شش هفته پس از تزریق هیدروکسی دپامین و ده هفته پس از پیوند سلولی اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی زوجی و واریانس یک طرفه و توکی تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از سطح کلی هموسیستئین در موش‌های پارکینسونی با شمار چرخش بالا، تغییر معنی‌داری نداشت. ولی ده هفته بعد از پیوند سلولی، سطح کلی هموسیستئین به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. در نتیجه‌گیری از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین شدت چرخش‌های القاء شده با آپومرفین با درجه آسیب سلولی در هسته جسم سیاه وجود دارد، نتایج نشان می‌دهند که مقادیر بالاتر هموسیستئین می‌تواند نشان‌دهنده آسیب نورونی بیشتر در این هسته باشد.
در این صفحه تعداد 300 مقاله تخصصی درباره پیوند سلول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند سلول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; 3D printing; Subcutaneous implant; Pancreatic islets; Leydig cells; Cell transplantation; H&E; hematoxylin and eosin; IEQ; Islet equivalent; PLM; platelet lysate matrix; PLA; polylactic acid; SEM; scanning electron microscopy; VEGF; vascular endothelial g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; EDTA; Ethylene diamine tetraacetic acid; FITC; Fluorescein isothiocyanate; HMB-45; homatropine methylbromide 45; PBS; phosphate buffer saline; Cell therapy; Cell transplantation; Clinical trial; Regenerative medicine; Vitiligo; Melanocyte;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; Hepatocyte differentiation; Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs); Cell transplantation; Embryoid bodies (EBs); Hepatocyte-like cells (HLCs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; AD-MSCs; adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; ANG-1; angiopoietin-1; ANG-2; Angiopoietin-2; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; BME; β mercaptoethanol; BM-MNCs; bone marrow-derived mon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; accessibility; blood cell transfusion; cell-based borderline products; cell-based medicinal products; cell transplantation; classification procedure; essential functions; regulation; substantial manipulation; sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; Cell transplantation; Clinical translations; Mesenchymal stem cells; Neuronal differentiation; Spinal cord injury; BDNF; Brain: derived neurotrophic factor; BM; Bone marrow; CNS; Central nervous system; CS; Chondroitin sulfate; ESC; Embryonic stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; Ag; antigen; APC; antigen presenting cell; AQP4; aquaporin 4; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CD; cluster of differentiation; CCL; C-C ligand; chABC; chondroitinase ABC; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; CTLA-4; cytotoxic T lymp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند سلول ; Adult-derived neural stem cells; Cell transplantation; Clinical trial; Induced pluripotent stem cells; Spinal cord injuryCNS, Central nervous system; ES cells, Embryonic stem cells; iPS, induced pluripotent stem; NPCs, Neural precursor cells; SCI, Spinal